Izimayini nokukhiqiza umkhiqizo uphakeme ngoJanuwari kodwa ungaphansi konyaka odluleUkukhiqizwa kwezimayini nokukhiqiza bekuphezulu ngoJanuwari nakuba lokhu kuphuma bekungaphansi konyaka odlule.

Ukukhiqizwa kwezimayini kukhuphuke ngo-4.4% ngoJanuwari uma kuqhathaniswa no-1.3% ngoDisemba, kuyilapho ukukhiqizwa kwemikhiqizo kukhuphuke ngo-1.1% ngoJanuwari, nakuba bekungaphansi ngo-3.7% uma kuqhathaniswa noJanuwari nyakenye.

Ukukhiqizwa kwezimayini minyaka yonke kwehle ngo-1.9%, okuphawula ukufinyela kwe-12 kulandelana ngenxa yokwehla kwama-PGM (-15.2% kanye nokunikela ngamaphesenti angu-3.5 ngamaphuzu) namadayimane (-15.5% futhi anikele ngamaphesenti angu-0.9).

Ukukhiqizwa kwezimayini okulungiswe ngezikhathi ezithile kwehle ngo-0.5% ezinyangeni ezintathu eziphela uMasingana wezi-2023 uma kuqhathaniswa nezinyanga ezintathu ezandulele, kuyilapho ukuthengiswa kwezimbiwa phansi okulungiswa ngezikhathi ezithile zonyaka ngamanani amanje kwehle ngo-7.2% ngesikhathi esifanayo. Ukuthengiswa kwezimbiwa ngamanani amanje kunyuke ngo-6.8% ngoJanuwari uma kuqhathaniswa noJanuwari wangonyaka odlule.

Iqembu lezocwaningo lwezomnotho, i-Oxford Economics Africa, lithi ukunyuka kwamanani entengo yezimbiwa kusekela imboni yezimayini yaseNingizimu Afrika, ngokombono wokukhiqiza imali, ethwale kanzima ukukhiqiza ukukhula okubonakalayo eminyakeni embalwa edlule.

“Kodwa-ke, izimo zangaphandle ezingezinhle kangako ziphakamisa ukuthi izwe ngeke lisathembela kokunye ukukhuphuka kwamanani entengo yempahla emhlabeni jikelele. Ukukhiqizwa kwezimayini sekukonke kwehle ngo-7.2% ngo-2022, uma kuqhathaniswa nokwenyuka ngo-11.6% ngo-2021 kanye nokwehla ngo-10.4% ngo-2020.”

FUNDA FUTHI: Ukwehla komnotho osemnyango, njengengxenye yesine ye-GDP yaseNingizimu Afrika ibe yimbi kakhulu kunalokho obekulindelwe

Umkhakha wezimayini owenze isibili kabi kakhulu

Imininingwane yama-akhawunti kazwelonke yekota yesine ikhombise ukuthi umkhakha wezimayini ungomunye wabantu abasalele ngekota yesine, wathola inkontileka ngo-3.2% ngekota ngekota.

“Nakuba ukunyuka kukaJanuwari ezimbonini zezimayini kukhombisa kangcono umkhakha ekoteni yokuqala, imboni yezimayini yaseNingizimu Afrika isalokhu incipha.”

Leli qembu liveza ukuthi izimayini zingomkhakha wesibili owenza kabi kakhulu, kusale kuncane ngo-8.1% uma kuqhathaniswa namazinga angaphambi kobhubhane.

“Ukwehluleka kwengqalasizinda yasekhaya kukhinyabeza ukukhula nokusebenza komsebenzi wakwa-Transnet kanye no-Eskom, okuyibo ababambiqhaza abaqavile embonini yezimayini, kuqhubekile nokuwohloka kulo nyaka odlule futhi mancane amathuba okuthi ithuthuke.

