I-TymeBank inikeza ukufinyelela kwezibonelelo zakwa-Sassa ngaphambi kwesikhathi ezingenanzaloI-TymeBank manje inikeza isibonelelo sangaphambi kwesikhathi esingenayo inzalo ukufinyelela kwabamukeli besibonelelo ngaphambi kosuku lokukhokha isibonelelo sikahulumeni ukuze ubasize baphile.

Bangaphezu kwezigidi ezingama-25 abantu baseNingizimu Afrika abathembele ohlotsheni oluthile loxhaso lwemali oluvela kuhulumeni kanti izibonelelo zikahulumeni zenzelwe ukuvikela labo abasengozini enkulu ezweni lethu.

Ukuze libasize, ibhange lethule isixazululo esivumela abamukeli bezibonelelo ukuthi bafinyelele ingxenye yemali yabo yesibonelelo sikahulumeni ngaphambi kosuku lokukhokha lwesibonelelo, ngaphandle kwanoma yiziphi izinkokhelo noma inzalo.

“Kunzima kakhulu kubantu abaningi ukwenza imali yabo yezibonelelo ihlale inyanga yonke, ikakhulukazi uma kunezindleko ebezingalindelekile. Yingakho sidale iGrant Advance, isikhungo esinikeza amakhasimende ethu ukufinyelela kusenesikhathi emalini yawo,” kusho uCheslyn Jacobs, oyisikhulu sezohwebo kwaTymeBank.

Abahlomulayo bezibonelelo zabo izibonelelo zabo zikhokhwa ku-akhawunti ye-TymeBank EveryDay Account bangakwazi ukuthola u-R500 emalini yabo yesibonelelo ngaphambi kosuku lokukhokha lwesibonelelo. I-Grant Advance ngokuvamile ingafinyelelwa phakathi nezinsuku zokugcina eziyi-10 zenyanga, kodwa ngeke ifinyeleleke phakathi nezinsuku zokuqala eziyi-15.

Abanikazi bama-akhawunti abazikhokhi izimali ezengeziwe noma inzalo, inqobo nje uma inani elithuthukisiwe selikhokhiwe uma inkokhelo elandelayo yesibonelelo yamukelwa kwaSassa. Noma iyiphi imali ekhishiwe izodonswa ku-akhawunti yaNsuku zonke uma umnikazi we-akhawunti ethola inkokhelo yesibonelelo sikahulumeni kwaSassa.

FUNDA FUTHI: Izibonelelo zikahulumeni ziyadingeka, kodwa akubona bonke abantu abakufanele

Kwabamukeli bezibonelelo ezijwayelekile kuphela

Kodwa-ke, i-Grant Advance ayitholakali kubazuzi besibonelelo sikahulumeni Sosizo Lokudilizwa Kokucindezeleka (SRD).

Ingasetshenziswa kuphela abamukeli beSibonelelo Esivamile abashintshe izinkokhelo zabo zesibonelelo sikahulumeni baya e-TymeBank futhi bathola okungenani inkokhelo eyodwa yesibonelelo sikahulumeni ku-akhawunti yabo ye-TymeBank.

“Kubalulekile ukuqonda ukuthi iGrant Advance akuyona imali ebolekiwe futhi ayifaki izimali ezengeziwe noma inzalo kulowo ohlomulayo. Sikholelwa ukuthi lesi sikhungo singasiza abaningi abathembele kwizibonelelo ukuthi bangene ezivumelwaneni zokubolekwa okuxhaphazayo ezinezindleko zenzalo enkulu.”

UJacobs uthi inkinga yezikweletu phakathi abathola izibonelelo zikahulumeni ingeyangempela futhi lena yindlela eyodwa yokulwa nokuxhashazwa ngababolekisi abangenanembeza nokuhlinzeka ngosizo lwezezimali oludingeka kakhulu kulaba abahlomulayo.

Abamukeli besibonelelo sikahulumeni abangathanda ukusebenzisa i-Grant Advance bangashintsha izinkokhelo zabo zezibonelelo zikahulumeni baye e-TymeBank ngokuvula i-akhawunti ye-TymeBank Everyday, ngokudawuniloda incwadi yobufakazi be-akhawunti ye-TymeBank noma isitatimende besebenzisa i-App noma ukubhanga nge-inthanethi futhi bavakashele ihhovisi lakwa-Sassa eliseduze ukuze bashintshe imininingwane yabo yasebhange.

Uma imininingwane yabo yasebhange ibanjwa bese icutshungulwa ngabakwaSassa ngaphambi komhla ziyi-15 enyangeni, inkokhelo elandelayo yesibonelelo izokhokhwa ku-akhawunti ekhethiwe yakwa-TymeBank.