Izimpawu zombusi wase-Wyoming zilinganisa amaphilisi okukhipha isisu

Ukuvinjelwa kwe-Wyoming kwamaphilisi okukhipha isisu kuzoqala ukusebenza ngoJulayi, kusalindwe noma yiziphi izinyathelo zomthetho ezingase zibambezele lokho. Usuku lokuqaliswa komthetho oshanelayo ovimbela konke ukukhishwa kwezisu uGordon akuvumele ukuba kube ngumthetho alucacisiwe kumthethosivivinywa.

Ngokuvinjelwa kwangaphambili okuboshelwe enkantolo, ukukhipha isisu okwamanje kusalokhu kusemthethweni kuhulumeni kuze kube nokwenzeka, noma lapho umbungu ungaphila ngaphandle kwesibeletho.

Esitatimendeni, uGordon uzwakalise ukukhathazeka ngokuthi lo mthetho wakamuva, obizwa ngokuthi i-Life is a Human Right Act uzophumela enkantolo “ezobambezela noma yisiphi isinqumo sokuhambisana nomthethosisekelo kokuvinjelwa kokukhishwa kwezisu e-Wyoming.”

Ubalule ukuthi ekuqaleni kosuku, abamangali ecaleni eliqhubekayo bafaka inselelo kulo mthetho omusha uma kwenzeka engazange akhiphe i-veto.

“Ngikholwa ukuthi lo mbuzo udinga ukunqunywa ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze udaba lokuhushulwa kwezisu e-Wyoming lugcine luxazululiwe, futhi lokho kuhle kakhulu uma kwenziwa ivoti labantu,” kusho uGordon, waseRepublican esitatimendeni.

Esitatimendeni, umqondisi wezokumela i-ACLU yase-Wyoming u-Antonio Serrano usigxekile isinqumo sikaGordon sokusayina ukuvinjelwa kwamaphilisi okuhushula izisu, asenqatshelwe kakade ezifundazweni ezimbalwa ezivinjelwe ngokuphelele kuzo zonke izinhlobo zokuhushula isisu.

“Impilo yomuntu, hhayi ipolitiki, kufanele iqondise izinqumo ezibalulekile zezokwelapha – okuhlanganisa nesinqumo sokuhushula isisu,” kusho uSerrano.

Ezifundeni ezingu-15 ezinomkhawulo wokuthola amaphilisi, eziyisithupha zidinga ukuvakashelwa udokotela mathupha. Leyo mithetho ingamelana nezinselelo zenkantolo; Sekuyisikhathi eside izifunda zinegunya lokuthi odokotela, osokhemisi nabanye abahlinzeki benza kanjani imithi.

Amazwe aphinde abeke imithetho yokubonisana nge-telemedicine esetshenziselwa ukunikeza imithi. Ngokuvamile lokho kusho ukuthi abahlinzeki bezempilo ezifundazweni ezinemikhawulo yamaphilisi okukhipha isisu bangabhekana nezijeziso, ezifana nenhlawulo noma ukumiswa kwelayisensi, ngokuzama ukuthumela amaphilisi ngeposi.

Abesifazane sebevele behamba kolayini bombuso beya ezindaweni lapho kulula khona ukufinyelela amaphilisi okukhipha isisu. Lowo mkhuba kulindeleke ukuthi ukhule.

Kusukela ukuguqulwa kwe Roe NgoJuni odlule, imikhawulo yokuhushula izisu ibilokhu ifinyelela ezifundazweni futhi isimo sesishintshile ngokushesha. Izifundazwe eziyishumi nantathu manje seziphoqelela ukuvinjelwa kokuhushula isisu nganoma yisiphi isikhathi sokukhulelwa, kanti esinye futhi, i-Georgia, siyakuvala uma umsebenzi wenhliziyo ubonakala, noma cishe amasonto ayisithupha ukukhulelwa.

Izinkantolo zikumisile ukuphoqelelwa kokuvinjelwa kokuhushula izisu noma imikhawulo ejulile e-Arizona, Indiana, Montana, Ohio, South Carolina, Utah nase-Wyoming. Izinkantolo zase-Idaho ziphoqe umbuso ukuthi uvumele ukukhishwa kwezisu ngesikhathi sezimo eziphuthumayo zezokwelapha.