Isiteleka sezinkampani zikahulumeni siyaphela njengoba uhulumeni, izinyunyana sezifinyelela esivumelwaneni

Izisebenzi zikahulumeni ezingaphansi kwenyunyana iNational Education Health and Allied Workers Union (Nehawu) ezibambe iqhaza esitelekeni samaholo, zitotoba esangweni elikhulu lasePelonomi Tertiary Hospital eBloemfontein ngoLwesithathu.

Izisebenzi zikahulumeni ezingaphansi kwenyunyana iNational Education Health and Allied Workers Union (Nehawu) ezibambe iqhaza esitelekeni samaholo, zitotoba esangweni elikhulu lasePelonomi Tertiary Hospital eBloemfontein ngoLwesithathu.

  • Izinyunyana ezinkampanini zikahulumeni zisiqedile isiteleka sazo.
  • Imibandela yesinxephezelo isazodalulwa.
  • Izingxoxo zonyaka ozayo seziqalile.
  • Ukuze uthole ezinye izindaba zezimali, hamba uye ku News24 Business ikhasi lokuqala.

Isiteleka samaholo abasebenzi bakahulumeni siphelile ngemuva kokuthi izinyunyana, uhulumeni umemezele ngoLwesithathu ukuthi sezifinyelele esivumelwaneni.

Uhulumeni noma izinyunyana azizange zidalule imigomo, namanje isacutshungulwa. Izinyunyana bezifuna ukunyuselwa amaholo ngo-10%. Ngaphambi kwesiteleka, uhulumeni ubeveze ukuthi uzonyusela imali ngo-3% kanye nesamba esingu-R1 000 semali ekhishwayo.

Lesi siteleka senze izinsiza zezempilo zikhubazekile ezindaweni eziningi, iziguli zishiywe zinganakiwe futhi zajikiswa ezibhedlela nemitholampilo. Inyunyana yabasebenzi bezempilo, iNational Education and Health Workers Union (Nehawu), inyunyana enkulu yomphakathi ethinteka esitelekeni isinxuse amalungu ayo ukuthi abuyele emsebenzini.

Esitatimendeni, uMnyango Wezabasebenzi Bakahulumeni Nokuphatha uthe:

Isivumelwano sokunxeshezelwa sivula indlela yokuthi amaqembu abuyele ezingxoxweni zamaholo zika-2023/24. Njengengxenye yokulawula ukubuyiselwa kwazo zonke izinhlangothi ezingxoxweni, uMkhandlu Okhethekile usubizwe namuhla, mhla ziyi-15 kuNdasa wezi-2023, ukuze wamukele ukwethulwa kwezindaba ezisalelayo ezisukela ezingxoxweni zamaholo zowezi-2022/23.

Inyunyana yabasebenzi bezempilo, iNational Education and Health Workers Union (Nehawu), inyunyana enkulu yezisebenzi zikahulumeni, ithe “isiteleka sikhombise impumelelo nemiphumela.

INehawu ithe, phakathi kokunye, uhulumeni uvumile “ukwengeza umfutho” onyakeni ka-2022/23.

“Umqashi uvumile ukuthi izindaba ezisalelayo nezibalulekile ezisukela embangweni wamaholo ka-2022/2023 ezithinta izindleko zezibonelelo zokuhlala zizokwethulwa ezithebeni bese kubhekwana nazo bese ziphothulwa njengengxenye yezingxoxo zamaholo zika-2023/2024,” isho kanje.

Uhulumeni uphinde wavuma ukuxoxisana ngesivumelwano sezinga eliphansi lezinsizakalo zomkhakha womphakathi zingakapheli izinyanga eziyisithupha. Lokhu kuzobeka izimo nezinhlinzeko abasebenzi abangateleka ngaphansi kwazo.

“Ukuphothulwa kwesivumelwano kuzoqinisekisa ukulingana okufanele ekulandelweni kwesimiso soMthethosisekelo mayelana nelungelo lokuteleka kanye nezidingo eziyisibopho mayelana nezidingo ezibalulekile eziqokiwe. Lesi yigxathu elikhulu eliqhamuke esitelekeni njengoba uhulumeni ubelokhu enqaba ukuhambisana nesiteleka. ngokwalo nezimfuneko ezivela ekumenyezelweni kwezinsizakalo ezibalulekile yiKhomishana Yezinkonzo Ezibalulekile ngokuhambisana noMthetho Wezobudlelwane Babasebenzi.”

FUNDA | Akusebenzi, akuholi: UNxesi uyasigxeka isenzo seNehawu sesiteleka njengoba izingxoxo zamaholo zifinyelela kwangqingetshe

INehawu ithe kuyakujabulisa ukuphoqa uhulumeni ukuthi abuyele ezingxoxweni ngemuva kokusetshenziswa ngakunye kwesiphakamiso samaholo sika-2022/23. Ithe sekufinyelelwe esivumelwaneni phakathi kwamaqembu ukuthi uhulumeni ngeke aphinde asebenzise uhlangothi olulodwa futhi uzoqale acubungule zonke izindlela zokuxazulula izingxabano ezihlinzekwa yi-Public Sector Coordinating Bargaining Council (PSCBC).

Izingxoxo zokukhushulwa kwamaholo ngo-2023/24 seziqalile ku-PSCBC. Izingxoxo ezintsha zamaholo sezidube izinyunyana ezitelekile uhulumeni athe sezizofika etafuleni. Okwentuthuko yakamuva kuleli sonto, izinyunyana ezingaphansi kwe-Fedusa, ezithamele izingxoxo, zithe uhulumeni usesenyuse isiphakamiso sakhe safinyelela ku-7%.