Ukukhipha isisu okhethweni? Hhayi uma laba benzi bezomthetho baseRiphabhulikhi bengayisiza

Izishayamthetho ku I-Arkansas, EFlorida, Idaho, EMissouri, North Dakota, E-Ohio futhi E-Oklahoma zidingida izikweletu kulesi sikhathi ezizokhuphula izindleko zokugcwalisa, zikhuphule inani lamasignesha adingekayo ukuze kuvotelwe, zikhawulele ukuthi ubani ongaqoqa amasiginesha, zigunyaze ukusatshalaliswa okubanzi kwezindawo zamasiginesha, futhi zikhuphule umkhawulo wevoti ukuze kuphasiswe ukuchitshiyelwa kusuka kwabaningi kuye. inqwaba. Yize izikweletu zihluka ngamagama, zizoba nomthelela ofanayo: ukukhawulela amandla abavoti ukweqa imikhawulo yokuhushula izisu eyabekwa amaRiphabhulikhi, eyaqala ukusebenza ngemuva kokuchithwa kweNkantolo Ephakeme. Roe v. Wade ngonyaka odlule.

Ngemuva kokubuka uhlangothi lwamalungelo asekela ukukhishwa kwezisu luwina zonke izimpi eziyisithupha zokuvota ezihlobene nokuhushula izisu ngo-2022 – okubandakanya ezifundazweni ezilandela imithetho efana neKansas neKentucky – abagcini bemithetho bayesaba, futhi bayazama ukugwema, impinda.

“Kwakuwucingo lokuvuka olwasifundisa ukuthi sinomsebenzi omningi okufanele siwenze,” kusho uKelsey Pritchard, umqondisi wezindaba zomphakathi kuSusan B. Anthony Pro-Life America, ohlela ukuchitha amashumi ezigidi zamaRandi. izimpi zokulwa nokuhushulwa kwezisu eminyakeni emibili ezayo. “Sizozibandakanya ngempela nalezi zinyathelo zokuvota ezivame ukuba bukhali kakhulu futhi zidlulele ngale kwalokho Roe oke wakwenza.”

E-Mississippi, lapho umyalo wenkantolo wamisa yonke imizamo yokuvota ngo-2021, abenzi bomthetho be-GOP ukuthuthukiswa komthetho lokho kungabuyisela indlela kodwa kuvimbele abavoti ukuthi bafake izinyathelo ezihlobene nokukhishwa kwezisu evotini.

“Ngicabanga ukuthi iqhubeka nenqubomgomo yaseMississippi kanye nabaholi bethu bezifundazwe ukuthi sizoba izwe elisekela impilo,” kusho uRep. Nick Bain wesifunda saseMississippi, owethule umthethosivivinywa esitezi seNdlu.

Kodwa ezifundazweni eziningi, iziphakamiso ze-GOP zokuqinisa imingcele ezinhlelweni zokuvota aziqondile ngokusobala ukukhipha isisu. Ukucindezela kokuguqula imithetho kwaqala eminyakeni edlule I-Dobbs isinqumo sichithwa Roe v. Wade ngoJuni ka-2022igqugquzelwa yimizamo eqhubekayo yokwenza insangu ibe semthethweni, ukwandisa i-Medicaid kanye nokwenyusa umholo omncane ezifundazweni ezimbalwa ezibomvu – yize ifinyelele ukuphakama okusha onyakeni odlule njengoba abavoti nezikhulu ezikhethiwe bephikisana ngezinqubomgomo zokuhushula izisu.

Noma kunjalo, ezinye izishoshovu ezimelene nokuhushulwa kwezisu zikhathazekile ngokuthi lo mkhuba ungase uhlehlise, uvimbele amaqembu ukuthi asebenzise iqhinga lokudlulisa izichibiyelo zawo zomthethosisekelo ngevoti elidumile.

“EFlorida, inkemba esika nhlangothi zombili,” kusho u-Andrew Shirvell, umholi weqembu iFlorida Voice for the Unborn elisebenzela ukubeka indlela yokulwa nokuhushula isisu okhethweni lwango-2024. “Ngakho-ke siyaphikisana ngakho, ngoba kunenqwaba yabameli abasekela impilo emazingeni aphansi abanomuzwa wokuthi umbusi wethu nesishayamthetho basihlulele isikhathi eside kulolu daba futhi bafuna ukuzenzela izinto ezandleni zethu.”

Intshisekelo kwesokunxele ku ngokusebenzisa izinhlelo zokuvota ukuvikela noma ukwandisa ukufinyelela kokuhushula izisu kuqhume ngemva kokhetho lwaphakathi nonyaka ka-2022. Imizamo isivele iyaqhubeka eMissouri, Ohio kanye naseSouth Dakota yokufaka ulimi olubuyisela amalungelo okukhipha izisu kumthethosisekelo wezifundazwe, kuyilapho abameli kwezinye izifundazwe eziningana behlanganisa izinketho zabo.

Lo mkhankaso ukude kakhulu e-Ohio, lapho abameli bamalungelo okukhishwa kwezisu baqala ukuqoqa amasignesha kuleli sonto. Umfelandawonye wamaqembu amelene nokuhushula izisu obizwa ngokuthi, Protect Women Ohio wasungula impendulo futhi wamemezela ukuthengwa kwesikhangiso esingu-$5 million kuleli sonto ukuze kubonakale indawo eyimizuzwana engu-30 ephakamisa ukuthi lesi sichibiyelo esihlongozwayo sizophuca abazali amalungelo okunquma ukuthi izingane zabo kufanele zihushule izisu nokunye. izinhlobo zokunakekelwa kwezempilo.

Ngasikhathi sinye, abanye abenzi bomthetho base-Ohio bayaphusha ngesiphakamiso lokho kungakhuphula izinga lokugunyazwa kwabavoti lokuchitshiyelwa komthethosisekelo lisuka kwabaningi liya kumaphesenti angama-60.

E-Missouri, lapho amaqembu anenqubekela phambili ethumele izinguqulo ezimbalwa zesinyathelo sokuvota kwamalungelo okukhipha isisu kuziphathimandla zezwe ukuze kubuyekezwe, abenzi bomthetho ngokufanayo. ukukala iziphakamiso ukuphoqelela imfuneko yamavoti amaningi futhi ugunyaze ukuthi isilinganiso sidlule ezifundeni ezingaphezu kwengxenye ye-Missouri House ukuze sisebenze.

“Kumayelana nokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu unezwi, futhi lokho kufaka phakathi neMissouri,” kusho uMqondisi Omkhulu we-Missouri Right to Life uSusan Klein. “Sesinesikhathi sazi ukuthi usongo lokuhushula izisu ngokusemthethweni lwaluzungeza izifunda ezahlukene futhi luzofika eMissouri. Sisebenze kanzima silungiselela le nselelo futhi sesimi ngomumo.”

E-Idaho, abenzi bomthetho bayazama idinga abasekeli bezikhalazo zokuthi baqoqe amasiginesha kumaphesenti ayisi-6 abavoti ababhalisiwe ukuze bafanelekele ukuvota.

“Lezi zikweletu ngizibiza ngokuthi ‘ukufa ngenkulungwane,’” kusho u-Kelly Hall, umqondisi omkhulu wenhlangano eqhubekayo yokuvota i-Fairness Project. Uma uzwa ngabodwana, kubonakala sengathi akuyona into enkulu kangako. Kodwa uma sezihlangene, zinomthelela wokungashiyi muntu ekubambeni iqhaza kwabantu entandweni yeningi.”

Abenzi bezomthetho abaqinile kanye nabameli abacindezela izinguquko zemithetho bathi bakhombisa izinkolelo zabo mayelana nendlela okufanele yenziwe ngayo imithetho futhi abagcini ngokuhushula isisu – kodwa baphambili mayelana nokufuna ukwenza kube nzima ukudlulisa uhlobo lwabavoti bokuvikela okubanzi eCalifornia, Michigan naseVermont. eyashaywa ngonyaka odlule.

