I-Prop. 22: Inkantolo yezikhalazo yase-California isekela umthetho omningi wabashayeli begigi

Inkantolo yokudlulisa amacala yaseCalifornia ihoxise iningi lesinqumo esingavumelekile i-Proposition 22, umthetho womnotho wezwe owamukelwa ngabavoti wango-2020 ovumela izinkampani ezinkulu ezigibelayo kanye nezokulethwa kwezidingo ukuthi zihlukanise abasebenzi bazo njengosonkontileka abazimele kunezisebenzi.

Inkantolo Yesifunda Yoku-1 Yokudluliswa Kwamacala inqume Isiphakamiso 22 kufanele sime, singavumelani ne-a 2021 isinqumo ukuthola ukuthi izinhlinzeko ezimaphakathi zomthetho zishayisana noMthethosisekelo wezwe, okwenza umthetho ungaphoqeleleki, futhi uwukhiphe wonke.

Nokho, inkantolo yamacala adlulisiwe yachitha imibandela ethile yemithetho ebona sengathi yayicindezela ngokungafanele igunya lesiShayamthetho saseCalifornia.

Inkantolo ithole ukuthi isilinganiso sokuvota sasichaze ngendlela engafanele ukuthi yiziphi izenzo ezihlanganisa ukuchitshiyelwa kweSiphakamiso sama-22, esiphula izimiso zoMthethosisekelo wezwe zokwehlukaniswa kwamandla. Inkantolo inqamule izinhlinzeko ze-Proposition 22 ezikhawulela ikhono lesiShayamthetho sase-California lokugunyaza ukuxoxisana ngokuhlanganyela mayelana nesinxephezelo sabashayeli, izinzuzo, noma izimo zokusebenza futhi idale imithetho ehlukanisayo noma ebeka “imithwalo yokulawula engalingani” kubashayeli abasuselwe kuhlelo lokusebenza.

Iqembu lezinkampani ezeseka i-Proposition 22, ebizwa ngomfelandawonye we-Protect App-based Drivers & Services, ligubhe lesi sinqumo “njengokunqoba okungokomlando kwabashayeli abacishe babe yizigidi eziyi-1.4 abathembele ekuzimele kanye nokuvumelana nezimo komsebenzi osekelwe kuhlelo lokusebenza ukuze bathole imali, kanye nobuqotho besistimu yokuqalisa yaseCalifornia.”

“INkantolo Yokwedluliswa Kwamacala iwugcinile umgomo oyisisekelo walesi sinyathelo,” kusho uMolly Weedn, umkhulumeli womfelandawonye, ​​ku-imeyili.

I isinqumo senkantolo ephansi, eyenziwe iJaji LeNkantolo Ephakeme Yase-Alameda County uFrank Roesch ngo-August 2021, yathola ukuthi umthetho ushayisana noMthethosisekelo wezwe ngokubekela imingcele ikhono lesiShayamthetho lokulawula uhlelo lwaso lokunxeshezelwa kwabasebenzi. Lesi sinqumo siphinde sathi iSiphakamiso 22 sephula imibandela yomthethosisekelo edinga ukuthi imizamo iphelele “esihlokweni esisodwa.”

Lesi sinqumo esishubile sabamangaza labo abafunda inqubo yokuvota yaseCalifornia; ongoti bathi izinkantolo azithandi ukuphikisa imithetho egunyazwe ngabavoti.

Isiphakamiso sama-22 sisasebenza kulo lonke lolu hlelo lwezikhalazo. Isinqumo sangoMsombuluko kulindeleke ukuba sidluliselwe eNkantolo Ephakeme yaseCalifornia.

Iphaneli lamajaji amathathu eSan Francisco lalalela icala lokudlulisa amacala ngoDisemba.

UJustice Tracie L. Brown, obhale isinqumo sangoMsombuluko, ngesikhathi sokulalelwa kwecala wabuza inhlinzeko yomthetho okhawulela umthetho ohlobene namalungelo ezingxoxo zabashayeli asekelwe kuhlelo lokusebenza. UBrown uthe ukholelwa ukuthi kungaphandle kwenhloso eshiwo yeSiphakamiso sama-22 futhi wahambisa umbono wokucatshangelwa wokuqeda leso simiso esisodwa esikhundleni somthetho wonke.

UBrown, ngokombono wakhe omkhulu, akavumelananga no-Roesch, ethola ukuthi iSiphakamiso sama-22 asivimbeli igunya lokunxeshezelwa kwabasebenzi besiShayamthetho noma sephule umthetho wesihloko esisodwa. Uphinde wanquma ukuthi izinhlinzeko azibona zingqubuzana nomthethosisekelo zinganqanyulwa futhi zingasebenzi ngaphandle kokuhlakaza wonke umthetho. Umbono wakhe usekelwe uJustice Stuart R. Pollak.

Ijaji lesithathu lenkantolo yamacala adlulisiwe, uJon B. Streeter, wenqaba, ebhala ngokubona kwakhe ukuthi iSiphakamiso sama-22 siqhwaga amandla eSishayamthetho sokudala nokuphoqelela uhlelo lokunxeshezelwa kwabasebenzi lukahulumeni.

“Ukungavumelani kwami ​​ngaleli phuzu kungiholela kumphumela ohlukile ngokuphelele,” kubhala uStreeter. “Ngikholwa ukuthi kumele senze i-Proposition 22 ingasebenzi ngokuphelele.”

Ulimi ku-Proposition 22 luhlose ukuvimba ezinye izinyathelo zomthetho eziqondiswe ezinkampanini zamagigi. Umthetho idinga i-supermajority yesikhombisa nesishiyagalombili wesiShayamthetho sokudlulisa noma yiziphi izichibiyelo emthethweni. Isinqumo sangoMsombuluko asichithi leyo mfuneko yokuchibiyela umthetho esiShayamthetho.

Iqembu elincane labashayeli abasebenzisa izinhlelo zokusebenza kanye ne-Service Employees International Union bafake inselelo yezomthetho ku-Proposition 22. Abamangali nenyunyana bathe esitatimendeni esithunyelwe nge-imeyili isinqumo senkantolo yokudlulisa amacala sikhombisa ukuthi izinkampani ezinamandla “zidube” inqubo yenhlolovo yokuvota, kodwa. uncome inkantolo ngokuchitha izinhlinzeko ezivimbela amalungelo abasebenzi ngokuhlanganyela.

“Wonke umvoti waseCalifornia kufanele akhathazeke ngethonya elikhulayo lezinkampani embusweni wethu wentando yeningi kanye nekhono lawo lokusebenzisa izigidi zamaRandi ukuze bakhohlise abavoti futhi bazithengele imithetho,” kusho uDavid Huerta, uMongameli we-SEIU California kanye ne-SEIU United Service Workers West, ku-imeyili. isitatimende.

“Siyabonga ngokuthi iNkantolo Yokudlulisa Amacala yaseCalifornia ikuqinisekisile ukuthi izinkampani ezifana ne-Uber, Lyft, Doordash kanye ne-Instacart azikwazi ukuvimbela abashayeli ekuhlanganyeleni ndawonye enhlanganweni ngesilinganiso sabo sokuvota esikhohlisayo,” kusho ummangali kanye nomshayeli we-Uber neLyft uMike Robinson. “Kodwa ungalenzi iphutha, sisakholelwa ukuthi iProp 22 – iyonke – iwukuhlasela okungekho emthethweni kwamalungelo ethu ayisisekelo.”

I-Proposition 22 yaqala ukusebenza ekuqaleni kuka-2021. Izinkampani ezisekelwe kuhlelo lokusebenza zokugibela nokuletha izimpahla ezihlanganisa i-Uber, i-Lyft ne-DoorDash ndawonye zichithe imali engaphezu kuka-$200 wezigidi zimaketha umkhankaso wokuvota kubantu base-California njengenzuzo kubasebenzi nakumakhasimende, zithembisa amashejuli avumelana nezimo, ezinye izinzuzo zabasebenzi kanye namanani aphansi.

Emakhulwini ezinkulungwane zabashayeli, Isiphakamiso 22 yanikezwa isikhundla sikasonkontileka ozimele kodwa yasusa ukuvikelwa okugunyazwe umthetho ka-2019, AB 5, odinga abasebenzi bamagigi kuzo zonke izimboni eziningi ukuthi bachazwe njengabasebenzi abanezinzuzo eziqinile njengeholo elincane, isikhathi esengeziwe kanye nesinxephezelo sabasebenzi uma kwenzeka balimala.

Iqembu elimela abasebenzi i-Rideshare Drivers United ithe imali etholwa abashayeli kanye nokuvikelwa inciphile njengoba abavoti begunyaze iSiphakamiso 22. Izinkampani ze-Gig zisho okuphambene, ukuthi i-Proposition 22 yenyuse amaholo abashayeli.

Okhulumela iLyft, uShadawn Reddick-Smith, usishayele ihlombe isinqumo senkantolo yamacala adlulisiwe wathi isiphakamiso 22 “sivikela ukubaluleka kwabashayeli abazimele futhi sibanikeze izinzuzo ezintsha ezingokomlando.”

“Siyajabula ukuthi iNkantolo iyihloniphe intando yabantu, nokuthi uProp. 22 usazoqhubeka nokusebenza,” kusho uTony West, isikhulu sezomthetho sakwa-Uber, esitatimendeni esithunyelwe nge-imeyili.