I-Oxford Economics Africa ithi umkhakha wezokukhiqiza eNingizimu Afrika udonsa kanzima ngenxa yokunqamuka kukagesi okungapheli kanti imboni yehle ngo-0.9% uma kuqhathaniswa nekota edlule, yehle ngo-0.1%. Ukukhula kwe-GDP ngekota yesine.

Ukukhiqizwa kokukhiqiza okulungiswe ngezikhathi ezithile kukhuphuke ngo-1.1% ngoJanuwari uma kuqhathaniswa nokwenyuka ngo-0.5% ngoDisemba. Umphumela wehle ngo-3.7% ngonyaka, uma kuqhathaniswa nokuncipha konyaka ngo-4.5% ngo-December.

Okubi kakhulu okube nesandla ekuncipheni konyaka kube uphethiloli, imikhiqizo yamakhemikhali, injoloba nemikhiqizo yepulasitiki (-10.8% namaphesenti angu-2.5), izimoto, izingxenye nezinye izinto zokuthutha (-7.6% nokunikela ngamaphesenti angu-0.7 ngamaphuzu) ) kanye nensimbi eyisisekelo nensimbi, imikhiqizo yensimbi engeyona insimbi, imikhiqizo yensimbi nemishini (-3.7% namaphesenti angu-0.7 anikelayo).

Ukukhiqiza okulungiswe ngezikhathi ezithile kwehle ngo-1.0% ezinyangeni ezintathu eziphele ngoMasingana wezi-2023 uma kuqhathaniswa nezinyanga ezintathu ezandulele futhi i-Stats SA iphawule ukuthi izigaba ezinhlanu kweziyishumi zibike izinga lokukhula elibi ngalesi sikhathi.

FUNDA FUTHI: Ukucisha ugesi kwehlisa ukuzethemba kwebhizinisi ekukhiqizeni nasekudayiseni

Ukukhiqiza onyaweni olungemuva

“Besilindele ukuthi umkhiqizo wezokukhiqiza unyuke uma kuqala unyaka omusha, ngokuhambisana nemiphumela ye-PMI yokukhiqiza kaJanuwari.

“Nokho umphumela kungenzeka ube nengcindezi ngoFebhuwari, ngemuva kokulungiswa kweNingizimu Afrika ngesizini Absa Purchasing managers’ index (PMI) yehle yafinyelela kumaphuzu angama-48.8 ngoFebhuwari 2023, uma kuqhathaniswa nama-53.0 ngoJanuwari,” kusho iqembu.

Isikhathi senhlolovo yangoFebhuwari sihlanganisa ukunqamuka kokulayishwa okungakaze kubonwe ngaphambili kwesigaba 6 kanye nenkomba yemisebenzi yebhizinisi ephawulekayo (45.5) eshibilikele endaweni enezinkontileka kuyilapho inkomba yama-oda okuthengisa amasha ishintshile kancane yaba ngu-49.4 ngoFebruwari.

I-Oxford Economics Africa ithi imboni yezokukhiqiza yaseNingizimu Afrika iphele ngo-2022 ihamba ngezinyawo, ithola inkontileka ngo-0.9% ngekota ngekota yesine futhi yanciphisa amaphuzu angu-0.1 ekhulwini ekukhuleni kwe-GDP.

“Ingxenye yezigaba zokukhiqiza ibike izinga lokukhula elibi ngekota yokugcina ka-2022, kanti uphiko lokudla neziphuzo lunesisindo esikhulu kulo mkhakha. Ukunqamuka kukagesi okungapheli kulimaza kakhulu abakhiqizi bokudla, okuzoba nomthelela omubi ekwenyukeni kwentengo yokudla kulo nyaka.”

Leli qembu liveza ukuthi ngemva kokwakhiwa kanye nokumbiwa kwezimayini, umkhakha wezokukhiqiza ungowesithathu umkhakha owenza kabi kakhulu, usasele umncane ngo-6.8% uma kuqhathaniswa namazinga angaphambi kobhubhane.

MANJE FUNDA: Ukwehla kwezentengiselwano zezomnotho kukhombisa ukuwohloka komsebenzi wezomnotho we-SA