INehawu inxusa abameli njengoba kuvalwa isiteleka sabasebenzi bakahulumeni

Isiteleka ebesihloselwe iNehawu simisiwe.

Isiteleka ebesihloselwe iNehawu simisiwe.

Isithombe: Gallo Images/Sharon Seretlo


Inyunyana yabasebenzi bezempilo iNational Education Health Workers Union (Nehawu) ithi ubuholi bayo buxoxisana nabameli mayelana “nohlelo lwayo lokusebenza” ngemuva kokuvinjwa kwesiteleka ebesihlosile sabasebenzi bakahulumeni.

INehawu ibihlele ukuthi izongenela isiteleka esingapheli kusukela ngoMsombuluko ziyisi-6 kuNdasa ngemuva kokukhipha isaziso sesiteleka ngomhla zingama-24 kuNhlolanja. Yona kanye nezinye izinyunyana eziqavile zezinkampani zikahulumeni zibambene isikhathi eside nohulumeni mayelana namaholo.

Ngo-2020, uhulumeni wahoxa ngonyaka wokugcina wesivumelwano seminyaka emithathu. Ngonyaka wezi-2021/22, izinhlangothi zafinyelela esivumelwaneni esihlanganisa u-R1 000 wesibonelelo esingaholelwa impesheni ngemva kwentela, kodwa ngonyaka olandelayo, izingxoxo zaphinde zashabalala, ngemva kokuba uhulumeni engenzi hlangothi efake u-3% weholo kanye ne-gratuity, ethi Ukunyuka ngo-7% – okuphikiswe yizinyunyana.

Ekupheleni kuka February, uhulumeni wethule isiphakamiso esifinyelele ku-4.7% wempesheni ngonyaka wezimali ka-2023/24..

“Isiteleka esihlelelwe umhla ziyisi-6 kuNdasa sinqanyulwe yisinqumo senkantolo esitholwe yiDPSA [the Department of Public Service and Administration]. Ubuholi bezinyunyana buxoxisana nabameli futhi buzokhuluma ngohlelo olunemininingwane yokusebenza ngoMashi 5,” kusho iNehawu.

FUNDA | Izinyunyana zikahulumeni zivuselela usongo lwesiteleka ngenxa yokwenyuswa kwamaholo ‘okudabukisa’

I-DPSA ithe isabeka ithemba lokuthi ukungqubuzana kwamaholo kungaxazululwa ngezinqubo zokuxoxisana ngokuhlanganyela futhi ngaphandle kokuphazamisa ukulethwa kwezidingo.

“Uhulumeni uyawahlonipha amalungelo ezinyunyana zokuhlela kanye namalungelo amalungu okuthi aqale imibhikisho enokuthula nesemthethweni, okuhlanganisa amapiki neteleka. Kuwukuzibophezela kukahulumeni ukuthi la malungelo alwelwa kanzima akhishwa ngendlela engafanele. kuphazamisa ukulethwa kwezidingongqangi, ikakhulukazi mayelana nezinsiza ezibalulekile njengezempilo,” kusho isitatimende.

“Uhulumeni ukholelwa ukuthi izindaba ezithinta izinhloso zombili zisengaxazululwa ngokuxoxisana ngokuhlelekile esithangamini esifanele esisungulelwe le nhloso.”

Icele izinyunyana ukuthi “zibuyele egunjini lokuxoxisana” ukuze “zixazulule izindaba ngezingxoxo”.

Siphila ezweni lapho amaqiniso nenganekwane efiphazwa khona

Ngezikhathi zokungaqiniseki udinga ubuntatheli ongabuthemba. Izinsuku ezingu-14 zamahhala, ungakwazi ukufinyelela emhlabeni wokuhlaziya okujulile, ubuntatheli obuphenyayo, imibono ephezulu kanye nohlu lwezici. Ubuntatheli buqinisa intando yeningi. Faka imali esikhathini esizayo namuhla. Ngemuva kwalokho uzokhokhiswa u-R75 ngenyanga. Ungakhansela noma nini futhi uma ukhansela zingakapheli izinsuku eziyi-14 ngeke ukhokhiswe.