IBurns Club ithenga inkundla yegalofu iBelconnen Magpies, inethemba lokukhulisa inzuzo ngokukhula kwabantu | ICanberra Times

Jasper Lindell

U-Jasper Lindell ujoyine i-Canberra Times ngo-2018. Uyintatheli yeSishayamthetho Sesishayamthetho, ehlanganisa ezombangazwe ze-ACT kanye nohulumeni. Ubuye abhale ngentuthuko, ezokuthutha, amagugu, umlando wendawo, izincwadi nezobuciko, kanye nokufaka isandla kumagazini i-Times’ Panorama. Phambilini ubeyintatheli yeSunday Canberra Times.