Imibhikisho kulo lonke elakwa-Israel njengoba uhulumeni kaNetanyahu wethula umthethosivivinywa wokwenza buthaka izinkantolo


eJerusalema
CNN

Ababhikishi bavale imigwaqo emadolobheni akwa-Israyeli ngesikhathi semibukiso NgoMsombuluko njengohulumeni kaNdunankulu Benjamin Netanyahu yethula umthethosivivinywa oyimpikiswano wokulungiswa kabusha kwezomthetho.

Ababhikishi eJerusalema baphendule imigwaqo ezungeze iNkantolo Ephakeme kanye ne-Knesset yaba ulwandle lwamafulege akwa-Israel, abahleli ababewanikeza ngaphambi kokuba umcimbi uqale.

Phakathi kwababhikishi bekukhona nabesifazane abambalwa abebegqoke izingubo ezinde ezibomvu nezimbozwe ezimhlophe ekhanda, njengezincekukazi ezisenovelini kaMargaret Atwood ethi “The Handmaid’s Tale,” kanye nabashayi besigubhu, abashaya izimpondo kanye nomdlali okungenani oyedwa olinganise isigxobo sefulegi lakwa-Israel ekhaleni lakhe. .

Umbhikisho waseJerusalema wawubonakala umncane kunowodwa endaweni efanayo esontweni ngaphambili, kodwa wawubonakala ubalelwa emashumini ezinkulungwane.

Umthethosivivinywa wokulungiswa kabusha kwezomthetho kulindeleke ukuthi ufundwe okokuqala kwemithathu ephalamende, i-Knesset, ngoMsombuluko, naphezu kwemibhikisho yamasonto amaningi kanye nezingcingo ezivela kuMongameli wakwa-Israel u-Isaac Herzog kanye ne-United States ukuthi babambezele umthetho futhi kuxoxiswane.

Ababonisi abagqoke njengezincekukazi ezivela encwadini ye-dystopian

Umfelandawonye kaNetanyahu ufuna ukulungiswa ngendlela eshaqisayo kwezomthetho kwa-Israel kusukela kwasungulwa leli zwe. Izinguquko ezibaluleke kakhulu zingavumela iningi elilula ku-Knesset ukuthi lichithe izinqumo zeNkantolo Ephakeme.

Lezi zinguquko zifuna nokuguqula indlela amajaji akhethwa ngayo, futhi kukhishwe abeluleki bezomthetho abazimele bongqongqoshe bakahulumeni, imibono yabo eyisibopho.

UMengameli waseMelika uJoe Biden uzwakalise ukukhathazeka ngalezi zinguquko, wathi: “Ubuhlakani bentando yeningi yaseMelika kanye nentando yeningi yakwa-Israel ukuthi zombili zakhelwe phezu kwezikhungo eziqinile, ngamasheke namabhalansi, emajajini azimele. Ukwakha ukuvumelana ngezinguquko ezibalulekile kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi abantu bayathenga kuzo ukuze zisimame.”

NgeSonto, uNetanyahu uvikele ukuguqulwa kwezomthetho.

“I-Israel ibuswa ngentando yeningi futhi izohlala iyintando yeningi, eneningi elibusayo kanye nokuvikela okufanele kwenkululeko yabantu,” esho ngesikhathi ekhuluma eNgqungqutheleni Yomongameli Bezinhlangano Ezinkulu ZamaJuda zaseMelika.

“Yonke imibuso yentando yeningi kufanele ihloniphe intando yabanye abantu abakhululekile, njengoba nathi sihlonipha izinqumo zabo zentando yeningi.

“Kube nezinkulumo eziningi eziwubudedengu neziyingozi, okuhlanganisa nokunxusa ukuchithwa kwegazi emigwaqweni nokubiza impi yombango. Ngeke kwenzeke. Ngeke kube nempi yombango,” kwengeza uNdunankulu.