Abaholi bamazwe ase-Afrika kumele bahole ekulweni ne-GBV, uRamaphosa etshela i-AUUMengameli uCyril Ramaphosa usenxuse I-African Union (AU) amazwe angamalungu ukuthi aqhube umkhankaso wokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane ezwenikazi lonke.

URamaphosa kanye namalungu amaningana eKhabhinethi base-Addis Ababa, e-Ethiopia behambele umhlangano we-AU wezinhloko zemibuso nohulumeni.

Ethula inkulumo yakhe esidlweni sasekuseni sangaphambi kwengqungquthela yokumela umengameli ngobulili ngoMgqibelo, uRamaphosa uthe iSimemezelo saseKinshasa sika-2021, esaphuma engqungqutheleni yabesilisa yokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane, sibophezele ohulumeni ukuthi bahlinzeke ngezinsiza ezidingekayo ukuze kuqedwe lesi sihlava.

‘Umjikelezo Wompetha’

“INingizimu Afrika iseseka ngokuphelele lesi sigcawu esibalulekile. Kuyakhuthaza ukubona iziNhloko zemiBuso zisabela kahle esicelweni sokusebenzisana okunamasu okuqhubekisela phambili lolu hlelo.

“I-Circle of Champions okokuqala nje, ibeka phambili indima yobuholi besilisa ohlelweni lokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane e-Afrika yonkana.

“Okwesibili, kumayelana nokuqhubekisela phambili izibopho ezenziwa kusiMemezelo saseKinshasa kanye nokubeka phambili ukuziphendulela ngokufezwa kwazo. Ngalezi zizathu, i-ajenda kumele iqhutshwe ezingeni leziNhloko zoMbuso,” usho kanje.

I-SA yamukele umhlangano we-ILO wokulwa nokuhlukumeza

INingizimu Afrika injalo phakathi kwamazwe agunyazile i-International Labour Organisation (ILO) Ingqungquthela ye-190 ukugqugquzela ukuqedwa kodlame nokuhlukunyezwa emsebenzini.

FUTHI FUNDA: URamaphosa uzosebenzisa usihlalo we-AU ukulwela amalungelo abesifazane

I-AU isiqale umkhankaso wokushintsha izinkambiso zomphakathi mayelana nokulingana kobulili kanye nodlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane, kusho Ramaphosa.

“Ukubhekana nemikhuba yezomnotho nepolitiki kuhambisana nezinkambiso zomphakathi kubalulekile. Ngaphezu kwalokho, kuyisihluthulelo sokuqonda ukuthi umlando kanye namaqiniso amanje kubumba kanjani ukubonakaliswa kodlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane emiphakathini yethu.

“I-Circle of Champions ihlanganisa abaholi base-Afrika njengokukhombisa ukuzimisela okukhulu kwezepolitiki ekuqedeni umsuka wodlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane. Kuyaqala ukwenzeka lokhu ezwenikazi lethu.”

Ingqikithi ye-AU yonyaka wezi-2023 ithi “Ukusheshiswa Kokuqaliswa Kwe-AfCFTA.”

Ngokusho kwe Ubumongamelile ngqungquthela izobheka inqubekelaphambili eseyenziwe ekuqalisweni kweNdawo Yezwekazi Lase-Afrika Yokuhweba Ngokukhululekile (i-AfCFTA) ngemva kokuqala kokuhwebelana mhla lu-1 kuMasingana wezi-2021.

URamaphosa uphinde wethula amazwi akhe nge-Africa Centre for Decease Control njengoShampeni we-AU ku-Covid-19.

Kulindeleke ukuthi ethule imibiko emhlanganweni we-AU, okuhlanganisa nowokusabela kwe-AU ku-Covid-19.

UMengameli waseSenegal, uMacky Sall, ungusihlalo we-AU njengamanje.

MANJE FUNDA: Kunconywe kakhulu uRamaphosa njengoSihlalo we-AU