I-Hiltzik: Ibhodi Lekolishi kanye namaqhawe ‘alwa nokuvuka’

I-College Board, okuke kwaqubuka umsindo ngayo mayelana nokuthi ayiphuzile yini amanzi ayo Izifundo ezithuthukisiwe zokubekwa ezifundweni zase-Afrika zaseMelika ukuxosha amaqhawe empucuko ephiko lwesokudla, ekuqaleni wayethi ayitholanga impendulo evela kuHulumeni waseFlorida uRon DeSantis nanoma yimuphi omunye umlingani wakhe ngaphambi kokuphothula izifundo.

Nawu umlayezo wami oya ebhodini: Ushayiwe.

Ukushintshana kwezincwadi okusanda kukhishwa uMnyango Wezemfundo waseFlorida futhi ibhodi ngokwalo liveza ukuthi ibhodi empeleni libe nezingxoxo nombuso – futhi lathola impendulo – kusukela ngoMasingana 2022.

Ingxoxo ezungeze i-AP African American Studies isuke kunkulumompikiswano enempilo yaya ekwazisweni okuyiphutha.

– Ibhodi Lekolishi

Izincwadi zikhomba ukuxhumana okuphindaphindiwe phakathi kweBhodi Lekolishi kanye nezikhulu zemfundo zezwe mayelana nokuqukethwe yisifundo unyaka wonke.

Ibhodi Lekolishi, lihlaselwe ukugxekwa ngokuthi livumele uphiko olufanele ukuthi linqume okuqukethwe yisifundo salo se-AP, likhishwe. ukuzivikela okukhalayo wokuthuthukiswa kwalesi sifundo ngoMgqibelo.

Ngeshwa, ibhodi lase liyihlulile impi ye-PR ne-DeSantis, ngakho-ke ukuzivikela kwayo – okuhlanganisa necala elibi mayelana nokwehluleka kwayo ukuhlehla “ukunyundela” kweRiphabhulikhi DeSantis yokuthi isifundo esiphothuliwe “asinalo inani lemfundo” – siwela phansi.

Mayelana nokushintshaniswa kwezincwadi, ngokusobala izikhulu zombuso zatshela abamele ibhodi lokho okunye okuqukethwe kwesifundo kungaphula umthetho waseFloridanakuba babehlale bengacacile mayelana nemininingwane.

Ibhodi Lekolishi wabuza kaningi uFlorida “impendulo” mayelana nokuphikisa kwabo okuqondile. Izikhulu zombuso, nokho, nje wakhomba imithetho yezwe kanye nemithetho yokufundisa ukwenqabela othisha noma izinto zokufunda ukuze “fundisa” abafundi ngezindaba zobuhlanga futhi weluleka ibhodi ukuthi lijwayelane nemikhawulo.

Izinkinga ezimbalwa zivezwa ukuxhumana phakathi kombuso nebhodi kanye nokuwa okulandelayo. Akekho kubo okwenza iBhodi Lekolishi libukeke lilihle njengomvikeli wezimiso zemfundo.

Lezi zinkinga azenzi izikhulu ze-mulish eMnyangweni wezeMfundo waseFlorida zibukeke zingcono, kodwa njengoba sekunesikhathi eside kusobala ukuthi abaphathi beDeSantis udutshulwe ngeziphukuphukulokho akuzona izindaba.

Udaba olulodwa lumayelana nokushintshisana kwezincwadi, ezaputshuzwa okokuqala, okungenzeka ukuthi ngokwesiyalo se-ejensi yombuso, kuDaily Caller, iwebhusayithi yezombono yophiko lwesokudla eyasungulwa ngokuhlanganyela yiFox News loudmouth Tucker Carlson ngo-2010. Eyokuqala, evela eMnyangweni Yezemfundo kuBhodi Lekolishi, yangomhla ziyisi-7 kuNhlolanja; Ibhodi Lekolishi liphendule ngoFeb. 8.

Isikhathi sinikeza umdlalo: I-ejensi yombuso ibihlehlisa isisho seBhodi Lekolishi lokuthi ukuhlanjululwa kwesifundo sayo se-AP akuhlangene nengcindezi evela ku-DeSantis, kodwa kulandele umkhuba wokufundisa ozwakalayo.

