‘Inkosi Kadoti’: I-Macron isengozini njengoba ukungezwani kukhuphuka phezu kohlelo lwempesheni

Isithombe esihlekisayo esibonakala ezimpawini zokubhikisha naku-inthanethi eFrance sibonisa uMongameli Emmanuel Macron ehlezi phezu kwezinqwaba zikadoti. Isithombe sikhomba udoti oqhubeka ungaqoqwa nabasebenzi bezokuthutha esitelekeni, kodwa futhi nalokho abantu abaningi baseFrance abakucabangayo ngomholi wabo.

UMacron, 45, ubenethemba lokuthi umkhankaso wakhe wokukhulisa iminyaka yokuthatha umhlalaphansi isuka ku-62 iye kwengama-64 izoqinisa ifa lakhe njengomongameli owaguqula umnotho waseFrance ngekhulu lama-21. Kunalokho, uthola ubuholi bakhe buphikisana, kokubili ephalamende nasemigwaqweni yamadolobha amakhulu.

Isenzo sakhe sokungahloniphi sokuphoqelela umthethosivivinywa wezinguquko zempesheni ngaphandle kwevoti sicasule amaqembu aphikisayo kwezombusazwe futhi singaphazamisa amandla kahulumeni wakhe wokushaya umthetho kule minyaka emine esele yehlandla lakhe.

Ababhikishi baphakamise isithombe esihlekisayo emibhikishweni ngemuva kokuthi uMacron ekhethe ngomzuzu wokugcina ngoLwesine ukuthi asebenzise amandla kahulumeni omthethosisekelo wokuphasisa lo mthethosivivinywa ngaphandle kwevoti ePhalamende Likazwelonke. Uthule ngesihloko kusukela lapho.

Selokhu aba ngumongameli ngo-2017, uMacron uvame ukusolwa ngokuzikhukhumeza kanye nokungathintani. Ebhekwa “njengomongameli wabacebile,” wavusa intukuthelo ngokutshela indoda engasebenzi ukuthi yayidinga kuphela “ukuwela umgwaqo” ukuze ithole umsebenzi futhi ngokusikisela ukuthi ezinye izisebenzi zaseFrance “zazivilapha.”

Manje, uhulumeni kaMacron usehlukanise izakhamizi “isikhathi eside” esizayo ngokusebenzisa igunya elikhethekile ine ngaphansi kwe-Article 49.3 yoMthethosisekelo waseFrance ukuphoqa ushintsho olungathandwa ngabantu abaningi, kusho uBrice Teinurier, isekela lomqondisi jikelele wesikhungo sokuvota i-Ipsos.

Abaphumelele kulesi simo umholi wesokudla u-Marine Le Pen kanye neqembu lakhe le-National Rally, “eliqhubeka neqhinga labo ‘lokuhlonishwa’ kanye nokuphikisa uMacron,” kanye nezinyunyana zabasebenzi baseFrance, kusho uTeinturier. U-Le Pen uphume isibili ku-Macron okhethweni lukamongameli olubili olwedlule.

Njengoba inqwaba yemfucumfucu ikhula futhi nephunga elivela kuzo libi nakakhulu, abantu abaningi eParis basola uMacron, hhayi izisebenzi ezitelekile.

UMacron uthe kaningi ukuthi unesiqiniseko sokuthi uhlelo lokuthatha umhlalaphansi lwaseFrance ludinga ukulungiswa ukuze lugcine lunemali. Uthi ezinye izindlela ezihlongozwayo, njengokwenyusa umthwalo wentela osuvele unzima, kuzosusa ukutshalwa kwezimali nokuthi ukwehlisa izimpesheni zalabo asebethathe umhlalaphansi akuyona into engenzeka.

Ukungajabuli komphakathi kungase kube nesisindo ezinqumweni zakhe zesikhathi esizayo. Imibhikisho ezenzakalelayo, kwesinye isikhathi enodlame equbuke e-Paris kanye nezwe lonke ezinsukwini ezisanda kwedlula iqhathanise nemibhikisho enokuthula kanye neziteleka ebezihlelwe phambilini yizinyunyana ezinkulu zaseFrance.

Ukuqokwa kabusha kukaMacron ihlandla lesibili ngo-Ephreli odlule kuqinise isikhundla sakhe njengomdlali oseqophelweni eliphezulu eYurophu. Ukhankase ngohlelo oluxhasa amabhizinisi, ethembisa ukululungisa udaba lwempesheni wathi amaFrance kumele “asebenze isikhathi eside.”

