I-Farmer-Citizen Movement: UTrump kanye noLe Pen basekele laba balimi baseDashi – manje sebebangele ukushaqeka okhethweniCNN

Iphathi yombhikisho yabalimi e E-Netherlands kubangele ukushaqeka ngemuva kokunqoba ukhetho lwezifundazwe kuleli sonto eminyakeni emine nje lwasungulwa. Ingabe ukukhula kwabo kungaba nemiphumela ebanzi?

I-Farmer-Citizen Movement noma i-BoerburgerBeweging (BBB) ​​ikhule emibhikishweni eminingi ephikisana nohulumeni wase-Dutch. izinqubomgomo zezemvelo, imibhikisho lapho abalimi besebenzisa ogandaganda babo ukuvala imigwaqo yomphakathi. I-BBB manje isizoba yiqembu elikhulu kunawo wonke esigungwini sephalamende laseDutch.

Lezi zenzakalo ziphonse ukungabaza kwezinhlelo zemvelo zikahulumeni wase-Dutch futhi zibhekwe ngeso elibukhali yi-Europe yonke.

Le nhlangano ibixhaswe abalimi abajwayelekile kodwa isiphenduke into ebingalindelekile ezimpini zamasiko. Donald Trump futhi Marine Le Pen baye bazwakalisa ukweseka, kuyilapho abanye abakude kwesokudla bebona inhlangano ihlanganisa imibono yabo yezikhulu zisebenzisa izinqubomgomo eziluhlaza ukunyathela amalungelo abantu ngabanye.

NgoLwesithathu, iFarmer-Citizen Movement iphumelele kakhulu okhethweni lwezifunda, yathola izihlalo eziningi esigungwini sethimba kune UNdunankulu uMark RutteIphathi ye-VVD elandelanayo.

Inhlolovo yokuqala yokuphuma iveze ukuthi leli qembu bekumele lizuze izihlalo eziyi-15 kwezingama-75 zeSenate cishe ngamaphesenti angama-20 amavoti. Khonamanjalo iqembu elibusayo lika-Rutte i-VVD lehle lisuka ezihlalweni ezingu-12 laya kweziyi-10 – lashiya lingenalo iningi leSenate. Imiphumela yangoLwesine iveze ukuthi iqembu le-BBB lithole amavoti amaningi ezifundazweni eziyisishiyagalombili kwezingu-12 zakuleli.

Ukuphumelela okhethweni lwangoLwesithathu kubaluleke kakhulu njengoba kusho ukuthi leli qembu selizoba ngelikhulu kunawo wonke ePhalamende Eliphezulu, elinamandla okuvimba umthetho okuvunyelenwe ngawo e-Lower House – okuphonsela inselelo inqubomgomo kahulumeni waseNetherlands kwezemvelo.

Njengoba imiphumela yokhetho ibivela ngobusuku bangoLwesithathu, umholi we-BBB uCaroline van der Plas utshele umsakazi wasekhaya iRadio 1: “Akekho ongasaziba.

“Abavoti bakhulume ngokusobala ngokumelene nemigomo yalo hulumeni.”

Amaphephandaba achaze umphumela wokhetho kuleli sonto “njengokunqoba okukhulu” kweFarmer-Citizen Movement, ethole ukwesekwa yizingxenye zomphakathi ezizizwa zingasekelwa iqembu likaRutte leVVD.

Ku-Arjan Noorlander, intatheli yezombangazwe eNetherlands, imiphumela yokhetho lwezifundazwe kuleli sonto yenze kwaba nzima kakhulu ukubikezela ikusasa lezombusazwe lezwe. “Kuyimbobo enkulu emnyama ukuthi yini ezokwenzeka ngokulandelayo,” etshela i-CNN.

“Abanalo iningi ngakho kuzomele baxoxisane ukuze bakhe ikhabhinethi kumele silinde sibone ukuthi kuzoba yini umthelela.”

UTom-Jan Meeus, intatheli kanye nomlobi wezepolitiki eNetherlands, ukholelwa ukuthi umphumela wangoLwesithathu ukhombisa “ukungeneliseki okukhulu” ngepolitiki yendabuko ezweni.

“Leli phathi liyingxenye yalowo mkhuba,” etshela i-CNN.

“Nokho, kusha ngoba kunohlelo oluhlukile kunamaqembu aphambilini amelene nokusungulwa kodwa kuhambisana nesithombe esikhulu osekuphele iminyaka engu-25 ikhona lapha.”

U-Meeus ukholelwa ukuthi ukwenyuka okushaqisayo kokwesekwa kweqembu le-BBB kuvela kakhulu kulabo abahlala ezigodini ezincane zasemaphandleni abazizwa bedunyazwe yizinqubomgomo zikahulumeni.

Abalimi babuthana eZuider Park ukuze babhikishele inqubomgomo kahulumeni yokulima yokunciphisa ukukhishwa kwe-nitrogen e-Hague, eNetherlands ngoMashi 11, 2023.

“Nakuba kuyizwe elincane, kunalo mbono wokuthi abantu abahlala entshonalanga, ingxenye yezwe ehlala emadolobheni banazo zonke izimpahla ezivela emigomeni kahulumeni, futhi abantu abahlala emaphandleni emizaneni emincane bakholelwa ukuthi abantu abaphumelelayo e-Amsterdam, EHague, e-Utrecht banezimpahla, futhi bahlushwa yizo.

Ngakho-ke umuzwa uwukuthi abantu abangaphumeleli kangako, abangahlakaniphi kangako babanjwe uhulumeni ongaqondi ukuthi ziyini izinkinga zabo.”

