Ungayinikeza Kanjani Impendulo – Yiba Nguwe


Ungayinikeza Kanjani Impendulo – Yiba Nguwe

Abantu abaningi bakhathazeka ngokunikeza impendulo ngoba bakhathazekile ngokuthi abanawo amagama ‘alungile’. Bakhathazekile ngokuthi bazothi ‘akulungile’ futhi balimaze ubudlelwano babo.

Impendulo inzima ngokwanele ukunikeza ngaphandle kokukhathazeka ngokusho yonke into kahle. Ungakhathazeki kakhulu ngokuba nawo wonke amagama alungile futhi nokuningi mayelana nokuthi abantu bayazethemba yini izisusa zakho noma cha.

Uma abantu bethemba izisusa zakho – kungani unikeza impendulo – ungasho cishe noma yini. Uma bengazethembi izisusa zakho, ungasho lutho.

Ukuthola impendulo engemihle kunzima. Kulula ukulalela impendulo uma simethemba umuntu osinikeza impendulo – siyazi ukuthi izinhloso zakhe ziwukusiza ngokumelene nokusahlulela noma ukusilimaza.

Khuluma ngokusuka enhliziyweni, khuluma iqiniso, futhi ungakhathazeki kancane. Iba nguwe. Uma unovalo lokusho lokho ofuna ukukusho, tshela omunye umuntu ukuthi unovalo. Uma uzama ukuthola amagama afanele, yisho. Uma ukhathazekile uzolimaza ubudlelwano noma ukuthi akuyona indima yakho ukunikeza impendulo, isho lokho. Ubuqiniso buhamba ibanga elide.

Izwa ezinye izibonelo zendlela yokuqalisa ingxoxo yempendulo:

Indlela yokunikeza ibinzana lokuqala lempendulo: Cabanga ukuthi, “Kunento engidinga ukukhuluma nawe ngayo, kodwa ngikhathazekile ngokuthi ngeke ngisebenzise amagama afanele futhi kuzolimaza ubuhlobo bethu.”

Indlela yokunikeza ibinzana lempendulo yesibili: “Kunento engifuna ukukhuluma nawe ngayo, kodwa ngikhathazekile ukuthi izofezeka kanjani. Kulungile uma ngisho lokho engidinga ukukusho?”

Indlela yokunikeza ibinzana lempendulo yesithathu: “Ngifuna ukukunikeza umbono wami ngokuthile, kodwa ngikhathazekile ngokuthi akuyona indawo yami ukwenza kanjalo. Ingabe kulungile uma ngabelana ngemibono yami mayelana ne- _________?”

Abanye abantu abalindele ukuthi uphelele. Kodwa bafuna ukwazi ukuthi basebenza nomuntu. Futhi abantu abanamaphutha. Sinokwesaba. Senza amaphutha. Futhi ngezinye izikhathi asisho izinto ngokuphelele.

Akudingekile ukuba uphelele; kufanele ube ngokoqobo.

Mayelana Shari Harley

UShari Harley ungumsunguli noMongameli we-Candid Culture, inkampani yokuqeqesha ezinze e-Denver ebuyisela abantu abaqotho emsebenzini, okwenza kube lula ukunikeza impendulo emsebenzini. UShari ungumbhali wencwadi yezokuxhumana kwezamabhizinisi Ungasho Kanjani Noma Noma Noma Yini Kunoma ubani: Umhlahlandlela Wokwakha Ubudlelwano Bebhizinisi Okusebenza Ngempela. Uyisikhulumi esiqavile ezingqungqutheleni futhi wenza ukuqeqeshwa kulo lonke elase-US Funda kabanzi mayelana nezinhlelo zokuqeqesha zikaShari Harley kanye neCandid Culture ku- www.candidculture.com.

Omaka: isiko candi, ukuqeqeshwa impendulo, ukuthola impendulo engeyinhle, enikeza impendulo, ukunikeza impendulo engemihle, kanjani ukusho izinto ezinzima