Ukuthi Ukuncipha kuyiqhubekisela phambili kanjani inkulumo-ze yocansi yaseHollywood kakhulu

Kungani ababhali besilisa ku-TV, ifilimu nezincwadi beqhubeka nokuzibandakanya kule trope? Isitshelani mayelana nokuguquguquka kobulili ezinganekwaneni? Futhi ingabe likhona ithemba emkhathizwe ukuthi ingase ihanjiswe emgqonyeni wokudala wothuli?

U-Izzie Austin ungumbhali wefilimu owenza i-PhD ehlola ukuziphindiselela kumamuvi wentsha e-Swinburne University, e-Australia. Ngaphambi kokucwengisisa isihloko sabo, isikhashana bebebheka amafilimu okuziphindiselela ngokujwayelekile ngakho-ke kuye kwadingeka bacubungule imisebenzi eminingi enecala lokwenza lesi senzo sokucwasa ngokobulili, esivame ukubizwa ngokuthi “ukuqandisa”. “Maningi kakhulu amafilimu lapho bevele bethule unkosikazi esigcawini esisodwa bese bembulala ngokushesha,” basho, becaphuna i-franchise ye-Death Wish edume kabi, lapho uCharles Bronson eba ngumqaphi ngemuva kokubulawa komkakhe, njengembi kakhulu. “Kuwukudelela abalingisi besifazane ngoba umsebenzi wabo kuphela yindlela abenza ngayo abanye abalingisi bazizwe bese kuba nenhlamba kubalingisi besilisa ngoba empeleni akukho okusha abakuzwayo.

Umsuka we “fridging”

Kwakungonyaka ka-1999 lapho umbhali wencwadi yamahlaya uGail Simone eqamba okokuqala igama ku-trope, waqamba igama elithi “Women in Refrigerators syndrome” ukuze abhekisele kumkhuba awubona ezindabeni zamaqhawe agqamayo lapho abalingisi besifazane bebulawa ukuze banikeze ugqozi kwabesilisa. abalingiswa. Ukuphenduka kwebinzana kugqugquzelwe yindaba yeGreen Lantern ka-1994, lapho iGreen Lantern ithola ukuthi intombi yakhe ibulewe yafakwa efrijini futhi, njengoba u-Austin ekubeka, “Umfazi ofile udabukisa indoda; indoda iphatheka kabi ngokwenza udlame. “.

Uma le trope inikezwe igama kuphela emashumini ambalwa eminyaka adlule, ibilokhu igqama kuwo wonke umlando wokuxoxwa kwezindaba. “Lezi izindaba ezisuka kude,” kusho uDkt Miriam Kent, ofundisa amafilimu nabezindaba eNyuvesi yaseLeeds nombhali wencwadi ethi Women in Marvel Films. Inganekwane efana ne-Sleeping Beauty, eyaqala ngekhulu le-16, ibandakanya inkosazana equlekile okufanele ihlengwe inkosana. Le mibono ye-sublimation yabesifazane kanye ne-ejensi yabesilisa ibilokhu igcwele izincwadi zaseNtshonalanga, futhi, emakhulwini eminyaka amuva nje, i-TV nefilimu. Ngeminyaka yawo-1970, incwadi kaprofesa wezincwadi uJoseph Campbell ethi The Hero’s Journey yabeka ukwakheka “kwendaba yokufuna” yakudala “eyayibandakanya iqhawe lesilisa nenkosazana”, kusho uKent, futhi imfundiso yakhe yokuxoxa indaba yaqhubeka nokwazisa amafilimu afana ne-Star. Izimpi. “Umbono wukuthi lezi yizinhlaka ezigxile kakhulu emasikweni aseNtshonalanga nasemiphakathini yaseNtshonalanga kangangoba zicishe zaquleka,” usho kanje.