Inkinga yamandla ‘iyiva’ lamabhizinisi amancaneAmabhizinisi amancane abonise amazinga akhuphukayo okuthenjwa kwebhizinisi unyaka nonyaka engxenyeni yesithathu ka-2022 naphezu kokukhuphuka kwamazinga enzalo kanye nokwenyuka kwentengo okuqhutshwa yi-inflation okuthinta amaphakethe awo wonke umuntu.

Kodwa-ke, ukucishwa kukagesi okuqinile ngekota yesine kulindeleke ukuthi kuphazamise lo mbono wethemba, okungenzeka ube mubi kakhulu uma imiphumela yekota yokuqala ka-2023 imenyezelwa ngasekupheleni kwalo nyaka.

Lokhu okutholakele okubalulekile kuvele ku-Q3 2022 SME Confidence Index, ucwaningo locwaningo olwenziwe njalo ngekota nguchwepheshe wezezimali we-SME, iBusiness Partners Limited. I-SME Confidence Index ihlanganisa imibono yamakhulu abanikazi bama-SME ezweni lonke, ihlinzeka ngemininingwane esobala ezinseleleni ezinkulu namathuba abhekene nomkhakha.

FUNDA FUTHI: Ungaliqhuba kanjani ibhizinisi elincane ebumnyameni ngesikhathi sokucishwa kwempahla

Intuthuko enkulu naphezu kwenkinga yamandla

Ngokwenkomba, ukuzethemba kwama-SME ukuthi amabhizinisi abo azokhula ezinyangeni eziyi-12 ezizayo kukhuphuke kakhulu kusuka ku-33% engxenyeni yesithathu ka-2021 kuya ku-77% engxenyeni yesithathu ka-2022, okuwukunyuka okumangazayo ngamaphesenti angama-44.

Ukuqiniseka kwama-SME ukuthi ukutholakala kalula kwezimali kuzoba ngcono nakho kukhuphuke kwafinyelela ku-62% kusuka ku-21% kuphela engxenyeni yesithathu yonyaka wezi-2021. Kuphinde kwaba nokwenyuka kwama-45% kokuqiniseka kwama-SME ukuthi umnotho uzosiza ekukhuleni kwamabhizinisi ezinyangeni eziyi-12 ezizayo. , ngaleli zinga lokuzethemba lifinyelele ku-65% uma kuqhathaniswa nama-20% nje phakathi nesikhathi esifanayo ngo-2021.

URayna Dolphin, umqondisi wezezimali kwaBusiness Partners Limited, uthola ukunyuka okuqinile kokuzethemba kwebhizinisi lama-SME futhi uthi ukunyuka kungase kubangelwe ngokwengxenye ukukhula komkhiqizo wasekhaya ophelele (GDP), nomphumela womnotho udlula amazinga angaphambi kobhubhane ngokusho kwe Izibalo SA.

Utusa izinkulungwane zama-SME “asinde kwesinye sezikhathi ezineziyaluyalu emlandweni womhlaba” kuyilapho izinkomba zezomnotho zakamuva zimbi kakhulu kunekota yesithathu ka-2022 kodwa uxwayisa abanikazi bamabhizinisi ukuthi bazilungiselele ukubhekana nezinselelo eziningi ezizayo njengoba izwe kulindeleke ukuthi siqhubeke nokuncipha ngesikhathi senkinga yamanje kagesi.

FUNDA FUTHI: Amathiphu ayi-10 okusiza ibhizinisi lakho elincane ukuthi likwazi ukumelana nezindleko zikagesi ezikhuphukayo

Intuthuko ehamba kancane kodwa eqinile

Inkomba iphinde yakhombisa ushintsho oluncane lwekota-on-quarter ekuthembekeni kwebhizinisi, olukhombise ukwanda kwenani lemikhakha, nokukhuphuka okukhulu kwekota okuphawulwe ngokuqiniseka abanikazi bama-SME abanabo ukuthi ibhizinisi labo lizokhula ezinyangeni eziyi-12 ezizayo. izinga manje elingamaphesenti angu-7 lingaphezulu kwekota edlule.

Ukuzethemba kwama-SME kukhuphuke ngamaphesenti angu-4 okuthi amabhizinisi azothola abasebenzi abanamakhono afanele nolwazi lokuthuthukisa ukukhula kwebhizinisi, bafinyelele ku-70% ngo-Q3 2022. I-dolphin iyakwamukela ukukhuphuka okuqhubekayo kwethemba futhi ithi lokhu okutholakele kubonisa ukuqina kwama-SME ebusweni. izici eziningana zezimakethe ezicekele phansi inqubekelaphambili yomkhakha.

Izinselelo ezihamba phambili zama-SME

“Sidinga ukubona ukwenyuka kokuzethemba kwama-SME uma kuqhathaniswa nekota yesibili ka-2022, uma kubhekwa izinto ezifana nenani eliphezulu likaphethroli. Angaphezudlwana kuka-50% ama-SME athi ukunyuka kukaphethroli kukaJulayi kube nomthelela oqondile emabhizinisini awo. Okunye okungu-54% kuthinteke ngokwenyuka kwezinga lenzalo ngekota yesithathu okuholele ekutheni abathengi banciphise izindleko ezintweni ezingabalulekile.”

Uthi lokhu kuhambisana nokuthola ukuthi izinselelo ezimbili eziphezulu ama-SME aseNingizimu Afrika abhekana nazo ukugeleza kwemali kanye nezimo zomnotho, isimo esihlala sinjalo iminyaka eminingana, njengoba inkomba ibonisa.

FUNDA FUTHI: Ukuzethemba kwebhizinisi kuyehla ngenkathi kucishwa ugesi

Umthelela wobugebengu

Inselelo yesithathu ebicindezela kakhulu kuma-SME kwaba ubugebengu, into eyagqama kakhulu ngo-2022, yathatha indawo ‘yokuthola uxhaso’. UDolphin uthi ukwanda kobugebengu kuwumphumela wokuxhumanisa nokucishwa kukagesi okuqhubekayo futhi okuba kubi, uma kubhekwa ukuthi izici zokuphepha zamabhizinisi amaningi, njengama-alamu, awenziwa angasebenzi noma alinyazwa ukunqanyulwa kukagesi.

Uveza ukuthi izibalo zobugebengu zangoNovemba 2022 ezikhishwe ngumnyango wamaphoyisa zikhombise ukukhula ngo-19.9% ​​ubugebengu bezentengiselwano.

“Ngaphezu kwalezi zinselelo ezigqamile, kwaba ukuthola ukuthi u-51% wama-SMEs uthi athinteke kabi ngenxa yokuwohloka kwezinsiza zikamasipala, okuyinkomba yesidingo esiphuthumayo sokuthi imboni kahulumeni ivuselele ukugxila kwayo ekuthuthukiseni izici ezifana nokuhlinzekwa kwezidingongqangi. amanzi, ukuthuthwa kukadoti nokulungiswa komgwaqo.”

Ama-SME ayakhuthazeka, kodwa isikhathi esingakanani?

I-dolphin inxusa uhulumeni kanye nezinkampani ezizimele ukuthi zibeke eqhulwini le nkinga kagesi. “Noma yikuphi ukululama kwangempela kwangemva kobhubhane kuncishiswa ukunqamuka kukagesi okuqhubekayo. Usizo lomnyango wokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane oluqhubekayo luyisiqalo esithembisayo, kodwa imiphumela izoncika ekusetshenzisweni kahle kwalolu hlelo.”

Uthi nakuba osomabhizinisi abancane baseNingizimu Afrika bechazwa njengabaqinile futhi abaningi babo basaqhubeka nokufakazela lokhu okuphawulwe njengeqiniso, impumelelo yomkhakha wama-SME wendawo ilengela esilinganisweni phakathi kwamazinga aphezulu okwehla kwamandla emali kanye nomthelela omubi wokucishwa kukagesi.

“Sidinga ukuthuthukiswa kwangempela kwezimo zomnotho kuma-SME. Uhulumeni nezinkampani ezizimele kumele basebenzisane ukuze kutholakale izixazululo enkingeni yokuphakelwa kukagesi eNingizimu Afrika.”