Kusho ukuthini isaphulelo sentela yelanga ebhizinisini lakho elincaneAbanikazi bamabhizinisi amancane bajabule kakhulu ukuzwa ukuthi isabelomali senze amalungiselelo esaphulelo sentela uma besebenzisa amandla elanga, kodwa akuwona wonke umuntu oqondayo ukuthi kusho ukuthini emabhizinisini amancane.

Nakuba a isaphulelo sentela esingu-125% kuzwakala kumnandi, kusebenza kuphela kumaphaneli elanga futhi amabhizinisi kusafanele akhiphe imali yama-inverter namabhethri, ingxenye ebiza kakhulu yokuhamba ngelanga.

URoger Hislop, oyisikhulu sezinhlelo zokulawulwa kwamandla kwa-CBI :energy, uthi intela yephaneli yelanga isho ukuthi amabhizinisi angafuna ukudonswa ngo-125% ngonyaka wokuqala wawo wonke amaphrojekthi avuselelekayo ngaphandle komthamo wokukhiqiza, ukuze kutshalwe imali phakathi komhlaka-1 Mashi 2023 kanye 28 February 2025.

“Lokhu kubanjwa kuzonciphisa isikweletu sentela emabhizinisini anemali engenayo ekhokhiswa intela. Isibonelo nje, ukutshalwa kwezimali kuka-R1 million kungafaneleka ukuba kudonswe u-R1.25 million, okungase kwehlise leso sikweletu sentela yebhizinisi ngo-R337 500 ngonyaka wokuqala.”

Nokho, uHislop uveza ukuthi ikhambi elesikhashana.

“Osomabhizinisi kusazodingeka baqhamuke nezinhlelo zabo zokuqinisekisa ukuthi bayaqhubeka nokusebenza ngesikhathi sokucishwa kukagesi. Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi isitoreji sebhethri esihlinzeka ngokuvikeleka kwamandla okubalulekile ukuqinisekisa ukuthi imishini namakhompyutha asasebenza, hhayi ilanga lodwa.

“Isitoreji sebhethri sizobonakala sibalulekile lapho amandla okuphehla amandla elanga enganele, ikakhulukazi njengoba izinsuku ziba mfishane ebusika.”

Uthi njengoba amabhethri nama-inverter ebiza kakhulu, into ehlakaniphile ongayenza wukusebenzisa ukuphathwa kwe-load, okuzomisa i-inverter ukuthi ingagcwali futhi ikhubeke futhi ivimbele ibhethri ukuthi ingadli kungenasidingo. Othile ukushisisa i-pizza yakhe esele ekhishini lenkampani ngesikhathi sesidlo sasemini angenza amabhethri aphansi futhi akhubaze ibhizinisi.

Ukulinganisa okuhlakaniphile ezindaweni ezimbalwa ezibalulekile kunethiwekhi kagesi kuzophinde kubenze bakwazi ukuqoqa nokuhlaziya ukusetshenziswa kukagesi kwesikhathi sangempela ukuze babone ukuthi amandla asetshenziswa kuphi, nini futhi ngani ukuze ahlonze izithelo ezilenga kancane, ezicwebezelayo futhi enze izinhlelo ezengeziwe zokunciphisa. ukusetshenziswa kwamandla.”

FUNDA FUTHI: Ufaka amaphaneli elanga noma ijeneretha? Qaphela la maphutha abizayo

Ingabe kukhona umuntu oqala ukwenza uhlelo lokuyeka ukucisha ugesi?

“Wonke umuntu waseNingizimu Afrika njengamanje ubhekene nemiphumela engemihle eqhubekayo yokucinywa kukagesi, okuyinto uhulumeni ayibiza ngokungananazi ngokuthi ‘i-load shedding’. Kuthinta amabhizinisi ethu, amakhaya ethu, indlela yethu yokuziphilisa, ukuphepha kwethu kanye nokholo lwethu ngekusasa lezwe lethu,” kusho uJerome Brink, umqondisi wezokulawulwa kwentela nokuhwebelana eCliffe, Dekker, Hofmeyr.

Wonke umuntu wayezibuza ukuthi ngabe uhulumeni uzoza yini eqenjini azonikeza uhlobo oluthile lwesikhuthazo noma isinyathelo esizosiza ekwehliseni ingcindezi kugridi kazwelonke futhi abuyisele ukuphakelwa kukagesi ezweni esimweni esithile esifana nesejwayelekile.

Uthi iVietnam iyisibonelo.

“Nakuba ukusetshenziswa kukagesi eVietnam kwanda kakhulu kusukela ekuqaleni kwawo-1990, yenze izinguquko ezehlukene ukuze kuhambisane nalokhu kunyuka kokusetshenziswa kukagesi, ngaleyo ndlela kugwenywe inkinga kagesi. Lokhu kwakuhlanganisa izinxephezelo zentela ezihlukahlukene, njengezilinganiso zentela ezikhethwayo zemali engenayo etholakala emandleni avuselelekayo, izinxephezelo zentela evela kwamanye amazwe nezinye izinxephezelo zentela ezingaqondile.”

Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum yi-Venezuela, kusho uBrink, elahlekelwe ngokuphelele igridi yayo kazwelonke okuthathe isonto lonke ukuvuselelwa ngenxa yokunganakwa okuqhubekayo kwengqalasizinda kanye nenkohlakalo edlangile.

“Nakuba uMgcinimafa Kazwelonke kanye no-Sars sebevele babambe iqhaza ekunikezeni izinxephezelo zamandla kagesi ovuselelekayo, okwayaziwa kakhulu isigaba 12B se-ITA sokusheshisa isibonelelo semali yempahla kagesi ovuselelekayo, abantu abaningi baseNingizimu Afrika bebelokhu bekhala ngokuthi kwandiswe izisusa ezikhona kanye nezinhlelo zokuzila ukudla. ukulandelela ukutholwa kwamandla elanga nawomoya ophahleni.”

