Umbono: Isimo esibucayi esiyingqayizivele sendodakazi yomashiqela

Inothi Lomhleli: Rosemary Sullivan ungumbhali waseCanada. Ushicilele izincwadi eziyi-16, muva nje ethi “Indodakazi KaStalin: The Extraordinary ad Tumultuous Life of Svetlana Alliluyeva (2015)” kanye nethi “The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation (2022).” Imibono evezwe kulokhu kuphawula ngeyakhe. Funda umbono owengeziwe ku-CNN.CNN

Umashiqela waseNyakatho Korea uKim Jong Un ubuyile endaweni ngeledlule ngemuva kokuvela kwakhe imicimbi emibili ewubukhazikhazi yezempi ePyongyang. Esithombeni esisodwa, ubonakala nojenene bakhe bebuyekeza umbukiso waphakathi kwamabili wemicibisholo ecitshwayo. Eceleni kwakhe kumi indodakazi yakhe eneminyaka ecishe ibe ngu-9 ubudala.

Rosemary Sullivan

Okuxakayo ukuthi lesi sithombe sifana ncamashi nesathathwa eminyakeni engaba ngu-100 edlule somashiqela waseSoviet uJosef Stalin emi kuvulandi ofanayo eMoscow ebuyekeza umbukiso wezempi nentombazane encane imi eduze kwakhe.

Zombili izingane zibukeka zithathekile ukuba zinakwe umashiqela. Futhi ngicabanga: Isimo esibucayi sendodakazi yomashiqela! Liyoba yini ikusasa likaKim Ju Ae?

Ku-biography yami kaSvetlana Alliluyeva, “Indodakazi kaStalin,” Ngacaphuna amazwi kaSvetlana ngesiphetho sakhe encwadini yakhe siqu ethi, “Unyaka Owodwa Kuphela.” Uyabhala: “Uyindodakazi kaStalin. Empeleni, usuvele ufile. Impilo yakho isiphelile. Awukwazi ukuphila impilo yakho. Awukwazi ukuphila noma iyiphi impilo. Ukhona ngokubhekisela egameni kuphela.”

Ekuvakasheleni isikhathi eside eMoscow ngo-2013, ngakwazi ukuxoxa nomzukulu kaStalin u-Alexander Burdonsky, owangitshela ukuthi ukuphila ebuthweni laseSoviet kwakufana nenkululeko ngemva kokuphila ekhaya. Njengo-anti wakhe uSvetlana, wathatha igama likanina ukuze abaleke ozalo lwakhe.

Ekhuluma ngoSvetlana, wathi: “Ngangimazisa njengowesifazane nanjengomuntu. Ngeke ngikusho lokho kuzo zonke izihlobo zami. Ngangimthanda kakhulu.”

Wachaza ukuthi uyise uVasily Stalin “wayengumkhiqizo wabalayishi bamahhala nababemzungezile.” Kodwa uSvetlana wayeyindodakazi kayise. “Wayenobuhlakani bakhe obuhleliwe, intando yakhe emangalisayo, kodwa wayengenabo ububi bakhe.”

UKim Jong Un nendodakazi yakhe bahambele umbukiso wamasosha ngoFebhuwari 08, 2023.

Ebuntwaneni bakhe, uSvetlana “wayeyindodakazi ethandekayo.” UStalin wambiza ngosisi wakhe omncane, impukane, undlunkulu omncane. Nguye kuphela owayekwazi ukumisa ukufutheka kwakhe kumama wakhe ngokugoqa izingalo zakhe emabhuzu akhe e-Cossack.

Ngemva kokuzibulala kukanina, izincwadi azibhalela uyise zibuhlungu. Lapho eneminyaka eyisikhombisa, wabhala: “Sawubona Paposhka wami othandekayo, Uphila kanjani futhi injani impilo yakho. … Ngikulindile e-Sochi.” Emdlalweni amqambela wona, uStalin weluleka indodakazi yakhe ukuthi akufanele neze icele izinto; kufanele akhiphe imiyalo. WayenguNobhala wakhe No.

Konke lokhu kwashintsha lapho uSvetlana eneminyaka engu-16 futhi eba nothando lokuqala olumsulwa nomdidiyeli wefilimu odumile u-Aleksei Kapler, owayeneminyaka engu-39 (owayeneminyaka efanayo noStalin lapho eshada nomama kaSvetlana.) U-Stalin wadingisela uKapler eGulag iminyaka engu-10 ngenxa yokuba nesibindi. ukuze athandane nendodakazi yakhe. Kwaba yilapho uSvetlana eqala ukuqonda ukuthi ubani uyise. Isimo sakhe njengethandwa sasinemibandela.

U-Stalin washona ngo-1953. Futhi uSvetlana wagcina ehlubuke e-US ngo-1967, kodwa wathola ukuthi wayesathwele isithunzi sikayise; bekulindeleke ukuthi abambisane neCIA. Lapho eyengeka ukuba abuyele eRussia ngo-1984 ukuze ayobona indodana yakhe okwakuthiwa iyagula, uhulumeni walapho wamnika ama-dacha, amafulethi nezimoto zikanokusho. Wenqaba bona. Wabuyela e-US futhi waqeda impilo yakhe ngobumpofu.

Wafingqa ukuphila kwakhe encwadini yakhe yesikhumbuzo: “Nomaphi lapho ngiya khona, kungaba se-Australia noma isiqhingi esithile, ngiyohlale ngiyisiboshwa sezombangazwe segama likababa.”

Umholi wamaSoviet uJosef Stalin nendodana yakhe, uVasily, nendodakazi yakhe uSvetlana, ngo-1935. Zombili izingane zizalwa umkaStalin wesibili, uNadezhda Alliluyeva.

UBurdonsky wangitshela ukuthi izingane zomashiqela kufanele zilahle ngokuphelele ifa labo noma zilandele ezinyathelweni zikayise. Uthe uSvetlana ubanjwe phakathi. Akazange akuvikele ukubulawa kukayise, kodwa wayecabanga ukuthi wayesephendulwe umgodi wokucwila kubo bonke ububi bombuso wakhe.

“Wayazi ukuthi wenzani,” esho ngoyise encwadini yakhe yesikhumbuzo. “Ubengahlanya futhi engadukiswanga. Ngezibalo ezibandayo waqinisa amandla akhe, esaba ukulahlekelwa ngaphezu kwanoma yini enye emhlabeni.” Kodwa umashiqela udinga umuntu azohambisana naye. Wayeyinhloko yohlelo lokubulala owaba nesibindi sokuyenqaba.

Lokhu kungenza ngicabange ngoMongameli waseRussia uVladimir Putin namuhla. Asazi lutho ngendodakazi kaKim Jung Un, kodwa sazi okuncane ngamadodakazi kaPutin amabili, uMariya noKaterina. Njengabantwana “bomuntu wokuqala,” abantu bayaqikelela ukuba bangakhulumi ngabo; ukwenza kanjalo kungaba yingozi.

Bembozwe imfihlo, bafunda enyuvesi beqanjwa ngamagama (abafunda nabo babengazi ukuthi bangobani); babenonogada abazoya kumamuvi nemininingwane yezokuphepha ekhaya. Utshele ukuthi uPutin uyazithanda izingane zakhe futhi uyazimosha, intatheli wake wabuza ukube amantombazane abe noPutin egoqe iminwe yawo emincane. Unina uLyudmila waphendula: “Akekho ongasonga uBaba emnweni wakhe omncane.”

Kubonakala sengathi amadodakazi kaPhuthini akhethe uhlangothi lukayise. Kubikwa ukuthi uKaterina uyinhloko yesikhungo esisha se-AI eMoscow State University futhi kuthiwa unenani lezigidigidi ezimbalwa. UMariya uhola uhlelo lofuzo oluxhaswe nguhulumeni uthole izigidigidi ezivela e-Kremlin, ngokwezikhulu zaseMelika. Kuthiwa futhi abanazo izifiso zezepolitiki, okubikwa ukuthi yindlela uPutin afuna ngayo.

Kepha kubonakala sengathi uKim Jong Un kungenzeka ngempela ulungisa indodakazi yakhe ukuthi iqhubeke nozalo lwakhe. INorth Korea isanda kukhipha isitembu esisha esinezithombe zikamashiqela kanye neyakhe “indodakazi ethandekayo” simi ndawonye sibukele ukuhlolwa kokudubula kwe-Hwasong-17 intercontinental ballistic missile.

Ingabe naye, njengoSvetlana, uzozuza njengefa intando kayise kodwa enqabe eyakhe ifa lokubulala? Noma ingabe izozibonakalisa ingumfundi oqeqeshwe kahle futhi ngokunokwenzeka ibe yingozi kakhulu kunoyise? Uma kubhekwa indawo yonke evaliwe yaseNyakatho Korea kanye nokuyenga ingcebo namandla, lokhu kwakamuva kungenzeka kakhulu.