I-Yemen: I-UN yembula uhlelo lokuhlenga uwoyela ethangini elikhulu elishayiweCNN

I-United Nations ikhiphe uhlelo lokukhipha imiphongolo kawoyela eyisigidi umkhumbi omkhulu ogqwalile esimiswe ngasogwini lwe Yemen iminyaka engaphezu kwengama-30.

Emzamweni wokugwema lokho okungaba yizinhlekelele zemvelo ezimbi kakhulu emlandweni, isithwala esingahluziwe esikhulu kakhulu sathengwa yi-UN ukuze kukhishwe uwoyela ku-FSO Safer.

Umkhumbi, 47, awukaze unakekelwe kusukela ngo-2015 ngenxa yezingxabano eYemen, kusho uMqondisi we-United Nations Development Programme (UNDP) u-Achim Steiner etshela isithangami ngoLwesine.

“Ukuchitheka okukhulu okuvela ku-Safer kuzocekela phansi izixhobo ze-pristine, imihlume yasogwini kanye nezinye izilwane zasolwandle ngaphesheya koLwandle Olubomvu, kuveze izigidi zabantu emoyeni ongcoliswe kakhulu, futhi kunqamule ukudla, uphethiloli nezinye izinto ezisindisa impilo eYemen, lapho izigidi eziyi-17. abantu sebevele badinga usizo lokudla,” kusho i-UN kusizindalwazi esigxile kulolu daba.

Ukukhuculula ukuchitheka kukawoyela kuzodla u-$20 billion futhi kuzothinta imiphakathi engu-200,000 ngokuthi “kuqedwe yonke indlela yokuziphilisa,” kusho uMdidiyeli Wenhlangano Yezizwe Ezihlangene kanye Nosizo Lobuntu eYemen, uDavid Gressly.

Ingathinta ugu lwase-Afrika, ithinte ukuthunyelwa kwemikhumbi futhi idale umonakalo emanzini acwebile obungeke ululame iminyaka engama-25, kwengeza uGressly.

I-UN ithe i-FSO Safer supertaker ibamba uwoyela ophindwe kane inani likawoyela elachithwa yi-Exxon Valdez “eyanele ukuyenza indawo yesi-5 ukuchitheka kukawoyela okukhulu kakhulu emkhunjini wamathangi emlandweni.”

Inkampani entsha engu-$55-million ye-double hull crude carrier izozama ukususa uwoyela ku-FSO Safer ekudluliseleni ‘ngomkhumbi kuya emkhunjini’ ngoMeyi, kusho uSteiner.

Umsebenzi uchazwe nguGressly ngokuthi “ubungozi obukhulu” kanye “nobunzima obukhulu.” “Asikakabi lapho,” kusho uGressly, enezela ukuthi sebehlanganise amaRandi ayizigidi ezingu-95 ukuze benze lo msebenzi kodwa badinga u-$34 wezigidi ezengeziwe ukuze bawuqedele.

Ukuthi uwoyela uzophelelaphi ngemuva kokususwa kwawo kusazonqunywa, kodwa izingxoxo zisaqhubeka, kusho uSteiner.