UNoorlander uvumelana nesihloko esiyinhloko abebekhuluma ngaso muva nje isikhundla sabalimi baseNetherlands, ngenxa “yemithetho yokungcoliswa kwemvelo kanye nemvelo eyenziwa ikakhulukazi eBrussels yi-EU, bebekuphikisa lokho.”

“Bafuna abalimi bathole indawo eNetherlands. Leso yisihloko sabo esikhulu kodwa siye saba banzi kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule. Sekuyivoti labantu abahlala kulezi zindawo zokulima, ngaphandle kwasemadolobheni amakhulu, ngokumelene nabantu basemadolobheni amakhulu abenza imigomo kanye nokuba ngamazwe ngamazwe.

I-Farmer-Citizen Movement yasungulwa eminyakeni emine edlule ukuphendula iziphakamiso zikahulumeni zokubhekana nokukhishwa kwenitrogen.

Uhulumeni waseDashi wethule umkhankaso wokunciphisa intuthu ekhishwayo ngesigamu ngo-2030, ekhomba ezolimo zezimboni ngokwanda kwamazinga okungcola abesongela ukuhlukahluka kwemvelo kwezwe.

Iqembu le-BBB lilwile nalezi zinyathelo – ezihlanganisa ukuthenga abalimi kanye nokunciphisa izinombolo zemfuyo – esikhundleni salokho bagcizelela impilo yabalimi esengozini yokubhujiswa.

Abalimi babhikishele imigomo kahulumeni yokunakekela imvelo ngokuvala izakhiwo zikahulumeni ngogandaganda nokulahla ubulongwe emigwaqeni yezimoto.

UMeeus ukholelwa ukuthi ukuwina ukhetho lwaleli sonto lwe-BBB kusho ukuthi i-ajenda yokubhekana nenkinga ye-nitrogen manje “senkingeni enkulu.”

“Kusobala ukuthi leli voti liyisitatimende esivela eqeqebeni elikhulu labavoti sokuthi cha kulowo mgomo,” esho.

Ngokuka-Ciarán O’Connor, Umhlaziyi Omkhulu e-Institute for Strategic Dialogue, uthi i-BBB yakhe inkundla ngemuva kombhikisho yokuthi iqembu labo limele ‘abantu beqiniso.’

I-BBB, uthi, “ibe ingelinye lamandla aqhuba phambili ekukhipheni abantu ukuba babhikishe kodwa futhi ilolonge imibono nezinkolelo ezithonya kakhulu le nhlangano; ukwenqaba noma ukuphikisa ukuguquguquka kwesimo sezulu noma, okungenani, izinyathelo ezingaba nomthelela omubi ezimpilweni zabalimi kanye namabhizinisi; ukungabaza okubanzi kwe-EU; nemibono eqhubekayo emelene nokufika kwabantu kwamanye amazwe kanye ne-Islam.”

OwayenguMengameli waseMelika uDonald Trump uwugqugquzele lo mbhikisho ezindaweni ezehlukene ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ngonyaka odlule. Embuthanweni owawuseFlorida ngo-July odlule, watshela izixuku: “Abalimi baseNetherlands bazo zonke izindawo bamelana ngesibindi nokucindezela kukahulumeni waseNetherlands.”

I-Farmer-Citizen Movement nayo izuze ukwesekwa yiqembu elikude kwesokudla.

Umbiko ovela ku-International Centre for Counter-Terrorism ichaza ukuthi lokhu kwaqala kanjani njengoba imibhikisho yendawo yathola ukunakwa kwabashisekeli kanye nabakhi bozungu, ikakhulukazi bekubona njengobufakazi balokho okubizwa ngokuthi Ithiyori ethi “Great Reset” kwabakhethekile bomhlaba wonke abasebenzisa uquqaba ukuze kuzuze bona.

Ngokuka-O’Connor, le nhlangano ihambisana nombono wabantu abaningi mayelana nesenzo sezulu njengendlela entsha yobushiqela ebekwe ohulumeni abangaphandle kokuthinta izakhamizi ezijwayelekile.

“Elinye lamaqhinga asetshenziswa yinhlangano ephikisana nabalimi baseDutch wukusebenzisa ogandaganda ukuze kuvinjwe abantu. Intshisekelo yamazwe omhlaba enhlangano yokubhikisha yabalimi, kanye nale ndlela yokubhikisha, yakhula ngempela ngo-2022 kungekudala ngemuva kohlaka lwabashayeli bamaloli baseCanada olwaluhlelwe futhi lwakhuthazwa abantu abaningi abakude kwesokudla eCanada, e-US nakwamanye amazwe, ”kusho yena. kusho.

“Kubantu abaningi abakude kwesokudla, le nhlangano ibhekwe njengempinda elandelayo yalolo hlobo lombhikisho ‘oluyinqolobane’ futhi bawubheka njengombhikisho wabantu wokuhlanganisa nohulumeni abanonya noma abangathintani nabo.”

Kwabanye abahlaziyi, noma kunjalo, ilungelo elikude lokufuna imibhikisho yaseDutch lingaphambi kwesikhathi.

“Angizange ngihlabeke umxhwele ngalokho,” kusho uMeeus. “Ngokuvamile umbono wenkinga owawusemakhanda abantu abakude kwesokudla abavela eCanada nase-United States wawukude kakhulu, njengoba ngibonile.

“Kusazobonakala ukuthi ngabe iFarmer-Citizen Movement izoziveza njengeqembu elingakwesokudla.”