Ingqungquthela ye-AI kanye nabafundisi be-NYC bavimba amaphepha enziwe yi-ChatGPT • Irejista

Izikhulu eziphethe iNgqungquthela Yamazwe Ngamazwe Yomcimbi Wokufunda Ngomshini walo nyaka ziye zavimbela izifundiswa ekuthumeleni amaphepha aqukethe umbhalo okhiqizwe amamodeli ezilimi ezinkulu namathuluzi afana ne-ChatGPT, futhi akuzona zodwa ekuvimbeleni izinto ezinjalo.

Amamodeli olimi olukhiqizayo asuselwa embhalweni athuthukile futhi afinyeleleka kabanzi kusukela ohlelweni lokuqala lwezohwebo lwe-OpenAI i-GPT-3 eyakhishwa ngo-2020. Manje sekunezinhlobo ezimbalwa zemikhiqizo ezitholakalayo eziguqulelwe kuzitayela ezahlukene zokubhala. Abantu baya ngokuya bewasebenzisa ukuze benze amakhodi, ama-eseyi, noma amaphepha esikole noma omsebenzi, okwenza izinhlangano ezifana ne-ICML zivimbele umbhalo obhalwe ngomshini.

“Amaphepha ahlanganisa imibhalo ekhiqizwe ngolimi olukhulu (LLM) njenge-ChatGPT awavunyelwe ngaphandle uma umbhalo okhiqiziwe uvezwa njengengxenye yocwaningo locwaningo lwephepha,” osihlalo balolu hlelo engqungqutheleni yalo nyaka. kumenyezelwe esitatimendeni, kuleli sonto.

Izifundiswa zivunyelwe ukusebenzisa i-AI, nokho, ukupholisha ukubhala kwazo, okusho ukuthi zingafaka owazo umbhalo zibe yimodeli futhi ziwushukumisele ekuhleleni umsebenzi wazo ukuze zithuthukise isitayela noma uhlelo lolimi. Izifundiswa ezihola ingqungquthela ye-ICML yalo nyaka zithe zinqume ukwenqabela ukuthunyelwa kwephepha elikhiqizwe yi-AI ukuze zigweme izindaba ezinjengokukopela, kodwa umgomo awubekiwe, futhi ungase ushintshe esikhathini esizayo.

I-ICML akuyona yodwa inhlangano engavimba amaphepha akhiqizwe i-AI. Umnyango wezemfundo eNew York City uvimbe abafundi ukuthi bafinyelele ku-ChatGPT besebenzisa amanethiwekhi ezikole zomphakathi.

“Ngenxa yokukhathazeka ngemithelela engemihle ekufundeni kwabafundi, kanye nokukhathazeka mayelana nokuphepha nokunemba kokuqukethwe, ukufinyelela ku-ChatGPT kukhawulelwe kumanethiwekhi namadivayisi ezikole zomphakathi zaseNew York City,” uJenna Lyle, umkhulumeli womnyango, kusho esitatimendeni esiya ku-Chalkbeat, kuleli sonto.

“Yize leli thuluzi lingakwazi ukunikeza izimpendulo ezisheshayo nezilula emibuzweni, alikhi amakhono okucabanga ngokujulile nokuxazulula izinkinga, abalulekile ukuze uphumelele ezifundweni nempilo yakho yonke,” kuxwayisa.

Isiphepho esizayo

Amamodeli olimi afana ne-ChatGPT aqeqeshwa embhalweni osulwe ku-inthanethi. Bafunda ukucosha amaphethini avamile phakathi kwamagama ukuze babikezele ukuthi bazobhala ini ngokulandelayo uma benikezwa imiyalelo esekelwe embhalweni noma ukwaziswa. Ukuthi lezi zinhlelo zikopa ababhali noma cha kuyaphikiswana; kubonakala kunobufakazi obuncane obubonisa ukuthi benza upholi ngokuqondile umsebenzi owaziwayo ukuze bakhiqize izingxenye ezinkulu zombhalo, kodwa imiphumela yabo isekelwe ekubhaleni kwabantu. Uma bamane bakopisha umbhalo, ingabe ukubhalwa ngomshini kungaphansi kwezinkinga ze-copyright?

“Ngokwesibonelo, kukhona umbuzo wokuthi ingabe umbhalo kanye nezithombe ezikhiqizwe amamodeli amakhulu akhiqizayo athathwa njengenoveli noma nje okuphuma kuwo umsebenzi osuvele ukhona. “Kuphinde kube nombuzo mayelana nobunikazi bamazwibela ombhalo, izithombe nanoma iyiphi imidiya. isampula kulawa mamodeli akhiqizayo: yimuphi kulaba okuphethe, umsebenzisi wemodeli ekhiqizayo, unjiniyela oqeqeshe imodeli, noma abadali bokuqukethwe abakhiqize izibonelo zokuqeqesha,” kubuza abaholi be-ICML.

“Njengoba indlela esiphendula ngayo le mibuzo ithinta ngokuqondile inqubo yethu yokubuyekeza, yona ethinta amalungu omphakathi wethu wabacwaningi kanye nemisebenzi yabo, kufanele siqaphele futhi siqaphele ngandlela thize ekucabangeni lobu buchwepheshe obusha. Ngeshwa, asizange sibe nesikhathi esanele sokubukisisa; siphenye futhi sicabangele imithelela yako enqubweni yethu yokubuyekeza nokushicilela. Ngakho-ke sanquma ukuvimbela ukukhiqiza/ukukhiqiza umbhalo wephepha le-ICML kusetshenziswa amamodeli ezilimi ezinkulu kulo nyaka,” banezela.

Ukuthi izifundiswa zinquma ukunamathela emithethweni noma cha kukubo. Awekho amathuluzi athola ngempumelelo umbhalo okhiqizwe yi-AI, futhi i-ICML izothembela kuphela kubantu abahlaba umkhosi amaphepha asolisayo phakathi nenqubo yokubuyekeza. Umbhalo okhiqizwe yimishini uvame ukuhlushwa amaphutha amaqiniso, futhi ababhali ababhala amaphepha abo besebenzisa i-AI cishe kuzodingeka bahlele kakhulu imiphumela yabo. ®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *