Abaqashi baseNingizimu Afrika bahlose ukunyuselwa amaholo ngo-6.1% ukuze baqhudelane nabasebenzi

Abaqashi baseNingizimu Afrika bahlose ukukhushulwa kwamaholo ngo-6.1% ngo-2023 ukuze baqhudelane nabasebenzi emakethe yemisebenzi eyinselele kanye nokwehla kwamandla emali okuphezulu. Lokhu kunyuka kungaphezulu kancane kunokwenyuswa kwesabelomali samaholo ngo-5.9% ngo-2022 kodwa kukhombisa kahle kubantu abafuna umsebenzi ezindaweni ezehlukene. Abaqashi bendawo bahlela ukukhulisa isabelomali sabo samaholo ukuze bahehe futhi bagcine abasebenzi, ngokocwaningo olwenziwa yi-WTW, inkampani yomhlaba wonke eyelulekayo, yokudayisa kanye nezisombululo. Umbiko wawo wakamuva wokuHlelwa kweSabelomali, othole izimpendulo ezingama-423 eNingizimu Afrika, uthole ukuthi cishe amabhizinisi amane kwayishumi (38%) athe isabelomali sawo sokuhola…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *