Hiltzik: ICongress igeja iphuzu Lesikweletu Sentela Yengane

Nawa amanye amaqiniso abhaliwe mayelana ne-federal Child Tax Credit:

– Isikweletu esithuthukisiwe, esasungulwa ngoMashi 2021 njengengxenye ye-American Rescue Plan, iphakethe likahulumeni lokusiza ubhubhane, yehlise izinga lobumpofu lezingane cishe ngo-30%egcina izingane ezingaba yizigidi ezingu-3,7 ziphuma ebumpofu ekupheleni kwalowo nyaka.

– Lapho izithuthukisi ziphelelwa yisikhathi ngoJanuwari, izinga lobumpofu lezingane lenyuke laya ku-17% lisuka ku-12.1%, laphonsa izingane eziyizigidi ezingu-3.7 ngaphansi komugqa wobumpofu. Umthelela wawumubi kakhulu ezinganeni eziNsundu, zaseLatino nase-Asia kunakwabamhlophe.

Ezweni elicebe kakhulu emhlabeni akumele kube nengane eyodwa engakwazi ukudla ekuseni noma ehlala emotweni.

— Isazi sezomnotho uClaudia Sahm

– Ikhredithi, ekhokhwe ngezitolimende zanyanga zonke kusukela ngoJulayi kuya kuDisemba 2021 nemali esele ekhokhiwe njengembuyiselo yentela ekuqaleni kuka-2022, awukho umthelela obonakalayo kwizinga lokwehla kwamandla emali.

— Imindeni eminingi yasebenzisa lezi zinkokhelo ukuze kuzuze izingane zayo, ukonga nokukhokha izikweletu. Ingxenye encane eshabalalayo iyichithe ezintweni ezingenangqondo noma ezidakamizweni noma otshwaleni.

– Amathuba okuthi i-Congress yedada ekhubazekile izobuyisela Ikhredithi Yentela Yengane ezingeni layo lika-2021 cishe awekho. Ngonyaka ozayo, lapho amaRiphabhulikhi elawula iNdlu? Ngaphansi kuka-nil.

Okuthile akuhlanganisi lapha. Ikhredithi Yentela Yengane isebenze kahle kakhulu ukufeza izinhloso zayo, nokho ayitholi uthando kuCongress. Othile udinga ukuchaza lokhu. Ngizokwenza, kodwa xwayiswa: Incazelo ixoxa indaba embi ngobuholi bezombusazwe baseMelika kanye nokungalingani okugxilile komnotho wethu.

“Ezweni elicebe kunawo wonke emhlabeni, akufanele kube khona neyodwa ingane engakwazi ukudla ekuseni noma ehlala emotweni,” kusho uClaudia Sahm, owayenguchwepheshe wezomnotho weFederal Reserve, umsunguli wenkampani yabaxhumanisi ebizwa ngegama lakhe. umlandeli oseduze wezinkambiso zokungalingani kwezomnotho.

Ake sithathe indlela emfushane yokuchezuka ukuze sihlole ukuthi uMthetho Wokuhlenga WaseMelika ulithuthukise kanjani Ikhredithi Yentela Yengane, eyayi yasungulwa ngo-1997.

Okokuqala nje, ikhredithi inyuswe yaba ngu-$3,000 wonyaka ingane ngayinye ($3,600 yezingane ezingaphansi kweminyaka engu-6), isuka ku-$2,000 enganeni ngayinye. Ikhuphule umkhawulo weminyaka yobudala yezingane ezifanelekela ukuthola ikhredithi ku-17 isuka kweyi-16.

Okubaluleke nakakhulu, isikweletu senziwe sabuyiselwa ngokugcwele, okusho ukuthi saya emindenini kungakhathaliseki ukuthi ikhokhe noma yimalini entela yemali engenayo yenhlangano. I-ARP isuse izinxephezelo zomsebenzi zohlelo olwaluvele zikhona, ezinciphise isikweletu semindeni ehola kancane.

Ngo-2021, ingxenye yekhredithi yonyaka ikhokhwe ngenani elingafika ku-$300 ngenyanga ingane ngayinye efika eminyakeni engu-6 ubudala, kanye no-$250 nyanga zonke ezinganeni ezineminyaka engu-6 kuya kwengu-17. Enye yakhokhelwa lapho imindeni ifaka amafomu entela yeholo.

Izinga lobumpofu lezingane

Amazinga obumpofu ezingane ehle kakhulu lapho inkokhelo yanyanga zonke ye-Child Tax Credit iqala phakathi no-2021 futhi yenyuka lapho izinkokhelo zanyanga zonke ziphela.

(Columbia University)

Ukunikezwa okudala kwabuyiselwa lapho izithuthukisi ze-ARP ziphelelwa yisikhathi ekupheleni kuka-2021. Ikhredithi ephezulu yehle yaba ngu-$2,000 ingane ngayinye, ekhokhwa minyaka yonke, futhi inkokhelo yaphinde yaboshelwa emalini engenayo yomndeni.

Lokho kwaphendulela izinzuzo zohlelo emakhanda abo ngokwenqabela imindeni edinga kakhulu usizo oluningi kanye nokuvuza abacebe kakhulu (kufika kumkhawulo wemali engenayo engu-$400,000 yabashadile kanye no-$200,000 kubazali abangabodwa).

Ngaphansi kwemithetho yamanje, isibonelo, abazali abashadile abanezingane ezimbili kanye neholo lika-$400,000 bathola u-$4,000 ogcwele wezinzuzo zonyaka; umzali ongayedwana onezingane ezimbili kanye nomholo ka-$15,000 uzothola u-$1,875 kuphela, futhi umndeni oneholo eliphansi kakhulu awunaso isikweletu sentela engenayo awutholi lutho.

Cishe izingane eziyizigidi ezingu-19 ezingaphansi kweminyaka engu-17 zithola isikweletu esincishisiwe noma azikho nhlobo ngenxa yesigaba sokungena.

Njengoba i Isikhungo seSabelomali kanye Nokubaluleka Okubalulekile Kwenqubomgomo, lo mphumela uwela kanzima ikakhulukazi ezinganeni eziMnyama, ama-45% azo awela esigabeni esincishisiwe noma esingenasici; izingane zaseLatino (39%); kanye nezingane zomdabu zase-American Indian noma zase-Alaska (38%), kodwa u-17% kuphela wezingane ezimhlophe – “ukungalingani okumile isikhathi eside” okwalungiswa okwesikhashana yi-ARP.

Njengoba u-Sahm ebonisile, amakhredithi athuthukisiwe ayewubufakazi bomqondo wokuthi izinzuzo zemali zingcono kakhulu ekulweni nobumpofu. Ayavumelana nezimo, akushiyela emindenini ukuthi inqume izidingo zabo ezicindezela kakhulu futhi inqume ukuthi ingalusebenzisa kanjani usizo lwezezimali.

Ukuphikiswa kokuthi kuqhutshekwe nekhredithi yentela yengane yango-2021 ngokuvamile kusekelwe kuma-shibboleth asendulo kanye nemibono eyiphutha ngobumpofu.

Omunye umbono wokuthi abamukeli bosizo abanakwethenjwa ukuthi basebenzise imali yabo ngokuhlakanipha.

Isimangalo sokuthi abamukeli bazishiyele izinto zabo bazosebenzisa izinzuzo zabo ezidakamizweni naseziphuzweni noma imilenze yenkalankala noma ama-tattoos bekulokhu kuyiphupho lama-conservatives angenalwazi, asondelene nokucwasa ngokwebala kanye nokubukelwa phansi kwabampofu njengabangenalwazi ngokuziphatha (noma bebengeke babe mpofu, uyabona).

Ucwaningo lwendlela imindeni ehola kancane esebenzisa ngayo ukuhlola kosizo lwayo njalo lubonisa ukuthi imali yokuqasha, ukudla okuphekwe ekhaya, izinto zokuhamba nezimpahla zokugqoka. Eqinisweni, imindeni ethola usizo ngokuvamile isebenzisa izingxenye ezinkulu zeholo layo eliphelele kulezo zinto ezibalulekile kunemizi engadingi usizo lwezezimali.

ctc

Ngaphansi kwemithetho ekhona, imindeni edinga kakhulu ezinkokhelweni ze-Child Tax Credit ithola okuncane.

(Isikhungo Sesabelomali Nokubalulekile Kwenqubomgomo)

Okunye wukugomela kokuthi usizo lwemali ludikibalisa ukusebenza. Le mfundiso igqugquzele izifunda ezibomvu ukuthi zibeke izidingo zomsebenzi kwababhalisele izinhlelo ze-Medicaid ezandisiwe ngaphansi kwe-Affordable Care Act. Umuntu ubenethemba lokuthi irekhodi lalezo zimiso libeka umbono ethuneni wokuthi izidingo zomsebenzi ziyakwandisa ukuqashwa. Ngokudabukisayo, akwenzekanga.

Irekhodi libonise ukuthi izidingo zomsebenzi azizange zisize izitayela zokuqashwa nhlobo, zenze izinhlelo zeMedicaid zabiza kakhulu, hhayi ngaphansi, futhi zaphoqa izinkulungwane zabantu ukuthi ziphume emiqulwini ye-Medicaid, zisongela impilo yazo. Noma kunjalo, osopolitiki basacabanga ukuthi bawuhlobo oluthile lwe-panacea, nakuba lokho okungacacile.

USen. Mitt Romney (R-Utah) umemezele ekuqaleni kwalo nyaka ukuthi uzogunyaza ukubuyiselwa kwezinzuzo eziphezulu ze-Child Tax Credit, kodwa kuphela uma izidingo zomsebenzi beziyingxenye yephakheji, kuqedwe izinzuzo zemindeni enabanakekeli ekhaya. (Amathuba okuthi u-Romney, onenani elilinganiselwa ku-$250-million, aqonde isimo sezomnotho semindeni ehola kancane cishe awekho.)

USenenja uJoe Manchin III (DW. Va.) wenqabile ngonyaka odlule ukwamukela ukwelulwa kwezithuthukisi ze-Child Tax Credit ngaphandle kwalapho eze nezimfuneko zomsebenzi. “Awucabangi ukuthi, uma sizosiza izingane, abantu kufanele benze umzamo othile?” UManchin uthe ku-CNNebonisa ukuqiniseka kwakhe ukuthi abathola lesi sikweletu babengabahambi nabanukubeza.

Njengoba Ngiveze ekuqaleni kwalo nyakauManchin wayenemizwa ethile evimba isandiso, njengoba izwe lakubo laliqhosha izinga lesine elibi kakhulu lobumpofu bezingane esizweni kanye nesihlanu-kubi kakhulu ngokwedlulele ubumpofu bengane. Umelela bani uManchin, futhi?

Ezinye izimpikiswano ezimelene nokwandisa ikhredithi ziphuma kakhulu encwadini yendabuko ye-kude-right textbook. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, i-Heritage Foundation iphikisene ngokuthi ukwelula isikweletu “kuzobukela phansi umnotho, ukuzondla, inhlalakahle yomphakathi kanye nokunyuka kokuhamba phambili.”

I-Heritage screed yagomela ngokuthi usizo lwemali “luwenza buthaka umshado futhi lukhulise ukuhushulwa kwezisu,” isimangalo esingenabo nhlobo ubufakazi. Liphinde lacaphuna iphepha eliphuma ku Inyuvesi yaseChicago ukuthola ukuthi ukususa izidingo zomsebenzi ku-Child Tax Credit kungaholela kubasebenzi abayizigidi ezingu-1.5 bashiye abasebenzi. I-Heritage iphawule ukuthi abasebenzi abahambayo babalelwa ku-2.6% wabazali abasebenzayo, kodwa hhayi ukuthi bamele abangaphansi kuka-1% wabo bonke abasebenzi.

Konke lokhu kuphikisa, okuhlanganisa isimangalo esingasekelwe sokuthi ikhredithi iqhubekisele phambili ukukhuphuka kwamanani emali, ishaya indiva umbono oyiphutha oyisisekelo mayelana nohlelo – ngokuvamile ibhekwa njengezindleko zikahulumeni. Kodwa lokho akulungile: Ngokusobala kuwutshalomali esizukulwaneni esilandelayo nekusasa lesizwe, nembuyiselo yesikhathi eside enkulu.

Akukhona nje kuphela ngesibopho sokuziphatha ukugcina izingane zanamuhla ziphuma ebuphofini.

“Sishiya imali etafuleni,” kusho uSahm kimi. “Uma zithola ithuba lokukhula, ukuba nempilo, ukukhula, lezi zingane zizokhiqiza kakhulu. Bazoba ngabasebenzi ngolunye usuku, futhi ngokwenza i-Child Tax Credit uhlelo lwabasebenzi abadala manje, sibukela phansi abasebenzi besikhathi esizayo.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *