INkantolo Ephakeme ingase ikhiphe isinqumo esifushane engxabanweni yemephu yokhetho

Iningi leNkantolo eNkulu iveze ukuthi ngoLwesithathu lingase likhiphe isinqumo esincane kumalungu ePhalamende eNorth Carolina abathi banelungelo lokubeka amamephu nemithetho yokhetho ngaphandle kokubuyekezwa yizinkantolo zombuso.

Amajaji alalele izimpikiswano ecaleni lokuhlukumeza eliphakamise umbuzo omkhulu womthetho wokhetho.

Impikiswano yayiwukuthi ingabe abenzi bomthetho bezwe banamandla akhethekile okudweba amamephu okhetho lwekhongolose anikeza iqembu labo inzuzo ephambene, noma uma lawo mamephu engaphansi kokungasebenzi noma ukushintshwa yiNkantolo Ephakeme yezwe.

Kwakungekho ukuvumelana okucacile mayelana nendlela yokubusa, kodwa amajaji ayisithupha aphakamisa ukuthi athambekele kakhulu ekunciphiseni amandla amajaji ombuso, kunokuba abeke umkhawulo ekunqumeni kwabenzi bomthetho abayingxenye.

Abaholi be-GOP baseNorth Carolina basole amajaji ombuso ngokugxambukela kumthethosisekelo wabameli bombuso. Baphawule ukuthi uMthethosisekelo uthi imithetho yokukhetha amalungu eCongress “izonqunywa esifundeni ngasinye yisishayamthetho saso.”

Abameli abamele abaholi beqembu leDemocratic Party kanye nabavoti esifundazweni babize lowo mbono ngokwedlulele futhi bathi izoketula imigomo eyisisekelo yamasheke namabhalansi.

Emazwini abo, iJaji eliKhulu uJohn G. Roberts Jr. kanye namaJaji Brett M. Kavanaugh kanye no-Amy Coney Barrett babonakala befuna ukuvumelana, isinqumo esizovumela izinkantolo zombuso ukuthi zibuyekeze izinhlelo zokhetho, kodwa zidinga ukuthi amajaji ahoxise kumalungu omthetho.

Ngaphansi kwale ndlela, inkantolo yezwe ingase ivimbe imephu yokhetho, kodwa iphinde ilibuyisele esishayamthetho ukuze sizame futhi kunokuphoqelela izinguquko ngokwayo. Lokhu kuzosho ukuthi iNkantolo Ephakeme yezwe igcine igunya layo lokuphoqelela umthethosisekelo wezwe, kodwa isishayamthetho singenza isinqumo esingujuqu kumephu yokhetho.

Kule minyaka eyishumi eyedlule, iNorth Carolina ibone uchungechunge lwezingxabano eziqinile zokuthi kubekwe imingcele. Abaholi bezwe beRiphabhulikhi baphikelele ekudwebeni amamephu azonikeza i-GOP igunya phezu kwezihlalo zayo eziningi kuKhongolose kanye nesiShayamthetho sesifundazwe, noma ngabe abavoti bombuso bacishe bahlukana ngokulinganayo. INkantolo Ephakeme yesifunda yayineningi labaqokwe kuDemocratic Alliance, futhi ayizange igcine ngokuchitha amamephu ombuso ekuqaleni kwalo nyaka, kodwa yabela ochwepheshe bokhetho ukuthi badwebe abasha.

Lapho isicelo se-GOP sifika eNkantolo Ephakeme yase-US, saphakamisa lokho okubizwa ngokuthi ithiyori yesishayamthetho sombuso ozimele. AmaRiphabhulikhi athi uMthethosisekelo unikeza isishayamthetho igunya elizimele nelikhethekile lokubeka imithetho yokuvota nokubala amavoti kanye nokudweba amamephu okhetho.

Leso simangalo sesibindi saphakamisa ama-alamu kwabaningi, eza ngemuva kweminyaka emibili owayenguMongameli uTrump kanye nabanye babambisene bakhe befuna ukuguqula ukuhlulwa kwakhe ngokuthi izishayamthetho zezifundazwe ezihlangene zimemezele ukuthi uwinile.

Emlandweni omningi waseMelika, nokho, kube ukuqonda ukuthi amajaji ombuso kanye nababusi nabo badlala indima ebalulekile. Amajaji ezifundazwe kanye nezinkantolo eziphakeme zezwe zengamela izingxabano zokuvota okhethweni lukazwelonke, lwesifunda nolwendawo.

Isimiso esihlukile kodwa esifanayo soMthethosisekelo siyasebenza okhethweni lukamongameli. Ithi “umbuso ngamunye uzoqoka” abavoti abavotela umongameli “ngendlela isiShayamthetho saso esingayala ngayo.”

Lokho kunikezwa akunandaba endabeni yaseNorth Carolina, futhi zonke izifundazwe ngokomthetho zikhetha abavoti bazo ngokusekelwe evotini elidumile.

Kodwa ezinye ingcwethi zomthetho wezokhetho ziyesaba ukuthi isinqumo seSupreme Court esibeka amandla engeziwe ezandleni zamalunga edale lephalamende singakhuthaza abanye ukuthi bathathe izintambo zokukhetha abanye abazasekela umongameli esikhundleni salowo okhethwe ngabavoti. Isinyathelo esinjalo sakhuthazwa ngabasekeli bakaTrump ngo-2020.

Ngesikhathi kuqhubeka ingxabano yangoLwesithathu, abameli abathathu abaqavile beDemocratic Alliance baxwayise abahluleli ngokusekela umbono wokuthi wonke amandla okhethweni lwenhlangano asezandleni zezishayamthetho zombuso.

