Isiteleka sikahulumeni esiholwa yiNehawu ekugcineni, umkhandlu wezingxoxo uthi – The Mail & Guardian

Amalungu eNehawu abhikisha ngaphandle kwaseGeorge Tabor Technical College eSoweto ngomhla ziyisi-8 kuNdasa wezi-2023. (Izithombe zikaFani Mahuntsi/Gallo)

Isiteleka sika- Inyunyana Yezemfundo Kazwelonke, Ezempilo kanye Nezihlangene Zabasebenzi (Nehawu), ephenduka enodlame futhi kwabangela okukhulu ukuphazamiseka ezibhedlela zikahulumeni eziningana, sekufike esiphethweni ngemuva kokuxazulula inkinga yokuqaliswa kwezindleko zokulungisa impilo.

Kodwa-ke, okukhombisa ukuqhubeka kodweshu lwezisebenzi, imbangi yePublic Servants Association (PSA), emele abasebenzi bakahulumeni abangaphezu kuka-235 000, inqabe ukunikezwa kombuso kwakamuva yokunyuselwa amaholo ngo-7%, yathi isamile ekufuneni kwayo ukuthi inyuswe ngo-10%.

Esitatimendeni sangoLwesithathu, iPublic Service Co-ordinating Bargaining Council (PSCBC) ithe isiteleka seNehawu, esiqale mhla ziyisi-6 kuNdasa, sisukela engxabanweni emayelana nokuqaliswa kwezindleko zonyaka ka-2022/2023 zokulungiswa kwempilo nguhulumeni. .

“Kwaqalwa uhlelo lokusiza (ngomhla ziyisi-9 kuNdasa) njengendlela yokuqeda ukungaboni ngaso linye phakathi kwezinhlangothi. Umbuso, njengomqashi, nezinyunyana iNehawu ehlanganiswe yiPopcru, Denosa kanye neSapu, babhunga ngokuqashisa indlela eya phambili. Izingxoxo eziqinile kanye nokuxoxisana kuqhubekile ngempelasonto kwaze kwafinyelela esivumelwaneni sokuxazulula uhlelo lokudidiyela,” kusho yena.

Lokhu kuza ngemuva kwenkantolo yokudlulisa amacala ngoMsombuluko kuvinjelwe I-Nehawu, amalungu ayo kanye nabasebenzi abaqashwe emisebenzini ebalulekile yomphakathi ekubeni bebambe iqhaza esitelekeni. Inkantolo ibize indlela yenyunyana esitelekeni sabasebenzi ababalulekile “njengembi kakhulu, futhi, kwezinye izikhathi ibukeka iyimiphumela ebulalayo”.

I-PSCBC ithe izingxenye zesivumelwano zihlanganisa ukunqamuka kwezingxabano phakathi kwezinhlangothi ngemva kokuphela kwesiteleka, ukuqaliswa kokudonswa kwemali “yokungasebenzi, nokungaholi”, ukubuyiselwa emsebenzini okuhlelekile kwabasebenzi abasesitelekeni esikhathini esingamahora angama-24 ukusayinwa kwesivumelwano kanye nokwethulwa kwanoma yiziphi izindaba ezisalelayo nezibalulekile ezivela embangweni wamaholo ka-2022/2023.

Kusho uNehawu sishayele ihlombe amalungu aphambili kanye nabasebenzi bezemisebenzi kahulumeni abalalele ikhwelo “lokuvikela ukuxoxisana ngokuhlanganyela”.

“Sicela wonke amalungu ethu kanye nabasebenzi bolayini bamapiki ukuthi bazilungiselele ukubuyela emsebenzini ngendlela ehlelekile, ngokuhambisana nombiko onikezwe ngqo olayini bamapiki namuhla ekuseni,” kwengeza iNehawu.

Kwezinye izindawo iPSA ithe isiphakamiso sikahulumeni sokunyusa amaholo ngo-7% asikubheki ukukhuphuka kwezindleko zokuphila futhi asihlangabezani nezidingo zabasebenzi bakahulumeni.

I-PSA ayizange ibambe iqhaza esitelekeni esiholwa yiNehawu futhi isole lesi siteleka ngokuzama ukusabisa amalungu ayo ayebikele umsebenzi ngesikhathi kuqhubeka izimboni.

“Indlela yokuziphatha ekhonjiswe ezinye izinyunyana ngeke ibekezelelwe futhi iPSA iyasamukela isinqumo senkantolo sokuhlaselwa kwamalungu ayo ‘azenze isiteleka’,” isho kanje esitatimendeni ngoLwesithathu.

“I-PSA iphinde iphoxekile ngokuthi nakuba imatasatasa ukuze kunyuswe imali efanelekile yamalungu ayo, asezolahlekelwa yimali ewukheshi ngo-Ephreli 2023, ezinye izinyunyana azigcini nje ngokuphazamisa izingxoxo kodwa ziphinde zithuse amalungu ePSA.

“Kuyaphikisana nomqondo wokuphakamisa ukuthi ukubamba iqhaza ezingxoxweni zamaholo zamanje, ngenhloso yokwenza ngcono izimo zabasebenzi bakahulumeni, kufana nokukhaphela umzabalazo wabasebenzi. I-PSA ibheka ukuhlaselwa okunjalo njengomzamo onzima wokuhlala ubalulekile,” kwengeza.