U-$826 wezigidi ezithenjiswe esikhwameni se-UN sezemfundo ezimeni eziphuthumayoNgesikhathi sengqungquthela yokuqala ngqa yokuthembisa imfundo ezimeni eziphuthumayo kanye nezinxushunxushu ezithathe isikhathi eside, amazwe kanye nabanye abaxhasi bafunge ngoLwesine ukuthi bazoxhasa ngezimali amaRandi ayizigidi ezingama-826 womsebenzi we-Education Cannot Wait weminyaka emine ezayo.

Isikhwama se-UN silinganisela ukuthi izingane eziyizigidi ezingama-222 emhlabeni wonke ziye zaphazanyiswa imfundo yazo ngenxa yezingxabano noma izinhlekelele ezihlobene nesimo sezulu, okuhlanganisa cishe izigidi ezingu-80 ezingazange zilubeke unyawo esikoleni.

Imfundo Ayikwazi Ukulinda

Kusukela ngo-2016, i-Education Cannot Wait iqoqe imali engaphezu kwebhiliyoni engu-$1 ukuze kwakhiwe izikole nokuthenga izinto zokufundisa kanye nokuhlinzeka ngokudla kwansuku zonke nokuhlinzeka ngezinsizakalo zengqondo.

Lolu sizo lusiza izingane ezicishe zibe izigidi eziyisikhombisa emazweni angu-32.

FUNDA FUTHI: AbakwaSaps baqoqe u-R3 million wokufundisa izingane zamaphoyisa abulewe

I-ECW ithe idinga ukuhlanganisa enye imali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 1.5 ngomsebenzi wayo phakathi kuka-2023 no-2026, ngenhloso yokufinyelela izingane ezengeziwe eziyizigidi ezingama-20.

‘Imiphumela esheshayo’

Ukuntuleka kwemfundo kunemiphumela yangempela futhi esheshayo. Ngezinye izikhathi izingane ziphelela emigwaqweni, zibhekene nezinsongo zobudlova, ukushushumbiswa kwabantu, ukubuthwa amaqembu ahlomile noma, amantombazane, ukugana ngenkani.

FUNDA FUTHI: URamaphosa unxuse umkhakha wezemfundo eyisisekelo ukuthi ubhekane nabashiya izikole

“Sibonile emhlabeni wonke ukuthi ithemba liyashabalala uma uhide oluthwele ababaleki luduka olwandle. Ithemba liyashabalala uma izimpahla ezizama ukubaleka emadolobheni avinjezelwe zingaphumeleli,” kusho uGordon Brown, usihlalo we-ECW kanye nenxusa elikhethekile le-UN lezemfundo, etshela ingqungquthela.

“Kodwa ithemba liyashabalala uma umuntu omusha engakwazi ukuhlela noma ukulungiselela ikusasa ngoba engalitholi ithuba lokuya esikoleni,” usho kanje.