Kungani izincwadi zikaRoald Dahl zihlelwa?

Amaphuzu Abalulekile
  • Izincwadi zezingane ezibhalwe u-Roald Dahl ziyahlelwa ukuze kususwe ulimi okubonakala luhlasela.
  • Izincazelo zokubukeka kwabalingisi ziyahlelwa, ngamagama anjengokuthi “amafutha” kanye “namabi” asusiwe.
  • Abanye ababhali nabagxeki bathi izinguquko zenza “ukucwaninga”.
Izincwadi zezingane ezithi Charlie and the Chocolate Factory, The Twits, kanye nethi The Witches bezilokhu ziyimibhalo yezingane eziningi phakathi neminyaka edlule, kodwa izinhlelo ezizayo zizofundwa ngendlela ehlukile.
Ngemva kokubonisana nabafundi abazwelayo, abashicileli u-Puffin kanye ne-Roald Dahl Story Company (etholwe isevisi yokusakaza bukhoma ye-Netflix ngo-2021) benze uchungechunge lwezinguquko kuzo zonke izincwadi ukuze basuse ulimi oluthathwa njengolucasulayo noma olungenaluzwela ezithamelini zesimanje.
Izinguquko zihlobene ngokuyinhloko nezincazelo zokubukeka komzimba, nomlingiswa ka-Augustus Gloop ovela ku-Charlie kanye ne-Chocolate Factory eshintshwayo esuka ekubeni “ekhuluphele kakhulu” eya “enkulu”.
Encwadini ethi The Twits, izincazelo zishintshiwe zisuka kokuthi “zimbi nesilo” zamane zasho “isilwane”.

Ulimi olusetshenziswa ukuchaza abesifazane nokungezwani komzimba – njengabathakathi abanempandla – nalo luhleliwe.

Umbhali u-Roald Dahl ubambe induku yakhe ngenkathi emile ngaphandle kweshede abhalela kulo.

Izincwadi zika-Roald Dahl zihlelwe ukuze zikhange izethameli zesimanje. Umthombo: U-Getty

Amagama angathathi hlangothi ngobulili nawo angeziwe kwezinye izikhathi, njenge-Oompa Loompas ku-Charlie kanye ne-Chocolate Factory (eshintshiwe isuka ekubeni “amadoda amancane” yaba “abantu abancane”) kanye ne-Cloud-Men (manje eseyi-cloud-peop) ku-James kanye ne Ipentshisi Elikhulu.

Lezi zinguquko, ezabikwa okokuqala yi-Daily Telegraph yaseBrithani, zenziwe ngokubambisana ne-Inclusive Minds, inhlangano esebenzela “ukubhidliza imigoqo” kanye “nenselelo yemibono” ezincwadini zezingane.

Akukhona okokuqala okuqukethwe kwezokuzijabulisa kuhlelwa ukuze kuboniswe izinguquko emphakathini.

Ngo-2020, abakwaDisney bangeze umlayezo ekuqaleni kwamafilimu amadala afana noPeter Pan kanye noDumbo exwayisa ngemibono yobandlululo eqhubekisela phambili “imifanekiso engemihle” yabantu namasiko.

UWarner Bros uphinde wengeza izexwayiso emakhathuni amadala, evuma ukuthi le mifanekiso “ayiwumeleli umphakathi wanamuhla” kodwa yethulwa ngendlela eyayidalwe ngayo ekuqaleni, ngoba ukwenza okuhlukile “kuyofana nokusho ukuthi lokhu kubandlulula akuzange kube khona.”

Ukubandakanywa noma ukucwaninga?

Ngenkathi uPuffin ethi ukuhlelwa kwenziwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi izincwadi “zingaqhubeka nokujatshulelwa yibo bonke namuhla,” izinguquko zidonse ukugxekwa okuthile ku-inthanethi.
Umbhali uSalman Rushdie uchaze lezi zinguquko ngokuthi “ukucwaninga”.
“URoald Dahl ubengeyona ingelosi kodwa lokhu kuwukuphenya okungenangqondo,” ebhala kuTwitter.

“Izincwadi zePuffin kanye nefa likaDahl kufanele zibe namahloni.”

