Imidiya Yezokuxhumana Isabela Esikhangisweni Sosuku Lomama I-Vodafone Egypt


Imidiya Yezokuxhumana Isabela Esikhangisweni Sosuku Lomama I-Vodafone Egypt

Isigcawu esivela kusikhangiso soSuku Lomama lwase-Vodafone Egypt (ikhredithi yesithombe: Vodafone Egypt)

Inkundla yezokuxhumana yase-Egypt yaqubuka ingxabano ngesikhathi inkampani yezokuxhumana iVodafone ikhipha isikhangiso sayo esikhethekile soSuku Lomama ngomhla ziyi-13 kuNdasa.

I isikhangiso iveza uchungechunge lokusebenzelana okuhlekisayo phakathi komama baseGibhithe nezingane zabo, ihlaya liwukuthi umama ngamunye ngokusobala “unomntwana amthandayo,” naphezu kwezimangalo ezinamandla eziphikisa lokho.

I-skit ivala ingxabano ehlekisayo ethi “akunandaba ukuthi kukhona intandokazi [child]okubalulekile ukuthi umama uyintandokazi yawo wonke umuntu,” ngezwi elizwakalayo libe selimema ababukeli ukuthi bathenge izipho zosuku lomama ezinesaphulelo ngokheshi weVodafone.

Ngemuva kokukhishwa kwaso, lesi sikhangiso masishane saba yinto yokugxekwa kakhulu kanye nokuhlehla kwababukeli, okuholele ekutheni isikhondlakhondla sezokuxhumana sifinyelele. idonse ezisekelweni zayo.

Ku-Twitter, abanye abasebenzisi bathole isikhangiso sihlobene ngokungenabungozi, futhi baze baphendula kuvidiyo bemaka amalungu omndeni wabo njengehlaya.

Ukuhumusha: Ngabelane ngesikhangiso esisha soSuku Lomama lwe-Vodafone. Umuntu wokuqala ‘othanda’ le post kwaba umama wami, futhi ngiyazi ukuthi ‘uthando’ ngolwa [my brother] U-Ahmed, hhayi kimi.

Ukuhumusha: Isikhangiso soSuku Lomama lwe-Vodafone mayelana nengane eyintandokazi, ngokwezwi nezwi wena nomama

Ukuhumusha: Ngizoba nempikiswano futhi ngithi ngithande isikhangiso saVodafone futhi ngasithola sihlekisa.

Iningi labaphendulile, nokho, liphazanyiswe i-Vodafone yamahlaya ehlekisa omama baseGibhithe, ikuchaza ngokuthi “ukugula,” “okuhlekisayo,” kanye “nokwehluleka ngokuphelele;” noma ihlaya ngokuthi abadali bayo kumele bangaphathekile kahle emoyeni.

Ukuhumusha: Uma ufuna ukwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi ithimba lonke lezentengiso lidinga ukwelashwa, buka isikhangiso soSuku Lomama lwe-Vodafone

Ukuhumusha: Isikhangiso esisha soSuku Lomama lwe-Vodafone siyagula futhi siyehluleki futhi singase sibe isikhangiso sabo esibi kunazo zonke engake ngasibona.

Ukuhumusha: Angikholwa ukuthi inkampani efana neVodafone ingadala isikhangiso esiyinhlekisa kanje ngoSuku Lomama.

Ukuhumusha: Isikhangiso seVodafone siyinto eyisimungulu engake ngayibona. Bazama ukusho ukuthi kufanele sithengele omama abadlala izintandokazi nezingane zabo izipho?

Okunye ukugxeka, njengalokhu okungezansi, bekuhloswe ekukhetheni i-Vodafone ukuveza ukuziphatha okuyiphutha kwabanye omama njengeqiniso elitholakala endaweni yonke, kunokugqamisa nokugubha izici eziningi ezinhle zokuba ngumama.

Ukuhumusha: Isikhangiso sikaVodafone sibonisa isibonelo esibi kakhulu somama abadlala izintandokazi futhi baphathe izingane zabo ngendlela ehlukile, futhi babonisa lokhu njengento evamile, kodwa lokho akulungile neze. Ingabe bebengakwazi ukuthola enye into ekufanele bayigubhe mayelana nokuba ngumama ngaphandle kwalokhu kuziphatha okungavamile?!

Abanye abagxeki abaningi, ngakolunye uhlangothi, bavumile ukuthi ukukhetha kuyindaba esabalele ezindlini zaseGibhithe, kodwa bathola ukuthi lesi sikhangiso silulaza imiphumela yako ebuhlungu engokwengqondo ezinganeni.

Ukuhumusha: I-Vodafone yenza iphutha elikhulu ngesikhangiso sosuku lomama walo nyaka. Angikaze ngiyibone into embi kanje. Ilulaza udaba olukhona futhi ikhombisa njengento engokoqobo okudingeka siyamukele, njengokungathi ukukhetha akulimazi izingane. Ibonisa inkinga ngaphandle kokwethula noma yisiphi isixazululo, futhi ikwenza ngendlela ehlekisayo.

Ukuhumusha: umama angaqhathanisa kanjani phakathi kwezingane zakhe futhi abe nentandokazi? Inkinga ukuthi lokhu kwenzeka emindenini eminingi yaseGibhithe futhi kubangela izingane izinkinga ezingokwengqondo nokugula kwengqondo.

Ukuhumusha: Unamahloni, Vodafone Egypt! Isikhangiso sosuku lukamama wakwaVodafone siyisiphukuphuku, siluhlaza, futhi siyisehluleki ngokuphelele. Kuyashaqisa ukuthi abezindaba bebengakhuthaza ukukhuliswa kwabazali ngendlela engalungile ngale ndlela.

Abanye abasebenzisi abafana nabangezansi baphinde baba nomuzwa wokuthi iVodafone ikhethe ukubhekana nale nkinga ngendlela engafanele, iphawula ukuthi umkhankaso woSuku Lomama kwakungeyona indawo efanelekile yokuqwashisa mayelana nokunganakwa kwabazali nokuchema.

Ukuhumusha: Isikhangiso sakwaVodafone sigxeka inkinga enkulu emindenini eminingi, uma kungeyona yonke, yaseGibhithe… kodwa ukubhekana nalokhu esikhangisweni soSuku Lomama akulungile neze. Ingabe ufuna abantu bathande omama babo, bababungaze, futhi babathengele nezipho, noma ufuna ukubangela ukuhlukumezeka kwabantu???

Eziningana amavidiyo wokusabela ku-YouTube ngokufanayo abadali bokuqukethwe baveze ukudumala ngenxa yokuthi iVodafone yayikhethe ukubhekana nalolu daba ngoSuku Lomama, nomdali oyedwa ukuqaphela ukuthi “Usuku Lomama kufanele kube isikhathi sokugqamisa ukukhulisa izingane okuhle nokumnene, hhayi ukukhetha […] ababukeli banalo lonke ilungelo lokucasuka.”

Ku-Facebook, omunye umdali wokuqukethwe unikeze omunye umbono ngale mpikiswano.

Ngenkathi ephawula ukuthi umlayezo wevidiyo wawudukile, wacabanga ukuthi iphutha lokumaketha leVodafone lalikhombe inkinga yezenhlalo ejulile – leyo ajabule ukuthi ekugcineni ixazululwe ngezinga elikhulu.

Ukuhumusha: ukusabela kwabantu esikhangisweni seVodafone kuyathakazelisa kakhulu. Kubantu abaningi, lesi sikhangiso sibonakala sicindezele izinkinobho zabo. Yebo, kukhona abazali abathanda ingane eyodwa ngaphezu kwenye, futhi yebo kuba sobala ngemininingwane emincane njengohlobo lwejamu [they buy] nalapho umndeni uthola ukudla kwasemini, nokuthi uthola injabulo engakanani [their children’s] impumelelo. Futhi yebo, izingane ziyakubona lokhu futhi kuyabalimaza. Umlayezo osekugcineni uwubulima kancane, nokho. Kusho ukuthi ekugcineni, ukhona [your] umama. Uzomthengela isipho sosuku lomama kungakhathaliseki ukuthi uziphatha kanjani. Kodwa ngokuvamile, ngiyajabula ukuthi le ngxoxo yaqalwa, ngisho nangale ndlela enempikiswano.

I-HYDRO: Zitholele Lokhu Kusonteka Kukamama Osebenzayo Kwezimpahla Zokubhukuda Ezinesizotha e-Egypt


Bhalisela iphephandaba lethu