Ijaji liyayiphika imizamo ye-Google yokususa icala lokungathembeki eVirginia

Phawula

Ijaji ngoLwesihlanu linqabile umzamo we-Google wokukhipha icala lokungathembeki enkantolo yenhlangano eVirginia.

I-Google ibifuna ukususa icala ngebhizinisi layo lokukhangisa ukuya eNew York, lapho amacala ahlobene nenkampani asehlanganisiwe kakade. UMnyango Wezobulungiswa wenqabile, uthi ukuhambisa lolu daba eNew York kungabeka engcupheni isixazululo esisheshayo icala okukhulunywa ngalookusho ukuthi ibhizinisi lokukhangisa le-Google kufanele lihlakazwe.

UMnyango Wezobulungiswa umangalela i-Google ngezikhangiso eziku-inthanethi

Umyalelo ukhishwe iJaji u-Leonie M. Brinkema eSifundeni EsiseMpumalanga yaseVirginia.

Emizamweni yokususa leli cala, i-Google yathi icala elethwe ngoJanuwari nguMnyango Wezobulungiswa kanye nabameli-jikelele bezifunda eziyisishiyagalombili “kungesinye nje ochungechungeni lwezikhalazo ze-copycat eziphonsela inselelo ubukhulu nempumelelo yobuchwepheshe bokukhangisa be-Google,” futhi yaphawula ukuthi. bonke abanye baya phambili eNew York. Umthetho uvune ukuhlanganisa amacala ahlobene ukuze kube lula kubo bonke abathintekayo, kusho i-Google.

Ephendula, uMnyango Wezobulungiswa uthe iCongress ikhulula uMnyango Wezobulungiswa kunoma iyiphi imfuneko yokuhlanganisa amacala ahlobene. Ukwengeza, isinyathelo esinjalo “sibeka engcupheni isixazululo esisheshayo seSikhalazo Sabamangali Bakahulumeni, esisola ngokulimala okukhulu nokusabalele okuvela ekuziphatheni kwe-Google okungahambisani nokuncintisana,” kusho uMnyango Wezobulungiswa.

Icala liphikisa ukuthi i-Google isebenzisa isikhundla sayo esiphezulu embonini yezikhangiso eziku-inthanethi ukuze inciphise umncintiswano. I-Google ithe ukuphendula ukuthi uhulumeni uzama “ukukhetha abawinile nabahluliwe” ngokuzifaka ezimpini zezikhangiso eziku-inthanethi.

Leli cala lizovela njengovivinyo olubalulekile lomzamo wabaphathi be-Biden wokuhlakaza izinkampani ezinkulu zobuchwepheshe, okuyinto abaphathi abasayine inhloso yabo yokuyenza ngaphandle kwempumelelo enkulu kuze kube manje.

Abameli bombuso abayisishiyagalombili abajoyine leli cala bamele iCalifornia, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee kanye neVirginia.