U-Oleg unikeza imisebenzi kubantu base-Ukraine ababalekela impi yaseRussia

U-Oleg Sutulov ungemuva kwekhawunta esitolo sakhe sase-Ukraine enyakatho ye-Sydney.
Indawo enezihlalo ezingu-40 e-Waitara ibizwa ngokuthi i-Mavka, iqanjwe ngenganekwane yomdabu yase-Ukraine. Ivulwe ngasekupheleni konyaka odlule ngomsebenzi obaluleke kakhulu.
“Siqale ngokuqasha kuphela ngoba abaningi bayazabalaza lapha,” oneminyaka engu-54 etshela abe-SBS News.
“I-Australia iyizwe elinenhlanhla kodwa futhi izwe elibiza kakhulu. Ngakho, ukuze babe nokuphila okuhloniphekile lapha, badinga ukuba nomsebenzi omuhle okwesikhashana.”

UMnu Sutulov uthi ube nempendulo eqinile ezikhangisweni zemisebenzi ezinkundleni zokuxhumana futhi kuze kube manje useqashe izisebenzi ezisencane zase-Ukraine eziyisithupha noma eziyisikhombisa.

Abantu abahlanu bemi ndawonye ngaphakathi

Abasebenzi be-Mavka cafe e-Waitara yase-Sydney. Ikhredithi: SBS / Sandra Fulloon

Bonke base bebalekile e-Ukraine selokhu kwaqala impi ngo-February 2022, bafika e-Australia ngalowo nyaka bephethe izinto ezimbalwa futhi benemali encane.

“Kunzima impela kubo, kukhona ukushaqeka kwesiko futhi badinga imali, nokuxhaswa ngezimali,” kusho uMnu Sutulov.
Kuze kube manje bangaphezu kuka-4,000 abantu base-Ukraine asebefikile e-Australia, besuka ku-8,000 kugunyazwe uhulumeni wobumbano.
Phakathi kweqembu elincane likaMavka kukhona u-barista Maksym Kobzar. Lo mfana oneminyaka engu-26 ubudala wabaleka eKyiv ngoMeyi wonyaka odlule nodadewabo, kodwa izinkumbulo zokudutshulwa kweRussia zisacacile.
“Besisacashe egumbini elingaphansi, futhi bekunezimbobo endlini ngenxa yokuqhuma kwemicibisholo,” esho ngesikhathi ethatha ikhefu ekwenzeni ikhofi.

“Bekuyingozi kakhulu ukuthi abazali bethu banqume ukuthi kungaba kuhle uma singaya ndawana thize ephephile ngaphandle kwase-Ukraine.”

Indoda yenza ikhofi ekhefi

Barista Maksym Kobzar at Mavka cafe. Ikhredithi: SBS / Sandra Fulloon

UMaksim wafika e-Australia ngoMeyi odlule futhi, ngenxa yamakhono alinganiselwe olimi lwesiNgisi, wabhekana nezinselele ezintsha zokuthola umsebenzi.

“Kunzima ngempela ukuthola umsebenzi othile ukuze uthole isipiliyoni okokuqala ngqa ngaphakathi e-Australia.
“Ngakho ngibonga kakhulu. Ngiyawuthanda lo mphakathi. Sineqembu elihle lapha, sonke singabase-Ukraine.

“Ngakho ngizizwa ngikhululekile njengoba ngizama ukuthuthukisa isiNgisi sami.”

Umqashi wakhe, uMnu Sutulov uyazi ngobunzima bokujwayela ukuphila ezweni elisha.
Wafika nomkakhe u-Oksana eminyakeni engu-18 edlule nge-Israel. Usasebenza njengosonkontileka we-IT ngenkathi esebenzela ukusungula ikhefi .

“Sineziqongo, njengobunye ubusuku sibhukhelwe ngokuphelele, futhi ngeshwa kufanele sixoshe abantu,” usho kanje.

Ikhasimende kwikhawunta engaphakathi kwekhefi ye-Mavka.

