Kulungile Ukuthi Cha – Khuluma Iqiniso Lakho. Iba nguwe.

Kulungile Ukuthi Cha – Khuluma Iqiniso Lakho. Iba nguwe.

Nginamahloni ukuthi kaningi kangakanani ngenza izinto engingafuni ukuzenza ngoba ngesaba ukubukeka kabi. Ngivumelana nezinto engingafuni ukuzenza. Ngize ngiphakamise nokwenza izinto engingafuni ukuzenza, ngoba ngicabanga ukuthi kuzobukeka kubi uma ngingenzi. Bese ngizisola kakhulu.

Uma ngiwazi lo mkhuba, kungani ngiqhubeka ngiwenza, ngiphindaphinda? Ngisola ukuthi isidingo sokubukeka kahle futhi ukuthandwa sigcwele, singaphezu kwamandla ukucabanga nokuzikhulumela. Ngizitshela ukuthi, “Ungakwenzi. Uzozisola ngalokhu,” akusizi. Isidingo sokuvunywa sinamandla onke (kimi).

Umphathi wami omdala wangitshela eminyakeni eminingi edlule, “Isidingo sakho sokuthandwa sizokubulala njengomphathi,” futhi wayeqinisile. Kungakho ngingakwazi ukuxoxisana nabantu engizongenela ukhetho. Nami ngifuna bangithande.

Ngisola ukuthi angingedwa lapha. Mina abaningi bethu bathi yebo uma sifuna ukwenqaba. Siyelula futhi sizisole kamuva.

Yini engenziwa, ezingeni lenhlangano, ukuvimbela thina kanye nabanye esisebenza nabo ekwandiseni ngokweqile?

  1. Ukujeziswa, ezingeni leqembu nelenhlangano, ukuthi kulungile ukwenqaba.
  2. Phakamisa abantu ukuthi bathathe amahora angama-24 ngaphambi kokuvuma ukuthatha umsebenzi noma iphrojekthi entsha.
  3. Thola indawo yezingxoxo, ukuze abantu bakwazi ukuvuma ngemibandela ebasebenzelayo.
  4. Yenza ukulinganisela nokuphila kahle kube yinto eza kuqala.
  5. Yamukela abantu ukuthi banjani futhi banjani.

Ubuqiniso buyawina. Ngifuna ukusebenza nabantu abayiqiniso nabangempela. Khuluma iqiniso lakho futhi wazi ukuthi kulungile.

Mayelana Shari Harley

UShari Harley ungumsunguli noMongameli we-Candid Culture, inkampani yokuqeqesha ezinze e-Denver ebuyisela abantu abaqotho emsebenzini, okwenza kube lula ukunikeza impendulo emsebenzini. UShari ungumbhali wencwadi yezokuxhumana kwezamabhizinisi Ungasho Kanjani Noma Noma Noma Yini Kunoma ubani: Umhlahlandlela Wokwakha Ubudlelwano Bebhizinisi Okusebenza Ngempela. Uyisikhulumi esiqavile ezingqungqutheleni futhi wenza ukuqeqeshwa kulo lonke elase-US Funda kabanzi mayelana nezinhlelo zokuqeqesha zikaShari Harley kanye neCandid Culture ku- www.candidculture.com.

Omaka: ubuqiniso emsebenzini, Iba nguwe, ukuxhumana kwebhizinisi, ubudlelwano bebhizinisi, kanjani ukusho noma yini kunoma ubani, ukuthi cha, khulumela phezulu, khuluma iqiniso lakho, ibhalansi yokuphila komsebenzi