Emhlabeni kaDeSantis, lokho ngeke kwenzeke: Angeke afune ukuphucwa igremu elilodwa lesikweletu ngokuphoqa inhlangano enkulu njengeBhodi Lekolishi ukuthi ilahle imizwelo yayo “evukile”.

Olunye udaba luthinta isicwebezelisi esivikelayo ekushintshanisweni kwezincwadi okukhishwe yibhodi ngoMgqibelo. Okuningi kwalawo mazwi kusemgudwini othi “hamba; akukho ongakubona lapha.”

Ibhodi likhathazekile ngokuthi “inkhulumomphendvulwano ezungeze i-AP African American Studies isuke engxoxweni enempilo yaya ekwazisweni okuyiphutha.” Iphethe “amaphutha ekukhishweni axhashazwayo” yi-DeSantis, phakathi kwabanye. Ithi “kwakuwubuwula” ukungamemezeli izikhulu zaseFlorida ngoSepthemba, lapho ziqala ukwenqaba izifundo ngaphandle kokuchaza ukuthi kungani.

Akudlalwa? Ngokusho kukaprofesa waseFlorida kanye ne-blogger u-Alfred Soto, uDeSantis akenzanga mfihlo yokwakheka kwakhe “kuqede ukwethenjwa komphakathi kwezemfundo.” Ibhodi Lekolishi lalidinga ukuhlala lihlomile ngalo mzuzu uDeSantis eqala ukukhuluma. Kunalokho, yazama ukushweleza. Umuntu angaqagela ukuthi isifundo somlando we-AP European sihlanganisa ukuthi lokho kwasebenza kanjani eMunich 1938.

Ibhodi ligomela ngokuthi izinguquko ezenziwe ohlelweni lwezifundo ngaphambi kokuba siphothulwe “ziyintuthuko enkulu, esikhundleni sokululaza.”

Izazi zingase zifinyelele eziphethweni zazo ngalokho. Kodwa uma kubhekwa lokho (ngokusho kombuso) ibhodi litshele izikhulu zaseFlorida ngoNovemba ukuthi izihloko ezinjengokuthi “ukucwaswa ngendlela ehlelekile” kanye “nokuhlangana kwemigwaqo” – ezisho ukucwasa okujulile okufihlekile emphakathini namasiko aseMelika – “azinakususwa” kusukela esifundweni, futhi azisadingeki izihloko, kuyangabazeka impela.

Njengoba Ngasho ngaphambili, iBhodi Lekolishi imizamo yokuphika itthonywe yiDeSantis – noma yiziphi “izifunda noma izifunda” – bekuhlala kuyisikrini somusi. UDeSantis kungenzeka ukuthi wakuveza obala ukuphikisa kwakhe ngoJanuwari, kodwa wayegibele ihhashi elalivele liboshelwe isihlalo se-echo ephiko lwesokudla.

I-National Review, isibonelo, yayinayo wethula indawo ebanzi ngokumelene nenguqulo esalungiswa yesifundo ngoSepthemba. Ilungelo belilokhu liphonsa umqondo phezu “kwethiyori yobuhlanga ebucayi,” umqondo cishe akekho noyedwa wabagxeki oke wazihlupha ngokuwuqonda, isikhathi esingaphezu konyaka; ibhodi alikwazanga ukungazi ukuthi izingxoxo mayelana nokucwasa ngokwebala eMelika zingasusa amanqe.

Ukuzivikela kokuqala kwebhodi bekukuhle ngokwedlulele. Ithe, “Azikho izifunda noma izifunda ezibone uhlaka olusemthethweni olukhishiwe.” Kodwa lokho kuyinkomba yenguqulo yokugcina. Njengoba ibhodi livumile kusukela ngaleso sikhathi, libe nezingxoxo eziqhubekayo nezikhulu zaseFlorida mayelana nokuqukethwe yisifundo unyaka wonke ka-2022.

Encwadini yawo yangomhla ziyisi-8 kuNhlolanja eya ebhodini, uMnyango wezeMfundo waseFlorida ukhuluma ngamaphuzu amaningana lapho i-ejensi ikhulume ngezihloko ezithize ohlakeni; ukube izikhulu zombuso azizange zilubone lolu hlaka noma okungenani zithole ukwaziswa, zazizokwazi ngani ukuthi yini engaphakathi kulo? Kunoma yikuphi, ibhodi liyavuma ukuthi lifune kaningi “impendulo” kuhulumeni mayelana nesifundo.

