I-Newsom iyeka isicelo sokuthi abenzi bezomthetho banciphise inzuzo yemboni kawoyela

UGov. Gavin Newsom uyeka isicelo sakhe esiphakeme sokuthi isiShayamthetho saseCalifornia sibeke umkhawulo enzuzweni yenkampani kawoyela futhi esikhundleni salokho sizocela abenzi bomthetho ukuthi bakhulise obala kanye nokwengamela imboni.

Isiphakamiso esichitshiyelwe sombusi, esimenyezelwe ngoLwesithathu ntambama, sizonikeza iCalifornia Energy Commission igunya elengeziwe lokuphenya ukukhuphuka kwentengo kaphethiloli kanye nokukhetha, ngenqubo yokulalela umphakathi, ukubeka umkhawulo enzuzweni kanye nokujezisa izinkampani zikawoyela, kusho abasizi beNewsom.

“Esikucelayo kulula: ukubeka izinto obala nokuziphendulela ukuze kuxoshwe imboni kawoyela ethunzini,” kusho i-Newsom esitatimendeni. “Manje sekuyisikhathi sokukhetha ukuma nemindeni yaseCalifornia noma neBig Oil emzabalazweni wethu wokubenza badlale ngemithetho.”

Newsom ucele ukuthi kuphasiswe ngokushesha inhlawulo ezinkampanini zikawoyela ngo-Okthoba lapho ememezela inhloso yakhe yokubizela abameli bombuso esimisweni esikhethekile sokulawula inzuzo eyeqile embonini kawoyela. Usole izinkampani zikawoyela ngokunyusa amanani empompini ngemuva kokuthi amanani kaphethiloli enyuke ngo-$6 ilitha.

Kodwa ukunquma izinga lapho inzuzo yokucwenga kufanele ihlawuliswe yaba izambane elishisayo lezepolitiki eSacramento. Amademokhrasi ayekhathazekile ngokuthi lolu hlelo lungase lube nemiphumela emihle ngenxa yesimo esiyinkimbinkimbi sezimakethe zikawoyela, ukungabi sobala embonini, kanye nokukhathazeka ngokuthi kungase kube nemiphumela engahlosiwe emananini kaphethiloli.

Ihhovisi likaNewsom ngoDisemba lanikeza abenzi bomthetho uhlaka lohlelo lwakhe lokuvala inzuzo embonini ngesikhathi kubanjwa iseshini ekhethekile, kodwa lashiya abenzi bomthetho ukuthi banqume imingcele kuleyo nzuzo.

Ezinyangeni ezingaphezu kwezintathu, isiShayamthetho sibambe icala elilodwa kuphela ngalesi siphakamiso. Izigele zombuso zibonakale zinovalo ngalolu hlelo, futhi ochwepheshe bakhuthaza umbuso ukuthi uthathe isikhathi esengeziwe uphenya futhi uqonde inkinga ngaphambi kokunikeza isixazululo.

Isiphakamiso esisha sikaNewsom sizodlulisela lowo mthwalo wemfanelo kuKhomishini Yamandla, kodwa abasizi bakhe bavumile ukuthi ngeke kube nesidingo sokuthi abalawuli bathole inzuzo noma bajezise imboni. Womahlanu amalungu ekhomishini baqokwe noma baphinde baqokwa iNewsom.

Umholi we-Assembly Republican uJames Gallagher waseYuba City ukugxekile ukukhetha kweNewsom ukubeka isinqumo ezandleni zekhomishini.

“Kungakhathaliseki ukuthi ucela uphenyo lomgunyathi kangakanani, akukhathalekile ukuthi ‘inhlawulo’ enjani, kuneqiniso elilodwa elingenakuphikiswa – abashayeli baseCalifornia bakhokha kakhulu kunalokho okufanele ngenxa yentela, izinkokhelo nemithethonqubo ebekwe nguGov. Newsom. kanye nabalingani bakhe abanenkululeko eyedlulele,” kusho uGallagher esitatimendeni. “Uma amaDemocrat enikeza abaphathi abangakhethiwe igunya lokuphoqelela le ntela entsha, bazoba necala lokushoda, izilinganiso, izintambo zikagesi kanye nokukhuphuka kwamanani okuza nakho.”

Ihhovisi lomphathi lithe ngokwanda kwegunya lokulawula, ikhomishana izonikwa amandla okuvimbela izinhlobo zokwenyuka kwentengo kaphethiloli ezibonwe ngabathengi ngonyaka odlule.

Umthethosivivinywa uzodala isiphathimandla esizimele esiqaphayo ngaphakathi kwekhomishana esinegunya lokubizelwa enkantolo ukuze siqaphe amanani entengo kaphethiloli futhi siphenye ukukhuphuka kwentengo. Izinkampani zikawoyela kuzodingeka futhi zinikeze idatha eyengeziwe kuhulumeni ukusiza abalawuli baqonde amanani.

UDana Williamson, isikhulu sabasebenzi bakwaNewsom, uthe ihhovisi lombusi “lisebenze ngokubambisana kakhulu nochwepheshe kanye nesiShayamthetho ukuthola leli lungelo.”

“Iwukuphela kohlobo lwayo ezweni, futhi izosungula inhlangano egadayo ezobuka imboni nsuku zonke,” kusho uWilliamson. “IKhomishana Yezamandla izokwazi ukuthatha isinyathelo ngokutholwe okubonwa emsebenzini walolu phiko.”

UJamie Court, umongameli weConsumer Watchdog, ulushayele ihlombe uhlelo lombusi lokwandisa ukubhekwa kombuso embonini.

Isivumelwano phakathi kweNewsom kanye nabenzi bomthetho sihlanganisa imfuneko yokuthi abahluzi bakawoyela babike ukunakekelwa kuhulumeni ngethemba lokuvimbela ukwehla okusheshayo nokungalindelekile kokukhiqizwa kukaphethiloli eCalifornia.

I-California incike kuphela kubacwengisisi bakawoyela abambalwa, okungadingeki ukuthi babike ukunakekelwa okuhleliwe kuhulumeni. Lapho izimboni eziningi zokuhluza zigcina zinciphisa ukukhiqizwa ngesikhathi esisodwa ngenxa yomsebenzi ojwayelekile emishinini noma izinkinga ezingalindelekile, ukunikezwa kuyehla futhi amanani ayakhuphuka.

Imboni kawoyela isole izinkinga zokunakekela ngokukhuphuka kwentengo yegesi yaseCalifornia ehlobo nasekwindla.

Inkantolo ithe idlulisela isigwebo kuKhomishana Yamandla ukuze inqume ukubeka umthwalo omningi kumbusi okufanele awulandele.

“Lokhu kunikeza umbusi kanye nekhomishini yakhe amandla okwenza okufanele, futhi kuzobonakala kubo uma kwenziwa noma cha,” kusho iNkantolo.