UKganyago uxwayisa i-SA ngokuthembela ezinkingeni zezimayini


Isikhulu sebhange elikhulu laseNingizimu Afrika sexwayise uhulumeni ngokuthembela ezinteleni ezingakhokhelwanga ezivela emananini aphezulu ezimpahla ukuze asize ukukhokhela izikweletu zombuso kanye nokuxhasa ezinye izibopho zesikhashana.

Intela ethathwa emnothweni wezimboni wase-Afrika othuthuke kakhulu isizodlula izilinganiso unyaka wesithathu ilandelana, lapho uMnyango Wezezimali Kazwelonke wabele ama-55% emali enqwabelene ukuze kwehliswe ukushoda kwesabelomali kanye nezidingo zokuboleka ngonyaka wezimali ophela ngoNdasa wezi-2024.

“Ukuzungeza kwemali engenayo yempahla kuyenza ibe umthombo ongafanele wokuthola imali eqhubekayo ukuze ihlangabezane nezibopho zesikhashana,” kusho uLesetja Kganyago ngesikhathi kunengxoxo ngoLwesine. “Njalo uma kunezimpahla ezikhulayo akusithathi isikhathi eside ukuqala ingxoxo lapho sishaya sengathi sicebile kunalokho esiyikho ngempela.”

INingizimu Afrika ingumkhiqizi omkhulu weplatinamu nemanganese futhi ihweba kakhulu ngaphandle kwegolide.

Inkomba yezinsimbi zezimboni elandelwa yi-Bloomberg ikhombisa umhlangano wezintengo zempahla ogqugquzelwe ukuvulwa kabusha kweChina kancane kancane ekupheleni kuka-2022 uya ngokuya uphela. Nakuba isidingo sempahla ehlanganisa insimbi, amalahle kanye ne-manganese sisalokhu siqinile, ukuthunyelwa kwaseNingizimu Afrika kunqandwa yizingqinamba zezitimela, kuyilapho ukukhiqizwa kwezinsimbi eziyinhloko ze-platinum nakho kuthinteke kakhulu ngenxa yokunqamuka kukagesi.

UMnyango Wezezimali, olindele ukuthi izinzuzo zentela ezintengo eziphakeme ziphele, uthe “ukuqhathanisa ukusetshenziswa kwemali okusha nemithombo yemali engenayo unomphela kuwukuhlakanipha futhi kuyinqubomgomo yezimali enesibopho”.

Yize kunjalo kodwa abatshalizimali nabahlaziyi sebezwakalise ukukhathazeka ngohulumeni obhekene nengcindezi yokuthi asebenzise imigomo ethandwa yipolitiki kodwa engathengeki, okuhlanganisa nokwethulwa kwesibonelelo sikahulumeni esiyisisekelo, ngaphambi kokhetho lwangonyaka ozayo.

Siphila ezweni lapho amaqiniso nenganekwane efiphazwa khona

Ngezikhathi zokungaqiniseki udinga ubuntatheli ongabuthemba. Izinsuku ezingu-14 zamahhala, ungakwazi ukufinyelela emhlabeni wokuhlaziya okujulile, ubuntatheli obuphenyayo, imibono ephezulu kanye nohlu lwezici. Ubuntatheli buqinisa intando yeningi. Faka imali esikhathini esizayo namuhla. Ngemuva kwalokho uzokhokhiswa u-R75 ngenyanga. Ungakhansela noma nini futhi uma ukhansela zingakapheli izinsuku eziyi-14 ngeke ukhokhiswe.