I-Ingham: U-Huetor ululama ngokuyisimangaliso ekulimaleni kweso

U-Huetor unqobe isifo samehlo esingaqondakali esicishe sawuqeda umsebenzi wakhe womjaho futhi uzobuya ngendlela emangalisayo, ethinta imizwa ku-Group 2 $ 2m I-Ingham (1600m) eRoyal Randwick ngoMgqibelo.

Lena indaba yesibindi se-equine, ukuphikelela kwabaqeqeshi u-Peter no-Paul Snowden, izimangaliso zesayensi yezilwane yesimanje, nothando nokuzinikela kwe-strapper u-Lauren Smyth.

Kwakungamaviki ambalwa edlule lapho u-Huetor kwadingeka agqoke imaskhi yamehlo 24/7 njengoba ezabalaza ukunqoba ukutheleleka okukhulu kwamehlo.

UMNIKELO OKHETHEKILE: VULA KONKE KU-RACENET NGE-$1 NJE

Ngokukhathazeka kwangempela u-Huetor angase alahlekelwe ukubona ngeso elilodwa, umqeqeshi ongumpetha u-Peter Snowden wesaba ukuthi ihhashi lomjaho elinekhono lizophoqeleka ukuthi lithathe umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi.

Kepha ngemuva kokuhlinzwa okubili okubucayi, i-gelding isiluleme ngendlela emangalisayo futhi kulandela ukugabavula kwasekuseni okumangazayo kanye nezilingo zokuthiya izithiyo, isilungele ukuthatha indawo yakhe e-Ingham.

U-Snowden uthe esinye sezizathu eziyinhloko esenze u-Huetor ekwazile ukwenqaba ukungezwani futhi aphinde aqale umjaho e-The Ingham kungenxa yokuzinikela kukaSmyth nokunakekela umfana oneminyaka eyisithupha ubudala.

“U-Lauren usesebenze isitebele iminyaka emithathu manje futhi uphatha amahhashi akhe njengomndeni,” kusho u-Snowden.

“Baningi abantu abalungile emjahweni futhi ungomunye wabo.

“NgoHuetor, kwakudingeka athole ukwelashwa okukhethekile njalo ngamahora amabili ebusuku. ULauren akazange acabange kabili lapho simbuza, wathi ngizokwenza.”

USmyth unakekele u-Huetor, umgadli waseFrance owazalelwa eNgilandi, kusukela ajoyina isitebele sase-Snowden ngonyaka odlule. Lo mdlali uwine imidlalo yakhe yokuqala yase-Australia emine kweyisikhombisa okuhlanganisa ne-Group 1 Doomben Cup futhi uthathwa njengomunye wabadlali abahamba phambili emhlabeni besisindo sobudala.

Umbhinci kanye nehhashi bakhe ubuhlobo obuseduze kakhulu lapho behamba ndawonye beya emikhosini yasebusika yaseBrisbane ekuqaleni konyaka wakhe.

“Ngachitha usuku lonke, zonke izinsuku naye eBrisbane,” kusho uSmyth.

“Ingane yami.”

U-Huetor wabhalwa ngemuva komkhankaso wakhe ovelele waseBrisbane futhi uSmyth wabuyela ekhaya e-Ireland eholidini ekuqaleni kuka-August ngaphambi kokuba aqale ukuzwa ukuthi ihhashi linenkinga yamehlo.

Ukuxilongwa kokuqala kwakungeyona into okufanele yethuke ngakho kodwa isimo sika-Huetor saba sibi kakhulu.

Lapho uSmyth ebuyela eSydney, washeshe wabona ukuthi ihhashi alikhonzile lalingekho kahle.

“Ngaphambi kokuhlinzwa kokuqala u-‘Huie’ wayenezinhlungu ezingaka,” uyakhumbula.

“Bekubuhlungu ngoba ubedla imihlathi.

“Uthanda ukucambalala, uyabuthanda ubuthongo bakhe, kodwa ubecambalala ngoba ubesezinhlungwini.

