Iholo eliphansi likazwelonke lenyuke ngo-R2.23 ngehoraOwesizwe umholo omncane NgoLwesithathu izonyuka cishe ngo-10%, inyuke ngo-R2.23 ngehora.

UNgqongqoshe Wezokuqashwa Nezabasebenzi u-Thulas Nxesi ushicilele ukuguqulwa kwamaholo amancane owezi-2023/24 kugazethi kahulumeni zingama-21 kuNhlolanja wezi-2023.

Izinga lenyuka lisuka ku-R23.19 ngehora liye ku-R25.42 ngehora – okunyuke cishe ngo-9.6%. Lokhu kuza ngemva kokuba uMthethosivivinywa Kazwelonke Owuncane Weholo Eliphansi uqalile ukusebenza.

Abasebenzi abaqashwe ku-Expanded Imisebenzi Yomphakathi uzoqhubeka nokuhola u-R13.97 ngehora.

Isilinganiso esincane sabaholayo sihlanganisa abasebenzi basezindlini kanye nabasebenzi basemapulazini.

FUNDA FUTHI: Amaholo amasha anganyusa amaholo abasebenzi basezindlini abe ngu-R25 ngehora

Ukusebenza ngokugcwele ngeholo elincane kuzokwenza isisebenzi sikhokhelwe u-R4 473.92 ngenyanga, sisuka ku-R4 081.44.

Zonke izinkokhelo ezengeziwe zokusiza umsebenzi wesisebenzi, njengezibonelelo zezokuthutha nezimpahla zokusebenza, kanye nezinzuzo okungezona ezemali njengendawo yokuhlala nebhodi, azifakiwe emalini elinganiselwe eholweni likazwelonke. Amabhonasi, amathiphu kanye nokudla nakho akubalwa ngakho.

UMnyango wezabaSebenzi uthe abaqashi ngeke bazame ukukhokhela abasebenzi imali engaphansi kwenani elilinganiselwe uma benikwa umfaniswano noma ukudla.

Ngokuvumelana ne Inhlangano Yabasebenzi be-LWO, umbandela ovame ukusetshenziswa ukuze kutholwe ukunyuka okuhlongozwayo inkomba yentengo yomthengi (CPI) kanye no-1.0%. I-CPI ibingu-7.2% ngoZibandlela wezi-2022, kanti ukukhushulwa kwamaholo okuncane kwabalelwa cishe ku-8.2%.

Amabhizinisi ase-SA azizwa ethwele kanzima

Njengoba sebethwele kanzima ngenxa yezinkinga zokucishwa kukagesi, nezindleko ezengeziwe zokuthola enye imithombo yamandla, abaqashi – ikakhulukazi labo abangabanikazi bama-SMMEs – babhekene nengcindezi yokukhuphuka kwezindleko zezimali.

I-LWO ithi uma umqashi ehluleka ukuthobela iholo eliphansi likazwelonke, angahlawuliswa. Okunye ukungathobeli imithetho kuzoholela ezijezisweni ezinkulu kakhulu.

FUNDA FUTHI: I-Cosatu iyasemukela isiphakamiso samaholo amancane kuzwelonke

Kodwa ngokoMnyango Wezabasebenzi, iNational Minimum Wage Act iyakuvumela ukuthi kube khona okuhlukile emabhizinisini adonsa kanzima. Lawa mabhizinisi adinga ukufaka isicelo nge- uhlelo lukazwelonke lwamaholo amancane ku-inthanethi.

Ibhizinisi kuzodingeka linikeze isitatimende sokusebenza kwalo kwezezimali eminyakeni emithathu edlule kanye nesitatimende sesimo salo sezimali.