Ikhasimende ngaphakathi kwe-Mavka cafe. Ikhredithi: SBS / Sandra Fulloon

“Kodwa i-cafe ayihlali imatasa, iphezulu naphansi, phezulu naphansi.”

Ibhizinisi elisha lavulwa ngo-Okthoba 2022, futhi lingenye yezinguquko zomsebenzi ezichaza impilo yakhe.

Ukuphila eSoviet Union

UMnu Sutulov wazalelwa eKyiv ngesikhathi i-Ukraine iyingxenye yezwe elaliyiSoviet Union. Wakhula ekhuluma isiRashiya futhi esekela imibono yamaKhomanisi.
“Ngangiyilungu eliziqhenya lenhlangano yamakhomanisi yentsha lapho ngigqoke isikhafu esibomvu futhi ngimasha,” usho kanje.
“Sasiziqhenya ngezwe lethu ngoba akukho okunye esikwaziyo futhi safundiswa ukuthi onxiwankulu ababi baseNtshonalanga babezama ukusicekela phansi.”

I-Ukraine yaphinde yathola inkululeko yayo lapho iSoviet Union ihlakazeka ngo-1991, kwaphoqa abaningi abafana noMnu Sutulov ukuthi bazivumelanise nezimo.

UMnu Sutulov wafundela umculo iminyaka engu-15, wathola iziqu e-conservatorium yomculo e-Kyiv. Kodwa izinhlelo zakhe zokuphishekela umsebenzi womculo zaphazamiseka lapho iSoviet Union iwa.

Uthi: “Abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, iholo labo, namathemba abo.

Indoda ehlezi nengalo yayo ehlombe lendodakazi yayo

U-Oleg Sutulov nendodakazi yakhe u-Anastasia, 17. Ikhredithi: SBS / Sandra Fulloon

“Kodwa kwadingeka siphile. Ngakho sathenga izinto ngemali ephansi eSoviet Union, sahamba nazo ngomgwaqo saya ePoland sabuya nemali eqinile.

“Ngikholwe, oprofesa, othisha, nabantu abaningi abaqeqeshwe kakhulu babekwenza lokho ngoba yayingekho enye indlela yokuphila.”

Kungani u-Oleg wayeka ukukhuluma isiRashiya

Akuwona nje umnotho wase-Ukraine owashintsha. UMnu Sutulov uthi abantu abaningi baqala ukungabaza imithetho yengcindezelo yamaKhomanisi.
“Bekungasheshi. Bekuyinqubo,” usho kanje.

“Kuze kube ngu-1991 senziwa ukuba nomuzwa wokuthi ukukhuluma isi-Ukraine kwakuyihlazo. Babesenza sibe nomuzwa wokuthi uma sikhuluma isi-Ukrainian, sasivela ezweni, futhi singafundile kahle.”

Eseyinsizwa, uMnu Sutulov “wayefuna inkululeko” futhi “wayefuna izindlela zokuthola ukuphila ngaphandle kwemingcele abasakhele yona.”

Ekugcineni wathuthela e-Australia ngo-2005 futhi uhlala ekhuluma kahle isiRashiya. Nokho, lapho iRussia ihlasela i-Ukraine ngonyaka odlule, wenza isinqumo esisekhona namanje.

Uthi: “Angisazizwa kahle ukukhuluma isiRashiya, ngakho ngavele ngayeka ukukhuluma isiRashiya.

“Abantu base-Ukraine belwela inkululeko yethu, futhi bayazabalaza. Uma ngikhuluma nabantu emuva e-Ukraine bathi ‘kusebusika futhi asinazo izinto zokufudumeza, kodwa sinezinkuni. Ngakho, sizogawula izinkuni. Asinawo amalambu. Kulungile, sizosinda, sizosinda.

“AbaseRussia bacabanga ukuthi bangasiphula manje. Kodwa benza abantu base-Ukraine bazimisele kakhulu.”

Ukwabelana ngesiko lase-Ukraine ngokudla

UMnu Sutulov uthi ukwabelana ngesiko lakhe e-Australia ngokudla kungenye yezindlela zokuqwashisa ngomzabalazo wase-Ukraine wenkululeko.
“Ngonyaka odlule, ababaningi abantu base-Australia abazi nokuthi ikuphi i-Ukraine kodwa lokho kuyashintsha,” usho kanje.

“Abantu bendawo badla isidlo sasekuseni nathi, futhi bafunda amagama ambalwa esi-Ukraine. Futhi basibonisa ukuseseka nokwazisa.”

Isidlo sendabuko sase-Ukraine senyama egcwele ama-crepes epuletini elimhlophe elinesitsha sesaladi nesitsha sososo omhlophe

Isidlo sendabuko sase-Ukraine senyama egcwele ama-crepes. Ikhredithi: SBS / Sandra Fulloon

Indawo yokudlela kaMnu Sutulov inikezela ngezitsha zendabuko – amaroli eklabishi anamazambane namadombolo amakhowe phakathi kwezithandwa kakhulu.

Izitsha eziningi zisekelwe ekuphekeni komndeni okudluliselwe ezizukulwaneni ngezizukulwane.
“Ukudla ngendlela ugogo akwenza ngayo,” kusho umamezala ka-Oleg uNeila Sutulov.

“Senza nje esingakwenza, ukwenza ukudla ngothando. Futhi yebo, abantu bayakuthanda.”

Owesifazane ohlezi phambi kwekhawunta yekhefi

U-Neila Sutulov wenza ukupheka okuningi. Ikhredithi: SBS / Sandra Fulloon

Indodakazi kaMnu Sutulov eneminyaka engu-17 ubudala, u-Anastasia, iphothula esikoleni samabanga aphezulu eduze, futhi futhi usebenza njengoweta wesikhashana e-Mavka.

“Ngiyaziqhenya ngalokho [my father] wenze. Bekuwumsebenzi onzima kakhulu futhi kuthatha isikhathi esiningi nomzamo, kodwa kube nezithelo.

“Uma abantu bedla lapha bavame ukubuza ukuthi basho kanjani ukuthi ‘ngiyabonga’ ngesi-Ukrainian, bese bekhuluma nathi. Ngakho-ke, sesiqala ukuthola amandla e-Ukraine.”

‘Isiqhingi esincane sase-Ukraine’ maphakathi ne-Australia

UVolodymyr Chornenkyi ungomunye wamakhasimende avamile ekhefi. Ungowase-Kyiv.

“Le ndawo yokudlela ifana nesiqhingi esincane sase-Ukraine, maphakathi ne-Australia,” esho ngenkathi ejabulela i-crepe egcwele inyama.

Indoda ehlezi etafuleni nepuleti lokudla nengilazi yejusi yewolintshi phambi kwayo

Mavka ikhasimende Volodymyr Chornenkyi. Ikhredithi: SBS / Sandra Fulloon

“Impela ngikhumbule zwe lami. Futhi uma ufika lapha, ubona lokhu kudla, futhi uzizwa sengathi ubuyela ekhaya.”

UMnu Chornenkyi uphakathi kwalabo abesaba abangani nomndeni abasese-Ukraine njengoba impi isondela esigamekweni sayo esibi, unyaka owodwa kungqubuzana, ngomhla zingama-24 kuFebhuwari, kungazelelwe.
“Omalumekazi nomalume basekhona futhi ngibafonela cishe nsuku zonke. Futhi uzwa amasiren namarokhethi,” usho njalo.

“Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, bekunesiteleka mhlawumbe amakhilomitha amahlanu ukusuka emzini wami. Siselapho, kodwa kuze kube nini?”

UMnu Sutulov uthi usezethemba ngokunqoba.
“Izimpi zinqotshwa abantu abanogqozi. Futhi akukho gqozi ngaphakathi kwanoma ubani manje olwa ohlangothini lwaseRussia,” usho kanje.
“Kodwa uma uvikela umndeni wakho, lapho uvikela izwe lakho, uthola amandla.

“I-Ukraine izowina ngoba sivikela izwe lethu, sivikela imindeni yethu, futhi sinomoya.”