“Emvamisa, ungumfana okhohlakele ngempela futhi uma ezwa umsindo ikhanda lakhe liphumile ebhokisini ufuna ukwazi ukuthi kwenzekani kodwa ulahlekelwe yinhlansi, bekungeyena.”

Ithimba lika-Snowden belilangazelela ukufinyelela ekujuleni kwesimo sika-Huetor futhi izeluleko zikachwepheshe wezilwane ekugcineni zihlonze inkinga engavamile.

U-Snowden uveze ukuthi imbangela yenkinga yamehlo laleli hhashi itholwe ngamagciwane atholakala otshanini obuswakeme ngemuva kwezimvula ezinamandla nonyaka.

“Unombhede omkhulu, wotshani ebhokisini lakhe futhi kubonakala sengathi kunotshani obuklwebha iso lakhe wabe esengenwa yigciwane,” kusho umqeqeshi.

“Bacabanga ukuthi yonke le nto ifika ezindlini zokulala njengoba utshani bulokhu bumanzi isikhathi eside.

“Udokotela wezilwane owahlinza uthe banezinkinga eziningi zamehlo namahhashi ezinyangeni eziyisithupha ezedlule kunaseminyakeni engu-15 edlule.”

Ukuhlinzwa kokuqala kuka-Huetor akuzange kususe konke ukutheleleka ngakho kwathathwa isinqumo sokuphinde ahlinzwe.

U-Snowden uvumile ukuthi umjaho we-gelding oneminyaka eyisithupha ubusengozini ngempela.

“Ngangicabanga ukuthi uzobe engumgunda utshani (edla utshani edokini) ndawana thize impilo yakhe yonke,” usho kanje.

I-gelding yenze okunye ukuhlinzwa kwamehlo okubucayi emzamweni wokugcina wokusindisa ukubona kwehhashi nomsebenzi womjaho.

U-Smyth wayazi kakhulu ukuthi ukuhlinzwa kwesibili kwakwenzelwa u-Huetor.

“Ukuhlinzwa kokuqala akuhambanga kahle,” kusho uSmyth.

“Ngakho kwadingeka ukuthi ahlinzwe okwesibili kodwa ungakwenza kaningi futhi uma kungasebenzi bekuzokwenzekani? Siyabonga ukuthi kusebenzile futhi akumele sikhathazeke ngalokho manje.”

Ngemuva kokuhlinzwa, u-Huetor ubuyele ezitebeleni zase-Snowden’s Randwick ukuze aqale lokho obekulindeleke ukuthi kube yinqubo ende yokuvuselela.

Ekuqaleni, u-Snowden wezwa ukuthi i-gelding ngeke ilungele ukuqhubeka nokugijima kuze kube unyaka ozayo lapho kugxilwe khona kakhulu empilweni yehhashi.

Inqubo yokululama ka-Huetor yayihlanganisa ukugqoka imaskhi yamehlo nsuku zonke futhi yayidinga uhlelo lokwelapha olukhandlayo lwansuku zonke kodwa u-Snowden wayengadingi ukucela ivolontiya njengoba u-Smyth wayezibophezele ekunakekeleni ihhashi.

U-Smyth uzophatha okokuqala kokwelashwa kwansuku zonke kuka-Huetor ngo-3.30am nokokugcina ngo-8.30pm.

Lokhu kwaqhubeka amasonto njengoba i-gelding iqala kancane ikhombisa izimpawu zokululama.

“Ubeyisiguli esingakholakali,” kusho yena.

“Wayedinga imishanguzo engu-20 ngosuku emehlweni akhe kodwa ngangikwazi ukuzenzela yonke into, akazange anyakaze nomsipha. Wema lapho njengewundlu langempela.

“Ngaba nenhlanhla ngoba u-‘Huie’ uyihhashi elihle kunawo wonke. Ubenesizathu sokuzonda wonke umuntu kodwa ubungekho ubuxhwanguxhwangu kuye futhi ngenxa yokuthi bekungadingeki ngilwe naye kwenze lonke uhlelo lwaba lula.”

