Udinga ukulungiswa unomphela kwamaphakethe akho angenalutho? Nansi indlelaIminyaka emithathu edlule ibinzima emaphaketheni ethu futhi iningi lethu likhubazekile njengoba kuboniswe yi-Financial Sector Conduct Authority (FSCA) 2020 Baseline Financial Survey ebonise ukuthi zonke izinkomba zokufunda ngezezimali kubathengi zehlile, okuhlanganisa ‘nokulawulwa kwezimali’ .

Kubonakala sengathi silahlekelwe ukulawula ngokwezimali ukuphila kwethu njengoba sicwila sijule ogibeni lwezikweletu. Senzenjani manje?

Impendulo elula iwukuba uyeke ukumba lapho uvaleleke emgodini, kodwa ukuthola ukulawula kwezezimali akulula kangako.

Lalela u-Ina Opperman noClaire Klassen, Uchwepheshe Wezemfundo Yabathengi kwa- I-Momentum Metropolitanxoxa ngokuthi kuyini ukulawula kwezimali, ukuthi kungakanani ukulawula kwezimali okusezandleni zethu ngempela nokuthi sifunda kanjani ukulawula izimali.

Lalela iphodikasti lapha:

Funda futhi: Ngisho nezikhathi ezinzima zezimali ezizayo kubathengi, kuxwayisa i-Banking Ombudsman