Abantu base-Australia ‘bakhale kakhulu’ ngokukhululwa kwebhomu lase-Bali u-Umar Patek, kufunwa iziqinisekiso

Amaphuzu Abalulekile
  • U-Umar Patek, ubeyilungu elihamba phambili le-Jemaah Islamiah, okusolwa ukuthi ngokuqhuma kwe-Kuta Beach.
  • Lokhu kuhlasela kwabulala abantu abangu-202 – iningi labo okwakuyizivakashi zakwamanye amazwe – okuhlanganisa nabangu-88 base-Australia.
  • UPatek uthole isamba sezinyanga ezingama-33 sokuncishiselwa isigwebo.
Uhulumeni wase-Australia ufuna isiqiniseko kozakwabo base-Indonesia sokuthi owesilisa owalahlwa yicala lokwakha amabhomu asetshenziswa ezigamekweni zamaphekula e-Bali ngo-2002 uzoqhubeka nokugadwa ngemuva kokukhululwa kwakhe ejele.
Ngobusuku bonke, i-Indonesia idedele ukuhlasela komkhiqizi wamabhomu e-Bali u-Umar Patek ejele ngoshwele ngemuva kokudonsa isigwebo esingaphezudlwana kwesigamu seminyaka engu-20.

Lokhu kuhlasela kwabulala abantu abangu-202, iningi labo okwakuyizivakashi zakwamanye amazwe, okuhlanganisa nabangu-88 base-Australia.

IPhini likaNdunankulu uRichard Marles uthe lezi zindaba zizoletha “usuku olunzima” kubantu base-Australia nasemindenini elahlekelwe yizihlobo zabo ngesikhathi sokuqhuma kwamabhomu eBali.
Utshele umsakazo we-ABC ukuthi uhulumeni ukumele ukuthi u-Patek akhululwe kusenesikhathi futhi uzonxusa uhulumeni wase-Indonesia ukuthi aqinisekise ukuthi “uhlale egadiwe” ngesikhathi eseshweni.
Lapho ebuzwa ukuthi yiziphi izingxoxo ezibanjiwe nohulumeni wase-Indonesia mayelana nokukhululwa kukaPatek, uNgqongqoshe Wezasekhaya u-Clare O’Neil wenqabile ukuchaza kabanzi.
“Uhulumeni wase-Australia ubeke imibono yethu mayelana nokwenzekile,” etshela iNational Press Club ngoLwesine.
“Asilawuli uhlelo lwezobulungiswa lwase-Indonesia nokuthi leyo yindlela yomhlaba … abantu base-Australia kufanele bacabange namuhla ngaleyo mindeni nemiphakathi.

“Kwaba inhlekelele ephelele.”

U-Patek udingeka ukuthi angenele uhlelo lokuqondisa

Ubuye wengeza ngokuthi abantu base-Australia, ikakhulukazi imindeni yalabo abashonile, bazobe bezizwa “bephatheke kabi” – wengeza ngokuthi namuhla “usuku olubi” kulabo abasasosizini.
Okhulumela uMnyango Wezangaphandle Nezohwebo uthe umnyango ubhalise izikhalo mayelana nokukhululwa kukaPatek izikhathi eziningi nohulumeni wase-Indonesia.

“Abantu abaningi base-Australia bazolinyazwa kakhulu ngokukhululwa kuka-Umar Patek,” kusho umkhulumeli wesifazane ngoLwesine.

“Namuhla imicabango yethu ibhekene nezisulu nabasinde ekuqhunyisweni kwamabhomu eBali nemindeni yabo.”
Yize umkhulumeli ethe ukukhululwa kukaPatek wudaba lwase-Indonesia, uMnyango uveze ukuthi uPatek usazobhekwa uma ededelwa.
“Sifune isiqiniseko kuhulumeni wase-Indonesia ukuthi uzogadwa futhi aqashwe ngokuqhubekayo, ngokuhambisana nendlela yase-Indonesia yokuqeda ubandlululo,” kusho yena.
“I-Australia igxeka izenzo zobuphekula kanye nalabo abenza udlame kuzisulu ezingenacala, futhi izoqhubeka nokusebenzisana eduze nohulumeni wase-Indonesia ekubambisaneni nokulwa nobuphekula.”

Esitatimendeni, ungqongqoshe wezomthetho namalungelo abantu e-Indonesia uthe uPatek kudingeka ukuthi ajoyine “uhlelo lokuqeqesha” kuze kube ngu-April 2030. Umnyango uthe noma yikuphi ukwephulwa kwemithetho kuzoholela ekuhoxisweni koshwele.

‘Ngeke bayeke’

Ungqongqoshe weKhabhinethi uChris Bowen uthe lokhu okwenzekayo kuyakhathaza kodwa uhulumeni uyaluhlonipha uhlelo lwezomthetho lwase-Indonesia.
“Abantu base-Indonesia nabase-Australia babulawa yilokhu kubulala okubi, abase-Indonesia nabase-Australia babhekana nalesi simo esibi bendawonye,” etshela abe-ABC News.
Iziphathimandla zase-Indonesia zithe uPatek walungiswa ngempumelelo ejele futhi bazomsebenzisa ukuthonya amanye amasosha ukuba ahlukane nobuphekula.

Owasinda ekuqhunyisweni kwebhomu uPeter Hughes wasePerth, owanikeza ubufakazi ecaleni likaPatek, uthe yena nabanye abasindile bebenokungabaza ukuthi ibhomu ubengumuntu oshintshile.

“Kunomlando wabantu abafana naye, ngeke bayeke. Ukuthi akhishwe kuyahlekisa,” kusho uMnu Hughes etshela i-ABC.
Uzakwabo owasinda uJan Laczynski, waseMelbourne, uthe ushaqekile futhi ushaqekile ngokukhululwa kukaPatek.
“Angisaqondi namanje ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi lo muntu odale ukulahleka kwempilo okungaka hhayi kubantu base-Australia abangu-88 – abantu abangu-202 – akhululeke namhlanje ekuseni,” etshela i-Nine’s Today Show.
UPatek ubeyilungu eliphambili le-Jemaah Islamiah, obesolwa ngokuqhuma kwama-nightclub amabili eKuta Beach.

Utholwe enecala yiNkantolo Yesifunda Yase-West Jakarta yokusiza ekwakheni ibhomu emotweni eyaqhunyiswa ngomunye umuntu ngaphandle kwaseSari Club eKuta ngobusuku bango-Okthoba 12, 2002.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *