Phatha I-Freaks Yokulawula – Nikeza Idatha Engeziwe


Phatha I-Freaks Yokulawula – Nikeza Idatha Eningi

Ukhungathekiswe i-control freak, i-micromanager, noma uhlobo oludinga kakhulu ukwazi? Ukulawula ukuziphatha kuvela esidingweni esingafezwa. Khomba isidingo, uhlangabezane naso, futhi impilo yakho iba lula.

Uma othile efuna izibuyekezo eziningi, ulwazi, noma ukubandakanyeka kunokuba ukhululekile ngakho, umuntu unesidingo esingahlangabezwana naye. Lapho uhlangabezana nesidingo, lowo muntu cishe uyohlehla.

Ngicela abantu abangisebenzelayo bangangenzeli lutho kabili. Okusho ukuthi, uma ngicela isibuyekezo ngeviki elingaphambi kokuhlanganyela kokukhuluma, lindela ukuthi ngizolufuna lolo lwazi kukho konke ukubandakanyeka. Qinisekisa ngokungibuza bese unikeza idatha ngaphandle kokucelwa kukho konke ukusebenzelana okuzayo. Ukuthola ulwazi njalo ngaphandle kokubuza kwakha ukwethenjwa nokwethembeka.

Nawa amathiphu ayisithupha okusebenza ngama-control freaks:

1. Uma ungazi, buza:

  • Imigomo yomuntu ehlobene nomsebenzi. Basebenza ngani kule kota nonyaka?
  • Yini umuntu akhathazeke ngayo emsebenzini? Bakhathazeke ngani?
  • Bathanda kanjani ukuxhumana – mathupha, i-imeyili, ifoni, ividiyo, ivoyisimeyili, noma umbhalo?
  • Balufuna kangaki ulwazi, ngayiphi ifomethi, futhi ngemininingwane emingaki?

2. Nikeza ulwazi olwengeziwe kunalokho ocabanga ukuthi udinga, bese uqinisekisa ukuthi umuntu uyalufuna lolo lwazi esikhathini esizayo.

3. Uma ucelwa ulwazi, buza ukuthi kungani umuntu elufuna, nokuthi uyalufuna yini esikhathini esizayo. Bese unikeza ulwazi ngaphambi kokuthi ucelwe.

4. Uma othile ehileleke ngokweqile emsebenzini wakho futhi unomuzwa wokuthi awunankululeko, sho lokho okubonayo futhi ucele ulwazi. Lokho kungase kuzwakale sengathi, “Uzibandakanye esinqumweni ngasinye esikhulu ngale phrojekthi. Ngijwayele ukusebenza ngokugada okuncane. Ingabe unokuthile okukukhathazayo mayelana nendlela yami yokwenza izinto?” Bese niyaxoxisana. Konke kuwukuxoxisana.

5. Indlela enombolweni yesine cishe izobeka omunye umuntu ekuzivikeleni. Indlela enganciphisi ukuxoxisana nokuvumelana ngamazinga okubandakanyeka kanye nokuqondisa lapho amaphrojekthi eqala. Lokho kungase kuzwakale ngokuthi, “Hlobo luni lokubandakanyeka ofuna ukuba nalo kule phrojekthi? Ufuna ukwenzani? Ufuna ngenzeni? Hlobo luni lwezibuyekezo ongaluthanda, kangaki, kanye nemininingwane emingaki?” Kuhlala kulula ukuvikela inkinga kunokuyilungisa.

6. Okokugcina, ungathathi lutho ngokwakho. Ukwengamela nokubamba iqhaza kungase kube ukubonakaliswa kokuthi othile uzizwa kanjani ngokusebenza kwakho, kodwa kungase kungabi njalo. Uma ungabaza, buza.

Mayelana Shari Harley

UShari Harley ungumsunguli noMongameli we-Candid Culture, inkampani yokuqeqesha ezinze e-Denver ebuyisela abantu abaqotho emsebenzini, okwenza kube lula ukunikeza impendulo emsebenzini. UShari ungumbhali wencwadi yezokuxhumana kwezamabhizinisi Ungasho Kanjani Noma Noma Noma Yini Kunoma ubani: Umhlahlandlela Wokwakha Ubudlelwano Bebhizinisi Okusebenza Ngempela. Uyisikhulumi esiqavile ezingqungqutheleni futhi wenza ukuqeqeshwa kulo lonke elase-US Funda kabanzi mayelana nezinhlelo zokuqeqesha zikaShari Harley kanye neCandid Culture ku- www.candidculture.com.

Omaka: lawula freak boss, lawula ama-freaks, i-micromanager, umphathi we-micromanager, ukwakha iqembu, ukusebenza nge-control freak