I-PEN America, inhlangano ezinikele “ekuvikeleni inkulumo evulekile”, ichaze izinguquko ngokuthi “ziyathusa.”
“Sithukile ngezindaba ‘zamakhulu ezinguquko’ emisebenzini ehlonishwayo kaRoald Dahl emzamweni okuhloswe ngawo ukukhuhla izincwadi zalokho okungase kucasule othile,”

“Phakathi kwezimpi eziqinile ezimelene nokuvinjelwa kwezincwadi kanye nemithetho eqinile yalokho okungafundiswa futhi kufundwe, ukuhlela okukhethekile ukuze kwenziwe imisebenzi yezincwadi ihambisane nemizwelo ethile kungase kumelele isikhali esisha esiyingozi.”

Umfanekiso obonisa izinguquko ezenziwe kumlolozelo ku-James kanye ne-Giant Peach

Ukubhekisela kwabalingiswa ukuba bakhuluphele kushintshiwe ezinhlelweni ezintsha zezincwadi zika-Roald Dahl. Umthombo: Izindaba ze-SBS

Lushintsha kanjani ulimi ngokuhamba kwesikhathi?

U-Nick Enfield, uprofesa wezilimi eNyuvesi yaseSydney, uthe amagama angashintsha kukho kokubili incazelo kanye nokusetshenziswa okuvamile ngokuhamba kwesikhathi.

USolwazi Enfield uthe igama elithi “amafutha” elisetshenziswa ukuchaza abalingiswa ababi ezincwadini zikaRoald Dahl liyisibonelo sesimo sengqondo nokuzwela mayelana namagama aguqukayo ngokuhamba kwesikhathi.

“Umqondo wokusebenzisa igama elithi ‘amafutha’ ukuchaza umuntu lapho uzama ngokucacile ukudweba isithombe sokuthi mubi kangakanani … kunenani elibekiwe elikhomba lokho ngomuntu futhi lisebenzise njengokuhlola uhlamvu lwakhe. ,” uthe.
“Okushintshile kuleso simo akuyona incazelo eyisisekelo yalelo gama, kodwa ukufaneleka kwegama lohlobo oluthile lomongo.”
USolwazi Enfield ukholelwa ukuthi ulimi olusezincwadini zika-Roald Dahl lumelela nje isampula encane yemibono engaguquki kanye namagugu avezwe kuwo wonke ukuzijabulisa kuwo wonke umlando.
“Ngicabanga ukuthi uma ufunda ezinye izincwadi zangaleso sikhathi, kunenqwaba yezinto ezingathathwa njengezingafaneleki namuhla,” esho.
“Izindaba zinohlobo oluthile lokucwasa ngokwebala, noma zidweba isithombe samasiko ahlukene … kuyacaca ukuthi imikhuba ihluke kakhulu futhi kube noshintsho olukhulu.”

UDahl – owashona ngo-1990 – phambilini uke wagxekwa ngamazwi aphikisayo, okuhlanganisa nengxoxo lapho athi “umlingiswa wamaJuda” uvuse inzondo.

Roald Dahl

Umbhali waseBrithani u-Road Dahl waziwa ngezincwadi ezihlanganisa uCharlie kanye ne-Chocolate Factory, uMatilda kanye nethi The Witches. Umthombo: U-Getty / Ronald Dumont/Daily Express/Hulton Archive

“Kunesici kumlingiswa wamaJuda esidala inzondo, mhlawumbe uhlobo lokuntuleka kokuphana kwabangewona amaJuda,” kusho uDahl etshela iNew Statesman ngo-1983.

“Ngisho nomuntu onuka kabi njengoHitler akazange avele azikhethele ngaphandle kwesizathu.”
Ngo-2020, umndeni wakhe waxolisa ngokuphawula kwakhe.
“Lezo zinkulumo ezinobandlululo aziqondakali kithi futhi zihluke kakhulu kumuntu ebesimazi kanye nezimiso ezibalulekile zezindaba zikaRoald Dahl, ezibe nomthelela omuhle kubantu abasha izizukulwane ngezizukulwane,” basho.

Izincwadi zikaDahl zihunyushelwe ezilimini ezingama-63 futhi zathengiswa amakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-300 emhlabeni jikelele.