Abameli u-Neal Katyal kanye no-Donald Verrilli, bobabili ababesebenza ekuphathweni kuka-Obama, kanye no-Solicitor Gen. Elizabeth Prelogar wamanje bathi ukwamukela umbono ohlongozwa yi-GOP kungase kugumbuqele isisekelo samakhulu amabili eminyaka futhi kubangele isiphithiphithi ekuxazululeni izingxabano ezivamile mayelana nemithetho yokuvota.

Kungase kuholele ngisho nasezimisweni ezimbili zemithetho yokhetho esifundazweni, eyodwa yokhetho lukahulumeni kanye nemithetho ehlukene yokhetho lwezifundazwe nolwendawo.

Abameli abathathu kungenzeka ukuthi baphumelele emgomweni wabo oyinhloko, noma ngabe inkantolo igcina inqumele iNorth Carolina Republicans.

U-Kavanaugh uveze ukuthi owake waba yiJaji eliKhulu uWilliam Rehnquist waphakamisa ithiyori yesishayamthetho esizimele ngesikhathi sokulandisa okudumile kwaseFlorida kulandela ukhetho lukamongameli lwango-2000 olwaholela esinqumweni sikaBush vs. Gore. URehnquist uthe amajaji esifunda saseFlorida abonakala eshaya indiva noma ebuyekeza izici zomthetho wokhetho wezwe, uma kunjalo, ezingase zephule uMthethosisekelo wase-US.

Kodwa uKavanaugh utshele ummeli we-GOP uDavid Thompson ngoLwesithathu ukuthi “isikhundla sakho sibonakala sihamba phambili kuneJaji eliKhulu uRehnquist. … Ubebonakala evuma ukuthi izinkantolo zombuso zizoba neqhaza ekuhumusheni umthetho wezwe.”

URoberts uthe uyawaxwaya amandla okushaya umthetho angahloliwe, kodwa watshela ummeli waseRiphabhulikhi ukuthi unentshisekelo uma “kunesizathu esincane, esihlukile sokunquma icala elivuna wena elingavumela ukuthi kusetshenziswe imingcele ethile yezwe” ngamajaji.

Abameli nhlangothi zombili baphawule ukuthi uMthethosisekelo uthi iCongress ingase ibeke imithetho yokhetho lukahulumeni futhi yeqe imithetho ebekwe yizifundazwe. Kepha iNdlu kanye neSenethi abakaze bavumelane ngomthetho ozobamba iqhaza ekubambeni iqhaza.

Isimiso esihlukile kodwa esifanayo soMthethosisekelo siyasebenza okhethweni lukamongameli. Ithi “umbuso ngamunye uzoqoka” abavoti abavotela umongameli “ngendlela isiShayamthetho saso esingayala ngayo.”

Lokho kunikezwa akunandaba endabeni yaseNorth Carolina, futhi zonke izifundazwe ngokomthetho zikhetha abavoti bazo ngokusekelwe evotini elidumile.

Kodwa ezinye ingcwethi zomthetho wezokhetho ziyesaba ukuthi isinqumo seSupreme Court esibeka amandla engeziwe ezandleni zamalunga edale lephalamende singakhuthaza abanye ukuthi bathathe izintambo zokukhetha abanye abazasekela umongameli esikhundleni salowo okhethwe ngabavoti. Isinyathelo esinjalo sakhuthazwa ngabasekeli bakaTrump ngo-2020.

Leli cala lizophinde libe nomthelela emizamweni yokubeka kabusha umbuso.

Ngonyaka odlule, isiShayamthetho esilawulwa yi-GOP eNyakatho ne-Carolina sadweba imephu yokhetho eyayizoqinisekisa wonke amaRiphabhulikhi ukuthi azowina izihlalo eziyi-10 kweziyi-14 zeNdlu. I-Common Cause nabanye bamangalela, futhi iNkantolo Ephakeme yezwe, eyayinabaqokwe abaningi beDemocratic Alliance, yachitha imephu ngoba yanikeza “inzuzo enkulu yeqembu” kumaRiphabhulikhi.

Amajaji ombuso akhethe ithimba lochwepheshe bezokhetho abadwebe imephu entsha ezobonisa kahle kakhulu isimo sezombusazwe sombuso.

NgoFebhuwari, amaRiphabhulikhi aseNorth Carolina, eholwa uSomlomo weNdlu uTimothy Moore, athumela isicelo esiphuthumayo eNkantolo Ephakeme ecela amajaji ukuthi avimbe isinqumo sombuso futhi abuyisele imephu evumelana ne-GOP. Amajaji enqabile ukungenelela, ngenxa yokuphikisa kuka-Clarence Thomas, uSamuel A. Alito Omncane kanye no-Neil M. Gorsuch.

UJustice Kavanaugh uthe sekwephuzile ukushintsha izifunda futhi ngaphambi kokhetho lwamaphakathi nonyaka, kodwa waveza intshisekelo yokunquma umbuzo oyisisekelo wezomthetho.

NgoJuni, i- inkantolo ivotele ukulalela icala lika-Moore vs. Harper futhi anqume ukuthi amajaji ombuso angalichitha yini ibalazwe lokhetho elidwetshwe yisiShayamthetho.

Ngesikhathi abavoti beya okhethweni eNorth Carolina ngenyanga edlule, bakhethe amaRepublican ayisikhombisa namaDemocrats ayisikhombisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *