Inkantolo isizobhekana nesiteleka sezisebenzi zikahulumeni seNehawu


EKUSHAYENI kweNational Education Health Workers Union (Nehawu), iNkantolo yezabaSebenzi eGoli yavumelana nomthetho wokuthi kumiswe isiteleka sayo ngoMsombuluko.

INehawu ibihlele ukuthi izongena esitelekeni esingapheli kusukela ngoMsombuluko ngemuva kokunikeza isaziso ngomhla zingama-24 kuNhlolanja.

Nokho, ngempelasonto, uhulumeni uthole incwadi evimbela isiteleka. INehawu yabe isihambisa icala.

NgoMsombuluko, iNkantolo yezabaSebenzi ithole ukuthi lesi sinqumo sisasebenza, yize inyunyana izimisele ngokusidlulisela phambili isicelo.

Inikeze ungqongqoshe nomnyango wezisebenzi zikahulumeni nokuphatha ikhefu lokusebenzisa umyalelo wokuvinjelwa owethulwe ngempelasonto, ithole ukuthi uma isiteleka siqhubeka njengoba bekuhleliwe ngoMsombuluko, sizodala umonakalo ongeke ulungiseke kuhulumeni futhi siphazamise izinsiza zomphakathi eziningi okuhlanganisa nezemfundo. , ezempilo, amaphoyisa, ezekhaya, ezokuthuthukiswa komphakathi kanye nezinkonzo zokuhlunyeleliswa kwezimilo.

Ngesikhathi inyunyana ifaka isicelo sokuthi idlulise isinqumo ngeSonto, lolu daba belungakafakwa kubhalisi weNkantolo yezabaSebenzi ngesikhathi kulalelwa lolu daba ngoMsombuluko ekuseni.

Amalungu eNehawu aqale ukubhikisha avala izintuba zokungena ezibhedlela ekuseni ngoMsombuluko. Inyunyana ikholelwa ukuthi isicelo sayo semvume yokudlulisa isinqumo izovele isimise. Isicelo semvume yokudlulisa icala sisazophikiswa.

Kodwa isinqumo sakamuva seNkantolo Yezabasebenzi sithole ukuthi lo mthetho uyasebenza.

NgokoMnyango Wezempilo, kube “nezenzo zodlame neziphazamisayo” zamanye amalungu eNehawu ezibhedlela ezinkulu ezimbalwa ngoMsombuluko okubalwa iChris Hani Baragwanath Hospital kanye neTembisa Hospital eGauteng; Izibhedlela iPelonomi neManapo eFreyistata, iSibhedlela saseKhayelitsha eNtshonalanga Kapa, ​​iTshepong neMoses Kotane eNyakatho Ntshonalanga, kanye neKimberly ne-Upington Hospital eNyakatho Kapa.

“SiyiNehawu, sishaqekile ngalesi sinqumo sokuvinjwa kwethu ngaphandle kwesizathu esibekiwe […] NjengeNehawu, siyaphinda siyagcizelela ukuthi lolu hlelo lwe-6th Administration luzimisele ngokucekela phansi izingxoxo ezihlangene, amalungelo abasebenzi futhi lukwenze kwaba wumsebenzi walo ukubuyisela emuva izinzuzo ezitholwa ngabasebenzi eminyakeni edlule,” kusho unobhala weNehawu. isitatimende.

INehawu nezinye izinyunyana eziqavile ezikhungweni zikahulumeni zibambene isikhathi eside nohulumeni ngodaba lwamaholo. Kulindeleke ukuthi le nyunyana yazise abezindaba ngodaba lwenkantolo yezabasebenzi kanye nemibhikisho ngokuhamba kwesikhathi ngoMsombuluko.

Ngo-2020, uhulumeni wahoxa ngonyaka wokugcina wesivumelwano seminyaka emithathu. Ngonyaka wezi-2021/22, izinhlangothi zafinyelela esivumelwaneni esihlanganisa u-R1 000 wemali engakhokhwa impesheni ngemuva kwentela, kodwa ngonyaka olandelayo, izingxoxo zaphinde zashabalala, ngemuva kokuthi uhulumeni engenzi hlangothi efake u-3% kanye ne-gratuity, ethi Ukwenyuka ngo-7% – okuphikiswe yizinyunyana.

Ngasekupheleni kukaFebhuwari, uhulumeni wethula isiphakamiso sokuthi imali inyuke ngo-4.7% ngonyaka wezimali ka-2023/24.