I-USDA itshela iphaneli yeSenethi ukuthi idonsa kanzima ukondla imindeni eswele

Isikhulu soMnyango wezoLimo e-US sifakaze ngoLwesine ukuthi ezinye zezinhlelo zokudla zale nhlangano zithwele kanzima ngenxa yokufuna ukondla imindeni eswele.

Lokhu kuvuma kufike ngoLwesine ekuseni njengoba amaRiphabhulikhi kuSenate Agriculture, Nutrition, and Forestry Committee ephindaphinda i-USDA ngokunyuka okumangalisayo kwezindleko zayo zokuvuselela uhlelo lokudla okunempilo olwaziwa nge-Thrifty Food Plan.

“Senza izinguquko ezinhlelweni zokudla okunomsoco ukuze siqinisekise ukuthi ukwesekwa kwethu kunengqondo futhi sicindezela inaliti kuleyo nkinga yokungavikeleki kokudla oyiphakamisayo,” uStacy Dean, iphini le-USDA ngaphansi kukanobhala wezokudla, umsoco kanye nezinsizakalo zabathengi, utshele uSen. UMike Braun (R-Ind.). “Kodwa futhi ngicabanga ukuthi ezinye zezinhlelo zethu zicelwa ukuthi zenze kakhulu.”

U-Dean ugqamise izinzuzo Zohlelo Lokusiza Ngokudla Okunomsoco – ngaphambili olwaziwa ngokuthi izitembu zokudla – njengesibonelo. I-SNAP ihloselwe ukusiza imindeni eswele ukuthi ikwazi ukuthola ukudla okunempilo.

“Imihlomulo yeSNAP ihlanganisa isabelomali sonke sokudla lapho amakhaya kufanele anikele ngemali engenayo,” kusho uDean. “Kodwa imali abayitholayo iboshiwe ngenxa yokuthi bangumndeni osebenzayo ongakwazi ukukhokhela izingane, umshwalense wabo wezempilo ungase ungakwazi ukuwufinyelela noma bahlala esifundeni esingazange sinikeze iMedicaid, isikweletu sentela yezingane esibuyiswayo. akasekho ngenxa yabo.”

A Isabelomali seminyaka eyi-10 kanye nombono wezomnotho ekhishwe ngoLwesithathu yiHhovisi Lesabelomali elingahlangene ne-Congressional libikezele ukwenyuka kwezigidigidi eziyi-8 zamaRandi ekusetshenzisweni kwe-SNAP ngo-2023 kanye nama- $ 93 wezigidigidi kuyona kule minyaka eyishumi ezayo. Ihhovisi Lesabelomali Se-Congressional licaphune ukubhaliswa okuphezulu kwe-SNAP kanye nezindleko ezikhuphukayo zoHlelo Lokudla Lwe-Thrifty, olusetshenziselwa ukunquma amazinga enzuzo e-SNAP, njengezizathu zokukhuphuka ngo-6% no-8% ngokulandelana.

USen. Debbie Stabenow (D-Mich.), usihlalo wekomiti, wafaka i-SNAP emazwini akhe okuvula ngokuthi “uhlobo oluzothile losizo” ezingeni lomuntu ngamunye. “Inzuzo ejwayelekile ilinganiselwa ku-$6 kuphela umuntu ngamunye ngosuku,” kusho yena. “U-$6 kukho konke ukudla kwabo kuhlangene. Ngiqinisekile ukuthi kukhona okungenani umuntu oyedwa kuleli gumbi osebenzise imali engaphezu kwaleyo ephuze ikhofi lakhe lasekuseni.”

UStabenow uphinde wathi umthethosivivinywa wokugcina wepulazi – owaphasiswa ngo-2018 futhi ungeniswa kuCongress njalo eminyakeni emihlanu – “uqondise ukucutshungulwa kabusha kwe-Thrifty Food Plan.” Uthe “imibono okwenziwa ngayo i-SNAP” ibingakabuyekezwa kusukela ngo-1975.

“Lesi sibuyekezo sinyuse isilinganiso senzuzo ye-SNAP ngemali engaphansi kuka-$2 ngosuku, okuwukukhuphuka okuncane kodwa okulinganiselwa ukuthi kuzokhipha abantu abayizigidi ezingu-2.4, kuhlanganise nezingane eziyizigidi ezingu-1, ebuphofini,” esho.

USen. John Boozman (R-Ark.), oyiRiphabhulikhi ephezulu ekomidini, ukhale ngokuthi ukudla okunomsoco yingxenye ebiza kakhulu yomthethosivivinywa wepulazi. IHhovisi Lesabelomali likaCongressional lilinganisela ukuthi izinhlelo zokudla okunomsoco kumthethosivivinywa wasepulazini zizobiza ngaphezu kwezigidigidi eziyi-1.2 zamarandi kule minyaka eyishumi ezayo.

“Ubhubhane kanye nokwehla kwamandla emali kudale ezinye zalezi zindleko zokwenyuka, kodwa makungabikho ukungabaza ukuthi umshayeli omkhulu kwaba yisinqumo sobuholi bemishini yeFood, Nutrition and Consumer Services yokushiya iminyaka engama-40 yesibonelo futhi kwenyuswe izinzuzo zeSNAP ngama-21. % ukuqopha amazinga aphezulu, amazinga angakwazi ukusimama,” usho kanje. “Abanye bazokhomba ngokubhuqa izinhlinzeko zokuvuselela i-Thrifty Food Plan kumthethosivivinywa wasepulazini ka-2018 njengesisekelo sesenzo se-USDA, kodwa iCongress ayizange ivume ukuvumela ingxenye yesine yesigidigidi samadola – ikota yesigidigidi samadola – ukwenyuka kwezindleko.”

U-Boozman wagomela ngokuthi izenzo ze-USDA zenze ukuphasiswa komthethosivivinywa wepulazi olandelayo “kube nzima kakhulu ngoba bakhombise ukuntula ukwahlulela okuhle kanye nokusebenzisa kabi okukhulu ukuqonda” okuphazamise ibhalansi yomfelandawonye webhili yepulazi futhi “kwaqeda kakhulu” ukwethembana. Ubuze ukuthi ukunyuswa kwemali ngendlela engakaze yenzeke kuzoshiya abalimi imali.

“Njengesikhumbuzi, i-SNAP ihloselwe ukwengeza isabelomali sanyanga zonke segilosa salowo ohlomulayo,” kusho u-Boozman. “Ayidalelwanga ukuthi isebenze njengesabelomali sanyanga zonke segilosa salowo ohlomulayo.”

UDean ufakaze ukuthi i-SNAP “ingenye yamathuluzi asebenza kahle kakhulu” okusiza imindeni ukuthi ifinyelele ekuvikelekeni kokudla okunomsoco kuyilapho inciphisa ubumpofu, ithuthukisa umnotho wendawo futhi ikhuthaza ukutholakala kokudla.

“Kunciphisa ubumpofu nobunzima bokudla,” kusho uDean. “Kuyindlela yokuphila yabahlanganyeli bayo abayizigidi ezingu-41.”

Uphinde wagcizelela ukuthi i-USDA ime ngenqubo yayo yokubuyekeza i-Thrifty Food Plan, ayichaze ngokuthi “enomsindo,” “iqinile” kanye “nobufakazi obusekelwe.”

UDean uthe umthethosivivinywa wepulazi wango-2018 udinga i-USDA ukuthi ihlole kabusha “futhi empeleni ibuyekeze” isilinganiso sayo sezindleko zokudla okunempilo okuhambisana nesabelomali. Ukuhlola kubheke izindawo ezine, wathi: amanani amanje, imihlahlandlela emisha yokudla, izakhamzimba ekudleni nokuthi yiziphi izinhlobo zokudla ezithengwa abantu baseMelika.

“Kubangele ukwanda kokuqala komhlomulo wamandla okuthenga wangempela eminyakeni engaphezu kwengu-45, kodwa lelo nani lenyuke ngamasenti angu-40 umuntu ngamunye ngesidlo ngasinye,” eqhubeka. “Yebo, sekuhlangene, kube ukwanda okukhulu, kodwa futhi kubeka ngokusobala ukudla okunempilo okufinyelelekayo emashumini ezigidi zabantu baseMelika.”

U-Boozman uphendule ngokuthi iHhovisi Lesabelomali Se-Congressional alizange likhuphule izindleko nhlobo, eveza ukuthi kungani amaRiphabhlikhi ekhathazeke kangaka ngokumangala kwemali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-250. Abanye ozakwabo be-GOP ekomitini babuze ukuthi kungani i-USDA ibingazisebenzisi izidingo zomsebenzi zabazuzi be-SNAP, into iCongress eyamiswa okwesikhashana kuze kube yilapho isimo esiphuthumayo sisuswa.

Ngenkathi uSen. Charles E. Grassley (R-Iowa) emele i-USDA ukuthi ibuyisele ukusetshenziswa kwe-SNAP emazingeni adlule ngenkathi kubalwa ubhubhane kanye nokwehla kwamandla emali, uSen. Kirsten Gillibrand (DN.Y.) waphikisa ngokuthi i-SNAP iyinzuzo enkulu kodwa inenzuzo enkulu. akakaze enze okwanele ukusiza imindeni eminingi.

“I-SNAP iyindlela yokuphila emindenini eyitholayo: abadala, izingane, abantu abakhubazekile,” kusho uDean ephendula imibuzo kaGillibrand. “Kuyinzuzo encane kodwa umehluko phakathi kokuba nemali eyanele yokuthenga ukudla okunempilo nokungabi nayo nhlobo imali eyanele yokondla izingane zakho noma ukondla umndeni wakho. Ukuncishiswa okunganciphisa ukufaneleka noma izinzuzo eziphansi kungithinta ngokujulile ngoba siyazi ukuthi mingaki imindeni ehlala onqenqemeni nokuthi le nzuzo iyini lempilo.”