“Angizange ngikuqale lokhu ngenxa yokuhushula isisu, kodwa … “Ungahlala eCalifornia noma eNew York noma eWashington bese uphonsa umcibisholo, unamathisele izigidi ezimbalwa zamadola kuwo, bese ushintsha umthethosisekelo wethu.”

I isixazululo seMyrdal siyaxhasa, eyaphasisa iSenethi ngenyanga edlule futhi ilindele ukuvota eNdlu, izodinga ukuthi izichibiyelo ezihlongozwayo zomthethosisekelo ziphasiswe kabili – ngesikhathi sokhetho oluyinhloko nolukazwelonke – futhi zikhuphule imfuneko yokuqoqwa kwamasignesha ukusuka kumaphesenti amane kuya kumaphesenti amahlanu ezakhamuzi. Uma zigunyazwa, izinguquko eziphakanyisiwe zizovela kuvoti lombuso lango-2024.

Amaqembu amakhulu kuzwelonke amelene nokukhishwa kwezisu athi awayikhuthazi ngokusemthethweni le mizamo, kodwa aseka abenzi bezomthetho be-GOP ababalandelayo.

“Kuqala ukwehlisa ukubaluleka komthethosisekelo uma ungashintshwa ngokuthanda kwesiko lamanje,” kusho uCarol Tobias, umongameli weNational Right to Life Committee, kusho uCarol Tobias.

Ngisho nasezifundeni ezingakazithathi izinyathelo zokubeka isilinganiso samalungelo okukhipha isisu evotini, ukwesaba okuqinile kwesinyathelo esinjalo kuqhuba isenzo esithile somthetho esimangalisayo.

E-Oklahoma, umholi omelene nokuhushulwa kwezisu uLauinger uphikisana nabenzi bomthetho ukuthi ukuvota kukhombisa ukweseka okukhulu kokudlwengulwa nokungahlangani kwezihlobo – njengoba omunye ummeli ehlongoze kumthethosivivinywa owasula ikomidi lawo lokuqala ngenyanga edlule – kanye nokuphikisa okukhulu kokushiya ukuvinjelwa kombuso njengoba unjalo.

Ukube umbuso ubungenayo inqubo yokulinganisa ukuvota, uthe, ubengeke asekele okuhlukile. Kodwa njengoba lolo songo lukhona, waphikisa, “Akumelwe sivumele abaphelele babe yisitha sabalungileyo.”

“Imboni yokuhushula izisu inesikhali sokuhlula lokho esikuthatha njengenqubomgomo efanele,” kusho uLauinger etshela abenzi bomthetho. “Isicelo sokuqala siyicilongo labo.”

U-Lauinger akazange aphendule ezicelweni eziningi zokuphawula. Nokho iNational Right to Life, okuyiqembu labazali benhlangano yakhe, itshele iPOLITICO ukuthi iyayisekela impikiswano yakhe yokuthi kungcono ukwenza ngaphandle kokudlwengulwa nokulala nezihlobo kunokuba engcupheni yokuvota okugcwele okugcizelela ilungelo lokuhushula isisu kumthethosisekelo wezwe.

“Lokhu akukona ukukhaphela,” kugcizelela uTobias. “Uma ubheka ngempela lokhu esibhekene nakho, singonga amaphesenti angu-95 azo zonke izingane noma silahlekelwe yikho konke futhi zonke izingane zingafa. Kunzima ukungaliboni iqiniso.”

Abameli bazo zombili izinhlangothi zokukhishwa kwezisu balwa nengcindezi, nokho, ukuthi impi yokuvota e-Oklahoma isengenzeka – noma kungenzeka – noma ngabe umbuso ugunyaza okuhlukile kokudlwengulwa nokulala nesihlobo noma cha.

“Mhlawumbe bazozama ukwenza okukodwa, kungakhathaliseki ukuthi senzani,” kusho ummeli wesifunda sase-Oklahoma uJim Olsen, waseRiphabhulikhi owasungula umzamo nabanye abenzi bomthetho abalandela imithetho yesifunda ukuze banqobe umthethosivivinywa wokukhishwa kwempahla. “Impi ayikafiki futhi sesivele sihlehla.”