Nakulokhu, uSmyth wazithola esechitha izinsuku zakhe eziningi enakekela u-Huetor.

USmyth wayehlala no-Huetor ebhokisini lakhe amahora amaningi, ebheke iso lakhe futhi ebuka noma yiziphi izimpawu zokululama. Akazange alinde isikhathi eside.

“Ezinsukwini ezimbalwa ngemva kokuhlinzwa, wayesebuyele esimweni sakhe esijwayelekile,” wembula.

U-Huetor wayesevele ephuthelwe yiwo wonke umkhosi wasentwasahlobo futhi walahlekelwa isimo sakhe ngesikhathi sokululama.

U-Snowden wanquma kunokuba athumele u-Huetor endaweni yokubhala isipelingi, wayezokwenza umsebenzi olula kodwa wayengenanhloso yokumjaha futhi kulo nyaka.

“Ngesikhathi elahlekelwa kakhulu ithoni yemisipha ngacabanga ukuthi kwakungekho phuzu eliningi lokumxosha,” kusho u-Snowden.

“Ngakho-ke simfake emsebenzini ukuthi enze i-trot ne-canter exercise. Kodwa uma sesiqalile ukumsebenzela uvele wakhumula waxhuga ngokushesha okukhulu.”

Umqeqeshi u-Kris Lees ubungaza i-Rustic Steel ngokuwina i-The Big Dance

U-Snowden wazithola ethembele ku-Smyth futhi, ecela umxhumi wakhe ukuthi aqaphe inqubekelaphambili ka-Huetor njengoba uhlelo lokuqeqesha i-gelding lukhula ngamandla.

“Impendulo evela ku-strapper ibalulekile kumqeqeshi,” kusho u-Snowden.

“Awukwazi ukubheka amahhashi angu-100 ngosuku ukuthi ayadla yini futhi ayaphuza, nokuthi alulama kanjani ekugawulweni kwawo.

“Ngakho-ke, uthembele kumbhinci ukuthi akutshele ukuthi amahhashi abo aqhuba kanjani ngoba awazi amahhashi awo ngaphakathi.

“ULauren wayelokhu esitshela ukuthi u-Huetor wayephila kahle kangakanani emsebenzini. Ulokhu ethuthuka nsuku zonke.”

USmyth uthe ucabanga ukuthi ukululama kuka-Huetor “kuzothatha unomphela”.

“Konke kwenziwe ngejubane lakhe,” kusho uSmyth.

“Kodwa uyawuthanda umsebenzi wakhe futhi ubelokhu emaka wonke amabhokisi.

“Ukuthi usheshe wabuya kanjani bekungakholakali. Ubukeka engakholakali.”

Uma kubhekwa usizi luka-Huetor, u-Smyth angathethelelwa ngokuzizwa ezwela lapho i-gelding ingena e-Randwick’s Theatre of the Horse ye-The Ingham ngoMgqibelo.

“Ngikhumbula ngikhala njengengane ngesikhathi uHuetor ewina iGroup 1 yakhe ekuqaleni kwalo nyaka, ngisho noPete wangishayela ucingo ethi ungayeka ukukhala,” kusho uSmyth.

“Ngithe uPete angikholwa wavele wahleka wathi zidonse ntombazane.

“Kodwa ukuthi u-‘Huie’ abuye umjaho ngoMgqibelo kuyamangaza ngoba bengingacabangi ukuthi uzobe ekulungele ukwenza umsebenzi wokugijima manje. Uyihhashi elihle kakhulu.”

ERoyal Randwick ngoMgqibelo, uwine, wehlulwe noma udwebe, kuzoba nezinyembezi ezengeziwe lapho u-Huetor eqeda enye yezindaba ezimangalisayo zokubuya kwezemidlalo ku-Ingham.

Ishicilelwe ekuqaleni njenge U-Huetor ululama ngokuyisimangaliso ekulimaleni kweso ukuze athathe indawo yakhe e-Ingham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *