Ukuzamazama komhlaba eTurkey: Ubaba nendodakazi baphinde bahlangana lapho osemusha ethungatha umama wakhe


I-Adana, eTurkey
CNN

Kuqale kukhale izililo … bese kukhala ukubhoboza … bese kuthi “baba, baba” kuzwakale ngokuphindaphindiwe.

Intombazane eneminyaka engu-4 ubudala, u-Gada Ayyan, noyise, u-Ahmet Ayyan, bahlanganiswa futhi ngemva kokungcwatshwa endaweni. inqwaba yemfucumfucu kwabe kuyikhaya labo eningizimu yeTurkey.

Babevaleleke ndawonye ngesikhathi umuzi wabo ubhidlika ngenxa yokuzamazama komhlaba osekwaziwa ukuthi sekubulale abantu abangaphezu kuka-45 000. Laba bobabili babe sebebhekana nezinhlungu ezinsukwini ezimbalwa behlukene ngesikhathi uGada ehlengwa waphuthunyiswa esibhedlela.

“Ngesikhathi iqala ukuzamazama ngayibamba indodakazi yami futhi wonke umndeni wami waqala ukuphela,” kusho u-Ahmet. Ibhilidi ladilika phezu kwethu sonke.

Umkakhe nendodana abazange baphume bephila. U-Ahmet wayekuzwa ukukhala kwendodana yakhe ngesikhathi ibambekile. Wayenendodakazi yakhe eduze kwakhe. Wayelele emlenzeni futhi bobabili babevaleleke bengakwazi ukuzikhulula.

Imfucumfucu yayize iyofika entanyeni. Ngosuku lwesine ngaphansi kwemfucumfucu wathi uselahlekelwe yithemba. Wayesezinhlungwini. Unyawo lwakhe belulimale kabi. Kodwa indodakazi yakhe ayizange imvumele ukuba alahle ithemba lokusindiswa.

U-Ahmet noGada basinde bevaleleke ngaphansi kwendlu yabo ebhidlikile kodwa bahlukaniswa ngemuva kwalokho.

“Indodakazi yami ibingitshela kaningi ukuthi baba ungakhali. Nethezeka. Beza bazosihlenga,” kusho u-Ahmet.

Wathi akabheke ukukhanya okwakukhanya. Futhi phansi futhi bheka ngokushesha bezwa amazwi. Bebetakulwa.

UGada waqala wakhishwa engakamnwayeki. Ngemva kwesigamu sehora bakwazi ukumba u-Ahmet. Kodwa walaliswa abezenhlalakahle ngesikhathi yena ephuthunyiswa esibhedlela.

Ngesikhathi elahlekelwa umkhondo wendodakazi yakhe wayazi ukuthi uzophinde ayibone uma bekuyinto yokugcina angayenza.

Ungene kuFacebook naku-Instagram, emkhombisa isithombe, enxusa noma ngubani ukuthi amsize amthole. Ekugcineni kwaba yisihlobo esathola abezenhlalakahle benentombazanyana ephile saka engenabazali.

“Wangigcina ngiphila.” Uthe ngokumkhuthaza njalo izinsuku engaphansi kwemfucumfucu. “Intombazane yami encane leyo. Uyiqhawe lami. Uyiqhawe lami”

Kuzofanele babhekane nokulahlekelwa ngumama kaGada kanye nomfowabo oneminyaka engu-7 ubudala, kodwa u-Ahmet nendodakazi yakhe bayathandana futhi banakekelane futhi lokho kwanele wathi.

Khonamanjalo, uCan Gürsoy oneminyaka engu-14 ubudala, edolobheni laseKonya, uthi ukuze athole noma yikuphi ukuvalwa udinga ukuphinde abone umama wakhe. Ungcwatshwe esakhiweni esibhidlikile nomndeni wakhe. Yena nodadewabo baphume bephila. Umama wakhe akakatholakali ekhaya eliphekwe amakhekhe.

“Engikucelayo kuwe nje ukuthi ungisize ngithole umama wami u-Şükran Erden.” Utshela i-CNN.

Osemusha uneso elimnyama kanye nonyawo olumele kodwa ngaphandle kwalokho ulungile ngokomzimba. Kodwa ukuhlukumezeka okungokwengqondo kokuvaleleka amahora angu-24 ezindaweni eziminyene kungase kumkhathaze isikhashana.

“Ngikhumbula isakhiwo esabhidlika. Ngikhumbula ngiquleka ngemva kokuba ingxenye yebhilidi iwele esweni lami,” kusho uCan. “Bekunzima kakhulu ukuphefumula lapho. Futhi kwakukhona into eyayichoboza umlenze wami eyayingenza ngihlupheke.”

Wazama konke ukuze anakwe othile. Wayephethe ucingo lwakhe esandleni imizuzu embalwa futhi wakwazi ukubhala umyalezo engxoxweni yomndeni wakhe ku-WhatsApp. Ube esezama ukufonela abezimo eziphuthumayo, kodwa lutho ukuxhumana futhi akekho owamuzwa ememeza.

Okwamsindisa kwaba ikhethini. Ukuyidonsa kwenze abatakuli banake. Akuphelanga sikhathi esingakanani wabe esekhishwa emfucumfucwini.

UCan ngokuvamile uchitha isikhathi sakhe edlala imidlalo yevidiyo, noma i-basketball (ungumlandeli omkhulu we-Los Angeles Lakers). Kodwa okwamanje inhliziyo yakhe izimisele ngokuphinde abone umama wakhe. Njengoba isidumbu sakhe singakatholakali unethemba elikhulu lokuthi usesindile futhi usesibhedlela ndawana thize.

Uthi wumcabango wothando lwakhe nothando lomndeni wakhe nabangani okumenze waphila kahle ngesikhathi engcwatshwa futhi unethemba lokuthi uthando olufanayo luqine ngendlela yokuthi lungambuyisela kuyena ngandlela thize.

Abatakuli basathungatha abasindile – abathathu batholakale ngoMgqibelo. Kodwa cishe ngemva kwamasonto amabili ukuzamazama komhlaba, maduze nje ngeke kusaba khona ukuhlangana okujabulisayo.