Abasinde ekuzamazameni komhlaba eSyria balwa namakhaza ematendeni nasezimotweniNjengoba ukuzamazama komhlaba kwabhidliza ikhaya lakhe, Umfundisi waseSiriya USuzanne Abdallah ubehlala elolini elincane eliminyene namalungu omndeni wakhe, bude buduze nje lapho umuzi wabo wawumi khona.

“Siyishumi sinqwabelana kuleli loli. Silala sihlezi siqondile,” kusho lo wesifazane, 42, egqoke izembatho eziningi nesikhafu sovolo esigaxe ekhanda lakhe ngenxa yamakhaza ashubisa umnkantsha wasebusika.

Usana lwakhe lomfana lwalulele ku-hammock wesikhashana owenziwe ngengubo yokulala eyayishwibeka ophahleni lwemoto egcwele phama, njengoba ezinye izingane eziyisikhombisa zazidla isidlo sasekuseni ngaphakathi.

“Izimo zinzima ikakhulukazi njengoba nginengane encane,” kusho u-Abdallah. “Ngivuke ekuseni ngathola ukuthi izandla zakhe zibanda kakhulu, ngamfaka elangeni ukuze amfudumeze.

“Sifuna indawo yokukhosela; sidinga usizo ngenxa yabantwana abancane.”

BUKA: Ngemva kwesonto ukuzamazama komhlaba eSiriya

U-Abdallah nomndeni wakhe baphakathi kwezigidi ezimbalwa zabantu baseSyria abangenamakhaya, ngokusho kwezibalo ze-UN, ukuzamazama komhlaba okunesilinganiso esingu-7.8 okuphinde kwacekela phansi izindawo ezinkulu zaseTurkey.

Bangaphezu kuka-40,000 abantu abashonile kulawa mazwe womabili ngenxa yenhlekelele yangoFebhuwari 6 eyacekela phansi izifunda zonke, okuhlanganisa nedolobha lakubo ka-Abdallah, iJindayris emngceleni waseTurkey.

Abantu baseSyria babekezelele izimpi zombango ezinonya iminyaka engaphezu kweshumi, kanti abaningi babalekela esifundazweni i-Idlib esiphethwe amavukelambuso besuka kwezinye izifunda manje ezilawulwa amasosha kaMengameli u-Bashar al-Assad.

Abasinde ekuzamazameni komhlaba okunamandla eSyria kusukela ngaleso sikhathi sebebuthene kunoma yiziphi izindawo abebengazithola, abaningi belele ematendeni nasezimotweni, abanye begqigqa imililo ngaphandle.

– ‘Izimpilo zibuhlungu’ –

Umukhwe ka-Abdallah waphendula imoto yakhe yaba ikhaya lesikhashana lamadodana akhe nemindeni yawo, emboza phezulu elolini ngezingubo zokulala namaragi ukuze afake izinto ezengeziwe.

“Ukuhlala emotweni kunzima; siyimizi emibili,” u-Abdallah etshela abe-AFP.

Ngalapha, ingxenye enkulu yesifunda isiphenduke imfucumfucu, lapho abatakuli beqembu le-White Helmets bathola izidumbu ezingaphezu kuka-500.

IJindayris iphakathi kwamadolobha aseSyria ahlaselwe kakhulu ukuzamazama komhlaba okubulale abantu abangaphezu kuka-3,600 ezifundazweni ezinhlanu zaseSyria, ithi isibalo esiphezulu sabantu abashonile e-Idlib nase-Aleppo.

FUNDA FUTHI: Idolobha laseSyria elihlaselwe ukuzamazama lingcwaba abafileyo balo emapulazini

Imindeni lapha iye yalala ezikoleni, kuma-mosque nasemakamu okufuduka noma ezindaweni zokukhosela ezakhiwe ezindaweni ezivulekile ezifana nezihlahla zomnqumo nezigcawu zomphakathi.

Ngaphesheya kwedolobha, imindeni yesisebenzi eselathatha umhlalaphansi u-Abdelrahman Haji Ahmed kanye nomakhelwane bakhe manje sebehlala ematendeni esikhashana agxunyekwe maphakathi nomgwaqo wabo odiliziwe.

Ebusuku, abesifazane nezingane baququda phakathi kwabo, ngaphansi kwamashidi agugile nezingubo zokulala, kuyilapho u-Ahmed namanye amadoda belala ngaphansi kwezinkanyezi.

“Awukho ugesi, awekho amanzi, akukho zindlu zangasese,” etshela abe-AFP, umuzi wakhe owawubhidlikile ngemuva kwakhe. “Izimpilo zayo yonke imindeni zibuhlungu.”

U-Ahmed wabamba indodakazi yakhe encane, ebhekwa ezinye izingane, futhi wathi njengamanje zonke izidingo zomkhaya wakhe “yitende elilodwa noma amabili ukuze imikhaya iphumule.

“Sizobona-ke ukuthi yini okumele siyenze ngokulandelayo, kodwa yilokhu esikucelayo manje,” wengeza. “Asicabangi ngekusasa. Isimo esikuso manje asisivumeli.”

– Inhlekelele yaseSyria ‘ayisabekezeleleki’ –

Olunye usizo lwamazwe ngamazwe lufikile esifundeni saseSyria, okuhlanganisa nezinqola zamaloli ezeqa imingcele yaseTurkey, kodwa abaningi lapha basaswele kakhulu.

IHhovisi le-UN Lokudidiyelwa Kwezindaba Zobuntu lithi izindawo zokukhosela ziphakathi kwezidingo eziphambili, kanye nokudla okuphuthumayo, izindawo zokufudumeza kanye nenhlanzeko.

Inhlangano yezingane ye-UN i-UNICEF igcizelela isidingo esiphuthumayo “sokuthola amanzi ahlanzekile okuphuza nezinsizakalo zokukhucululwa kwendle, okuyizinto ezibalulekile ekuvimbeleni ukugula” ngemva kokuzamazama komhlaba.

Kwenye ikamu, emaphethelweni eJindayris, uKhawthar al-Shaqi oneminyaka engu-63 ubudala manje uhlala nendodakazi yakhe nabazukulu ngemva kokuchitha ubusuku bokuqala obune obala.

FUNDA FUTHI: I-Gift of the Givers iza ukuzosiza eTurkey naseSyria ngemva kokuzamazama komhlaba okubulalayo

“Saphephela ekamu lapho sasingathola khona indawo yokukhosela,” kusho uShaqi, owabaleka edolobheni lakubo iHoms eminyakeni edlule futhi uthi manje akasenayo indlela yokuhlangabezana nezidingo zabo eziyisisekelo.

“Asinayo imali yokuthenga ibhodlela lamanzi noma izingubo zokugqoka,” esho ngesikhathi izingane ezincane zidlala ngaphandle kwetende. “Uma sifuna ukuya edolobheni, asinazo izinto zokuhamba noma imali.”

“Izimo azisabekezeleleki asazi ukuthi sizokwenzenjani ngezingane. Lapha sihlezi emakhazeni… Asinalutho ngaphandle komusa kaNkulunkulu.”