IKomidi Lebhange LeSenate laseMelika licela u-Sam Bankman-Fried ukuthi afakaze ngoDisemba 14, usuku ngemuva kokuqulwa kwecala leNdlu lapho amalungu nawo efuna ukuthi afakaze (Kollen Post/The Block)


Kollen Post / I-Block:

IKomidi lamabhange eSenate laseMelika licela u-Sam Bankman-Fried ukuthi afakaze ngoDisemba 14, usuku ngemuva kokuqulwa kwecala leNdlu lapho amalungu nawo efuna ukuba afakaze.– Ikomidi leSenethi lifuna u-Sam Bankman-Fried ethule ubufakazi ngemuva kosuku etshelwe ukuthi afakaze eNdlu yabaMeli …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *