U-Irvo Otieno, owashona ngesikhathi evalelwe esibhedlela, ‘wayehlakaniphile futhi enobuhlakani futhi ekhanya,’ kusho unina.CNN

Umrepha osafufusa u-Irvo Otieno wasakaza umculo wakhe – onezihloko ezifana nokuthi “Man in the Middle,” “Can’t Wait,” “Trapped Out,” kanye “Frenzy” – ngaphansi kwegama elithi Young Vo.

U-Otieno wayeneminyaka engu-28 ubudala, wayekwazi ukubhala iculo esikhathini esingaphansi kwemizuzu emihlanu, futhi wayefuna ukuziqalela eyakhe, kusho unina, uCaroline Ouko.

“Ubeseyitholile into yakhe. Uyawazi lowomuzwa uma uthola into yakho?” U-Ouko wakhumbula. “Wayejabule ngalokho ayekwenza… wayengena ekamelweni lakhe avale umnyango. Futhi wayenayo. Wayehlakaniphile futhi enobuhlakani futhi ekhanyayo. ”

U-Otieno, umndeni wakhe owasuka eKenya eneminyaka engu-4 ubudala, washaywa washona ngoMashi 6 eCentral State Hospital eVirginia, kusho umshushisi.

Seven Henrico County amasekela kasherifu kanye nonogada abathathu basesibhedlela bebelokhu ubekwe icala lokubulala phakathi ukushona komculi we-hip-hop obethembisayo umndeni wakhe othi ubenenkinga yengqondo ngesikhathi eshona.

“Engisele nakho yizwi lakhe,” kuzikhalela u-Ouko.

Umndeni ka-Otieno manje ufuna izimpendulo imibuzo mayelana nokufa kwakhe, kuhlanganise kungani kungangeneleli muntu ukuze angabulawa.

“Ukhona ongangichazela ukuthi kungani umfowethu engekho manje?” umfowabo omdala, uLeon Ochieng, kusho engqungqutheleni yezindaba ngoLwesine.

Phakathi ku Ikhasi le-GoFundMe enesihloko esithi “Ubulungisa Ku-Irvo Otieno,” u-Ochieng wabhala: “Ukugula ngengqondo akufanele kube isigwebo sentambo.”

U-Irvo Otieno wayefuna ukuqala ilebula lakhe lokuqopha, kusho umama wakhe.

U-Ouko, ephethe isithombe esifakwe uhlaka sika-Otieno omomothekayo phakathi nomcimbi Ingqungquthela yezindaba eDinwiddie, ithe indodana yakhe yafika e-US ivela eKenya isengumfana. Ufunde enkulisa eTuckahoe Elementary School waphothula ngo-2012 eDouglas S. Freeman High School, lapho – ngokombiko I-Richmond Times-Dispatch – wadlala ibhola kanye basketball. Ufunde ekolishi eCalifornia.

“U-Irvo ungumMelika njengophaya wama-apula,” kusho umama wakhe. “Yilokhu akwaziyo. Yikhaya lakhe leli. Futhi uma usekhaya usemphakathini. Sihlala emphakathini. Sinabangane. Le nsizwa oyibona lapha yayinenhliziyo enkulu.”

Ofunda nabo baphendukela ku-Otieno lapho benezinkinga, kusho u-Ouko. Ubengumlaleli futhi engumholi owaletha umbono wakhe etafuleni, wengeza.

“Uma bekunezingxoxo, ubengesabi ukuhamba ngenye indlela lapho wonke umuntu elandela,” kusho yena.

“Lona bekuyingane yami. Wayebakhathalela abantu. Wayenendaba nokuthi abantu baphathwa kahle. Yilokho okwakuwumgogodla wokukhulela kwakhe ekhaya lethu. Wayenendaba nokuthi abantu baphathwa ngokulinganayo.”

Esikoleni esiphakathi, u-Otieno wayemema afunda nabo ekilasini abadla isidlo sasemini bodwa ukuba bamjoyine, kusho u-Ouko. “Wayenomusa.”

Indodana yakhe yayinesifo sengqondo okwakudingeka ithole imithi, kusho u-Ouko. Kwakunezikhathi ezinde lapho umuntu “wayengazi nokuthi kukhona okungahambi kahle” okulandelwa izikhathi lapho “eba nokucindezeleka okuthile bese wazi ukuthi udinga ukubonana nodokotela,” kusho yena.

U-Ben Crump kanye noMndeni ka-Irvo Otieno ukuze babuke Ividiyo Evela Ekufeni Okubandakanya Amaphoyisa

Umshushisi waseVirginia udalula imininingwane ephazamisayo ngokufa komuntu esitokisini

Amaphoyisa ase-Henrico County ephendula umbiko wokuthi kungenzeka kugqekezwe wabopha u-Otieno ngoMashi 3, ngokusho kwamaphoyisa. La maphoyisa, ephelezelwa ngamalungu ethimba elilamula, amfaka ngaphansi kwencwadi egunyaza ukuthi agcinwe ezimeni eziphuthumayo ngenxa yokusebenzisana kwawo kanye nokumbheka, kusho amaphoyisa.

Ngokomthetho waseVirginia, umuntu angafakwa ngaphansi kwe-oda lesimo esiphuthumayo lapho kunesizathu sokukholelwa ukuthi angazilimaza yena noma abanye ngenxa yokugula ngengqondo.

Amaphoyisa uthathe U-Otieno esibhedlela lapho iziphathimandla zithi ushaye amaphoyisa amathathu. Amaphoyisa amyisa ejele lesifunda wafike wabhukhwa ngamacala okushaya iphoyisa, ukuziphatha kahle esibhedlela nokucekela phansi impahla, kusho amaphoyisa.

NgoMashi 6, u-Otieno waphuthunyiswa esibhedlela esiseCentral State, isikhungo sezempilo sezengqondo eDinwiddie County, washona ngesikhathi esathathwa, ngokusho kommeli weCommonwealth u-Ann Cabell Baskervill.

Umshushisi uthe amaphini ayisikhombisa abomthetho ahlanganiswe mathathu esibhedlela abasebenzi owayesebenza njengonogada, “wamgwaza waze wafa” ngesikhathi emvimba.

“Angikaze ngiyibone into enje,” kusho u-Baskervill, ekhuluma ngevidiyo engakhishiwe ekhombisa ukushona kwale ndoda.

U-Otieno ubanjwe phansi ozankosi nezinsimbi emilenzeni imizuzu engu-12 ngamasekela ayisikhombisa, kusho uBaskervill. Waveza ukuziphatha kwakhe ngaleso sikhathi ngokuthi “ukucindezeleka, kunokuba ukuhlasela, ukulwa.”

UBaskervill uthe onogada bathule babuka izinsolo zokuthi uqhumile kodwa bagcina bengenele banqwabelanisa phezu kwesisulu kanye namasekela.

I-Henrico Fraternal Order of Police Lodge 4, inyunyana yamaphoyisa endaweni, ikhiphe isitatimende ngoLwesibili ithe “imi ngemuva” kwamasekela. Abameli bamasekela amathathu athweswe icala bathe u-Otieno wanqaba ukuboshwa, amaphoyisa alandela ukuqeqeshwa kwawo, nokuthi abheke ngabomvu ukuqulwa kwecala enkantolo.

Umbiko wokuqala ovela eHhovisi likaChief Medical Examiner e-Richmond uveze ukuthi ukuphelelwa umoya yimbangela yokufa, kusho ihhovisi lommeli womphakathi esitatimendeni.

Amaphini ayisikhombisa e-Henrico County, azinikele emaphoyiseni esifundazwe ngoLwesibili, asekhefini njengoba kuqhubeka uphenyo lwenhlangano yawo kanye namaphoyisa ombuso, kusho uSheriff Alisa Gregory esitatimendeni.

“Izehlakalo zangoMashi 6, emnyombeni wazo, zimele inhlekelele ngoba impilo kaMnu. Otieno yalahleka,” kusho uGregory. “Lokhu kulahlekelwa akuzwakali kuphela labo abasondelene naye kodwa wonke umphakathi wethu.”

I-Central State Hospital ithe abasebenzi abathathu abathweswe amacala ngokufa kuka-Otieno babekwe ilivu “kusalindwe imiphumela yecala,” ngokumelene nabo.

“UMnyango Wezempilo Nezokuthuthukiswa Kokuziphatha kanye neSibhedlela Sesifundazwe Esimaphakathi ubambisana ngokugcwele namaphoyisa eSifundazwe saseVirginia kulolu phenyo futhi basebenzela ukuqinisekisa ukuthi umndeni kaMnu. esitatimendeni esithunyelwe yi-CNN ngoMsombuluko.

Exp TSR.Todd.Henrico.deputies.charged.prosecutor.speaks_00020801.png

Umshushisi uchaza ukufa kuka-VA esitokisini

Izithombe zevidiyo zokushona kuka-Otieno azikakhishelwa umphakathi.

Umndeni ka-Otieno uyibuke le video, ehlinzekwe ngabashushisi, ngoLwesine. Umama wakhe uthe u-Otieno wahlukunyezwa.

“Indodana yami yayiphathwa njengenja, kubi kunenja,” kumemeza u-Ouko, ethukuthele ecasulwa ukuthi akekho owavimba okwaholela ekufeni kwendodana yakhe.

U-Ochieng uthe abantu kufanele bazethembe ngokucela usizo lapho ababathandayo besenkingeni. Akazange akholwe abantu ayebabone kuvidiyo ababekukhathalele ukulondoloza impilo.

“Engakubona bekungumuntu ongaphili ngaphandle kokumelwa,” kusho u-Ochieng, wengeza ngokuthi umndeni wakhe uphukile futhi ufuna ukuqwashiswa kabanzi ngendlela yokwelapha labo abagula ngengqondo.

“U-Irvo ubethanda ezemidlalo, umculo kanye nolwandle,” kubhala u-Ochieng ekhasini leGoFundMe. Wayevame ukuthi ufuna ukuba mkhulu ngelinye ilanga futhi asize izihlobo zakhe eziseKenya ngezidingo zazo.”

U-Ouko unxuse abantu ukuthi bathathe isikhashana balalele umculo wendodana yakhe.

“Uyibiza njengoba injalo, kodwa kukhona okuhle emculweni wakhe. Futhi yilokho kuphela engisele nakho manje. Akasekho,” kusho yena.

“Ngeke ngikwazi ukuba semshadweni wakhe. Angisoze ngambona umzukulu … ngoba kukhona onqabile ukumsiza. Akekho owasukuma ukuze amise okwenzekayo. Kufanele senze kangcono.”