NgoJuni, umfelandawonye weMacron’s centrist Alliance walahlekelwa yiningi lawo ephalamende, yize usabambe izihlalo eziningi kunamanye amaqembu ezepolitiki. Uthe ngaleso sikhathi uhulumeni wakhe ufuna “ukwenza umthetho ngendlela ehlukile,” ngokusekelwe ekuvumelaneni nenqwaba yamaqembu ezepolitiki.

Kusukela lapho, abenzi bomthetho abalandela imithetho bavumile ukusekela ezinye izikweletu ezihambisana nezinqubomgomo zabo. Kodwa ukungezwani ngohlelo lwempesheni, kanye nokungathembeki okwandile phakathi kwamaqembu ahlukene ngokwemibono, kungase kuqede imizamo yokufuna ukuvumelana.

Abaphikisi bakaMacron kwezepolitiki ePhalamende Likazwelonke bafake izicelo ezimbili zokungamethembi ngoLwesihlanu bephikisana nohulumeni kaNdunankulu u-Elisabeth Borne. Izikhulu zikahulumeni zinethemba lokuthi zizophumelela ekuvoteni iziphakamiso ezibekwe ngoMsombuluko ngoba amaqembu aphikisayo ahlukene phakathi, njengoba iningi lamaRepublicans kulindeleke ukuthi lingawasekeli.

Uma isiphakamiso sidlula, nokho, kungaba igalelo elikhulu kuMacron: umthethosivivinywa wempesheni uzonqatshwa futhi iKhabhinethi yakhe kufanele yesule. Kuleso simo, umongameli uzodinga ukuqoka iKhabhinethi entsha futhi athole amandla akhe okuthola umthetho ebuthakathaka.

Kepha iMacron izogcina amandla amakhulu phezu kwenqubomgomo yangaphandle, izindaba zaseYurophu kanye nokuvikela. Njengomkhuzi oyinhloko wamabutho ahlomile, angenza izinqumo mayelana nokusekelwa kweFrance kwe-Ukraine nezinye izindaba zomhlaba ngaphandle kwemvume yephalamende.

Amandla kamongameli aqinile e-France ayifa elivela esifisweni sika-General Charles de Gaulle sokuba nohlelo lwezepolitiki oluzinzile lwe-Fifth Republic ayisungula ngo-1958.

Ikusasa likandunankulu libukeka lingaqinisekanga kangako. Uma iziphakamiso zokungamethembi zihluleka, uMacron angamisa iminyaka ephakeme yokuthatha umhlalaphansi kodwa azame ukujabulisa abamgxekayo ngoshintsho lukahulumeni. Kodwa u-Borne akazange anikeze inkomba yokuhlehla.

“Nginesiqiniseko sokuthi sizozakha izixazululo ezinhle ezidingwa izwe lethu ngokuqhubeka nokufuna ukuvumelana nezinyunyana zabasebenzi nezinhlangano zabaqashi,” esho, ekhuluma ngoLwesine esiteshini sikamabonakude saseFrance i-TF1. “Ziningi izihloko esikhuluma ngazo. kumele baqhubeke nokusebenza ephalamende.”

UMacron uhlela ukuphakamisa izindlela ezintsha ezenzelwe ukwehlisa izinga lokungasebenzi eFrance lifinyelele ku-5%, lisuka ku-7.2% manje, ekupheleni kwehlandla lakhe lesibili nelokugcina.

Enye indlela esezandleni zikamengameli wukuhlakaza iSishayamthetho Sikazwelonke futhi kubizwe ukhetho lwasephalamende kusenesikhathi.

Lesi simo sibonakala singathandeki okwamanje, njengoba ukungathandwa kohlelo lwempesheni kusho ukuthi umfelandawonye weMacron ngeke uvikele izihlalo eziningi. Futhi uma kunqoba elinye iqembu kuzomele aqoke undunankulu eqenjini eliningi, anikeze uhulumeni amandla okusebenzisa imigomo ephambana nemigomo kamengameli.

UMathilde Panot, ongummeli womfelandawonye weNupes ongakwesobunxele, uthe ngokubhuqa ngoLwesine ukuthi kuwumbono “omuhle kakhulu” ukuthi uMacron ahlakaze uMkhandlu futhi aqale ukhetho.

“Ngikholwa ukuthi kungaba yisikhathi esihle sokuthi izwe liphinde likuqinisekise ukuthi yebo, lifuna iminyaka yokuthatha umhlalaphansi yehle ibe ngu-60,” kusho uPanot.

U-Le Pen uthe naye, angakwamukela “ukuhlakazwa.”