Imizuzu eyi-11 nje yokuzivocavoca inganciphisa ingozi yokufa kusenesikhathi, kuthola abacwaningi

Ukusebenzisa imizuzu eyi-11 nje yokuzivocavoca umzimba olinganiselayo usuku ngalunye kuyokwanela yehlisa ingozi yezifo njengesifo senhliziyo, unhlangothi kanye nenani lomdlavuza, ngokocwaningo olusha.

Ocwaningweni lwamazwe ngamazwe oluholwa yiNyuvesi yaseCambridge futhi lwanyatheliswa kuyi-British Journal of Sports Medicine, ababhali benze ukubuyekezwa okuhlelekile nokuhlaziywa kwe-meta, bathola ukuthi oyedwa kwabayishumi abashona ngaphambi kwesikhathi angavinjelwa uma wonke umuntu ephethe okungenani ingxenye yezinga elinconyiwe. wokusebenza ngokomzimba.

Bahlole imiphumela ebibikwe ngaphambilini ezihlokweni ezibuyekezwe ontanga eziyi-196 futhi bahlanganisa ababambiqhaza abangaphezu kwezigidi ezingama-30 abavela emaqenjini amakhulu ocwaningo angama-94 ukuze bakhiqize lokho inyuvesi ethe ukuhlaziya okukhulu kakhulu kuze kube manje kokuhlangana phakathi kwamazinga okusebenza ngokomzimba kanye nobungozi besifo senhliziyo, umdlavuza. nokufa kusenesikhathi.

Ngaphandle kokusebenza ngokomzimba okuhlobene nomsebenzi, abacwaningi bathola ukuthi abantu ababili kwabathathu babike amazinga omsebenzi angaphansi kwe-National Health Service-inconywe imizuzu engu-150 yomsebenzi olinganiselayo futhi ongaphansi koyedwa kwabangu-10 waphatha imizuzu engaphezu kwe-300 ngesonto.

ABATHREKELI ABAGQIKILEYO ABANOBUCHWEPHESHE BOKUZInzwa BANGAPHAZAMISA AMADIVAYISI Enhliziyo Agxilile: FUNDA

Ukuzivocavoca kwaziwa kakhulu ukuthi kuzuzisa impilo yomuntu ngokomzimba nangokwengqondo, nokho ucwaningo luveza ukuthi ukuvivinya umzimba kungehlisa ingozi yokuba nomdlavuza webele.

Ukuzivocavoca kwaziwa kakhulu ukuthi kuzuzisa impilo yomuntu ngokomzimba nangokwengqondo, nokho ucwaningo luveza ukuthi ukuvivinya umzimba kungehlisa ingozi yokuba nomdlavuza webele. (iStock)

Ngaphezu kwalokho, ukuqongelela imizuzu engama-75 ngeviki yomsebenzi olinganiselayo kuletha ingozi ephansi engama-23% yokufa ngaphambi kwesikhathi.

Ukusebenza okulingene ngaleso sikhathi nakho kwakwanele ukunciphisa ingozi yokuba nesifo senhliziyo ngo-17% kanye nomdlavuza ngo-7% – futhi eminye imidlavuza ethile ukuncipha kwengozi kwakukhulu.

UMUNTU UGIJIMA UMGIJIMI WAMARATHON IZINSUKU ZONKE UNYAKA EHLONIPHA UBABA WAKHE Ongasekho: ‘KUKA ESIKALINI’ UKUZIDLA

Ucwaningo luthola ukuthi ukufa okukodwa kokungu-10 kusenesikhathi kungavinjelwa uma wonke umuntu ekwazile okungenani uhhafu wezinga elinconyiwe lokuzivivinya.

Ucwaningo luthola ukuthi ukufa okukodwa kokungu-10 kusenesikhathi kungavinjelwa uma wonke umuntu ekwazile okungenani uhhafu wezinga elinconyiwe lokuzivivinya. (iStock)

Ngemuva kokubala, abacwaningi bathola ukuthi ukube wonke umuntu wenze okulingana okungenani nemizuzu eyi-150 ngesonto lomsebenzi olinganiselayo, cishe oyedwa kwabayisithupha abashona ngaphambi kwesikhathi ubengavinjelwa, icala elilodwa kweziyisishiyagalolunye lesifo senhliziyo lingavinjelwa, kanti oyedwa kwabayisithupha. Amacala angama-20 omdlavuza azovinjelwa.

Uma wonke umuntu ekwazile ukuthola okungenani imizuzu engama-75 ngeviki umsebenzi womzimba olinganiselayocishe oyedwa kwabayishumi abashona ngaphambi kwesikhathi uzovinjelwa, icala elilodwa kwezingu-20 lesifo senhliziyo nemithambo yegazi lizovinjelwa, futhi cishe isigameko esisodwa kwezingu-30 zomdlavuza sizovinjelwa.

Uma wonke umuntu ekwazile ukuthola okungenani imizuzu engama-75 ngeviki yokuzivivinya okulinganiselwe, cishe oyedwa kwabayishumi abashona ngaphambi kwesikhathi ubengavinjelwa, ucwaningo luthola.

Uma wonke umuntu ekwazile ukuthola okungenani imizuzu engama-75 ngeviki yokuzivivinya okulinganiselwe, cishe oyedwa kwabayishumi abashona ngaphambi kwesikhathi ubengavinjelwa, ucwaningo luthola. (iStock)

CHOFOZA LAPHA UKUZE UTHOLA UHLELO LOKUSEBENZA IZINDABA ZEZIMpungushe

Izifo ze-Cardiovasular ziyimbangela yokufa ehamba phambili emhlabeni wonke, okubalelwa cishe ukufa kwezigidi ezingu-18 ngonyaka kusukela ngo-2019. I-Cancer ibangele ukufa kwezigidi ezingu-9.6 ngo-2017.

“Uma ungumuntu othola umqondo wemizuzu engu-150 yokuzivocavoca umzimba okulinganiselayo ngesonto kancane kancane, lokho esikutholile kufanele kube izindaba ezinhle. Ukwenza umsebenzi othile womzimba kungcono kunokungenzi lutho,” kusho uDkt Soren Brage isitatimende.