Kunezinto ezimbalwa ezisacashile mayelana nokusebenzisana phakathi kombuso nebhodi. Encwadini yalo, ibhodi likhuluma ngohlaka lwezifundo ze-AP elilunikeze izikhulu zikahulumeni ngoJulayi odlule.

Okuwukuphela kokusalungiswa okubonakala sengathi kushicilelwe kungomhla kaFebhuwari 2022, futhi akucaci ukuthi la madokhumenti ayafana yini noma izinguquko zenziwe phakathi kukaFebhuwari noJulayi.

Ezinye izinto okusolwa ukuthi ziyabazeka uKhomishana wezeMfundo waseFlorida uManny Diaz Jr. akhulume ngazo kuzo a Jan. 20 tweet, okufaka phakathi “Izifundo Zezinja Ezimnyama,” bezingekho ekuhanjisweni kukaJulayi 2022. Kodwa zisenguqulo kaFebruwari. Ngicele Ibhodi Lekolishi ukuthi lichaze umehluko futhi linikeze ikhophi yokusalungiswa kukaJulayi, kodwa angikaze ngizwe.

Ukuphendukela kokucacisiwe, ukuhlinzekwa komthetho wezemfundo waseFlorida ekhishwe ngoNovemba isho ngokungananazi ukuthi “imfundiso ye-Critical Race Theory, okusho ukuthi inkolelo-mbono yokuthi ukucwasa akuwona nje umkhiqizo wokucwasa, kodwa … kugxilile emphakathini waseMelika kanye nezinhlelo zawo zomthetho” akwamukelekile kuhulumeni. Okunye okuvinjiwe yizinto ezivela ku-“1619 Project,” iphakethe le-New York Times elibeka umlando waseMelika esimweni sobuhlanga.

Lo mthetho uthi izikole “zingase zingawuchazi umlando waseMelika njengokunye ngaphandle kokwakhiwa kwesizwe esisha esisekelwe ikakhulukazi ezimisweni zomhlaba wonke ezishiwo kuSimemezelo Senkululeko.” Okungcono kakhulu, leyo inguqulo enoswidi yomlando waseMelika – hhayi, njengoba umthetho ufuna, iziyalezo “eziyiqiniso nenhloso.”

Yini okufanele ngabe iBhodi Lekolishi lenze, uma kubhekwa lokhu kuhlaselwa komqondo kumazinga emfundo? Ngesikhathi uMnyango wezeMfundo waseFlorida utshela ibhodi ukuthi lifunde kabanzi ngemithetho yezwe, ibhodi bekufanele liyihoxise isifundo eFlorida, ngoba kwakuqondakala kahle ukuthi imithetho yaseFlorida, njengokuthi “Stop WOKE Act” ecindezela inkulumo. okungahambisani nomkhuba wokufundisa ozwakalayo.

Isifundo se-AP kwakuhlelwe ukuthi sizanywe ezikoleni zamabanga aphezulu ezinhlanu kuya kweziyi-12 zaseFlorida, noma kunjalo. Ngokubandakanya abalandeli bakaDeSantis engxoxweni mayelana nokuqukethwe kwesifundo, ibhodi labeka inkundla yengxabano eselizisola ngayo manje.

Ukuhlukunyezwa kwebhodi kufanele kube yisifundo kunoma iyiphi ibhizinisi noma inhlangano ecabanga ukwenza ibhizinisi ne-DeSantis’ Florida. Njengomuntu ongase abe ngumongameli ogijima ngethikithi lokungazi, uDeSantis uzimisele ngokuphoxa noma ubani oza esifundazweni sakhe ngendlela yokuphila enobuntu, ebandakanya wonke umuntu, ehlakaniphile.

Usevele waxhashazwa I-National Hockey League kanye ne Ama-Olympics akhethekile (owayengusihlalo ohloniphekile weMidlalo yakhe yase-USA e-Orlando) ekuhambiseni ipolitiki yakhe egcwele izinkalankala, futhi usezinhlelweni zokuhlukumeza i-Walt Disney Co. ngokuzibophezela kwayo ezimisweni zokulwa nokucwasa.

Ibhodi, ngamafuphi, bekufanele libone lona ozayo. Ukwehluleka kwayo ukwenza kanjalo kuyihlazo layo.