Okwamanje, isibonelelo sesigaba 12B sihlinzeka ngokuthi amabhizinisi angadonsa izindleko zokufakwa kwamandla athile avuselelekayo phakathi nonyaka owodwa noma emithathu, okudala inzuzo yokuhamba kwemali eminyakeni yokuqala yephrojekthi.

“Ngaphansi kwesikhuthazo esandisiwe esimenyezelwe esabelweni sezimali, amabhizinisi azokwazi ukufaka izicelo zokuncishiswa ngo-125% ngonyaka wokuqala wawo wonke amaphrojekthi kagesi avuselelekayo ngaphandle komkhawulo ekukhiqizeni amandla.”

Lokhu kusho ukuthi, kungakhathaliseki umthamo wezimpahla zamandla avuselelekayo, amabhizinisi azokwazi ukufaka isicelo sokubanjwa ngo-125%. UBrink uthi lokhu kuwukuchezuka kwensizakalo ekhona, eyenza umehluko phakathi kwemiklamo ekhiqiza ngaphansi kuka-1MW (engehla ngo-100% onyakeni wokuqala) kanye naleyo ekhiqiza ngaphezu kuka-1MW (engase yehle esikhathini esiyiminyaka emithathu. ).

Iphinde ihambisane nokwenyuka kwakamuva komkhawulo wamalayisensi okukhiqiza okushunyekiwe kuya ku-100MW.

FUNDA FUTHI: I-Load Shedding: Isikhathi sokucacisa uhlelo lokubolekwa kwe-bounce-back kumabhizinisi amancane

Ukungenelela kwesilinganiso esikhulu, kodwa ukukhululeka okwanele kwama-SME

KuJeremy Lang, isikhulu esiphezulu sokutshalwa kwezimali kwa-independent SME financier, iBusiness Partners Limited, lena impendulo abeyifuna esabelweni sezimali lapho ethi uthemba ukuthi “ukungenelela okukhulu” kuzoba semakhadini omkhakha wamabhizinisi amancane ngendlela yokuthi izindlela zokusiza ezidingeka kakhulu.

Kodwa-ke, uthi, isabelomali salo nyaka asilethanga kancane endleleni yokusizakala okuqondene nama-SME nakuba siphakamise izindlela ezimbalwa zokubhekana nomthelela omkhulu wokunqanyulwa kukagesi emabhizinisini amancane.

U-Lang uphakamisa ukuthi amabhizinisi amancane abuyekeze ukusebenza kahle kokufaka amasistimu kagesi welanga ukuze anike amandla ukusebenza kwawo.

“Lokhu ngeke nje kusize ekwehliseni ingcindezi kugridi kazwelonke, kodwa futhi kuzoqinisekisa ukuqhubeka kwebhizinisi futhi kuzuzwe inzuzo ngendlela yokubanjwa kwentela ngo-125% ngonyaka wokuqala wawo wonke amaphrojekthi kagesi avuselelekayo.”

Okunye ukungenelela okuholwa nguhulumeni kosomabhizinisi abancane kuhlanganisa isiphakamiso sikahulumeni sokuhlinzeka ngemalimboleko ehlobene nelanga emabhizinisini amancane naphakathi nendawo ngesisekelo sokulahlekelwa kokuqala okungama-20%.

“Lokhu kusho ukuqhubekela phambili ukuthi amabhizinisi amancane azokwazi ukubolekwa imali kubahlinzeki bezezimali lapho uMnyango Wezezimali Kazwelonke uzothatha u-20% wokulahlekelwa ekuqaleni ukuze kuncishiswe ubungozi obuphelele kubabolekisi futhi ngethemba lokuthi lezi zimali mboleko zifinyeleleke kalula kwisisekelo esibanzi.”

ULang uthi le ntuthuko izoba yingxenye yohlelo oluhlongozwayo lwe-Energy Bounce Back Scheme, oluzokwethulwa ngo-Ephreli 2023, okunwetshwa kohlelo lwe-Bounce Back olwaqalwa phakathi neminyaka yobhubhane ukusiza ama-SME ekubuyiseni ukulahleka okuhlobene ne-Covid-19.

Uhlale enethemba lokuthi uhlelo olusha oluqondiswe yi-solar luzoheha abantu abaningi ukwedlula olwandulele, oluthole u-R140 million kuphela wemali ebolekiwe kanye no-R77 million ku-R15 billion ohlongozwayo.

Ngaphezu kwalokho, lesi sabelomali siphinde sabelwa umnyango wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane u-R2.8 billion njengengxenye yesikhwama sokuxhasa amabhizinisi asemalokishini nasezindaweni zasemakhaya angu-12 000 kodwa namanje akukacaci ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani, kodwa uLang uthi angasetshenziswa umthelela ozwakalayo kuma-SME angakahleleki kanye nomnotho ngokuwasiza ukuthi amiswe ngokusemthethweni futhi azuze izinjongo ezimbaxambili zokuhlinzeka ukwesekwa okwengeziwe nokuvikelwa kokulawula kumabhizinisi amancane, kuyilapho kwandiswa isisekelo sentela.

ULang uthi ubengathanda noma yiziphi izinguquko ezizayo kwi-Employment Tax Incentive (ETI), okuyinqubomgomo okufanele ibuyekezwe njengendlela yokubhekana ngqo nenkinga yokuntuleka kwemisebenzi kwentsha eqopha umlando.

Unethemba lokuthi uzophinde anyuswe ngaphezu kwenani eliphezulu lenyanga lika-R1 500 futhi andise iminyaka yobudala ibe ngu-35.