INkantolo Ephakeme inxuswe i-DOJ nezinye izinhlangano ukuthi zigweme ingxabano yesishayamthetho sombuso ozimeleCNN

Njengoba i inkantolo ephakeme ngamabomu ngaphandle kweminyango evaliwe ngecala abaningi abakholelwa ukuthi lingaba enye yezingxabano zamalungelo okuvota ezibaluleke kakhulu ezike zafinyelela enkantolo ephakeme, uMnyango Wezobulungiswa kanye nezinye izinhlangothi ezithintekayo ziphakamisa ukuthi leli cala lichithwe ngenxa yentuthuko enkulu kusukela izingxabano zomlomo.

Ukube amajaji ekugcineni angalisusa leli cala edokodweni lokho kungagwema ingxabano enkulu mayelana nethiyori ebizwa nge-Independent State Legislature theory ephushwa ama-Conservative kanye nabalandeli balowo owayenguMongameli uDonald Trump ngemuva kokhetho lwango-2020 okwamanje.

Icala lidonse ukunaka kwesizwe, ngoba abenzi bomthetho beRiphabhulikhi eNorth Carolina bacela amajaji ukuthi asebenzise ithiyori yezomthetho ende futhi anqume ukuthi izinkantolo zombuso nezinye izinhlaka zombuso zinendima elinganiselwe ekubuyekezeni imithetho yokhetho esungulwe izishayamthetho zombuso uma kukhulunywa ngomthetho. ukhetho lwenhlangano.

Abagxeki bathi ithiyori Yesishayamthetho Sesifunda Esizimele ingase iguqule ipolitiki yokhetho uma yamukelwe ngokugcwele futhi ingase iholele ekutheni izishayamthetho zezwe zibe negunya eliphelele endaweni ngaphandle kokwengamela okufanele kwezomthetho.

Icala langempela eliphambi kwamajaji lethula ingxabano evimbela kabusha eNorth Carolina, ehilela isinqumo seNkantolo Ephakeme yaseNorth Carolina kusukela ngoFebhuwari 2002 esaphazamisa imephu yenhlangano yesifunda. Inkantolo Ephakeme yezwe ishaye imephu njengeqembu eliphikisayo elingekho emthethweni futhi esikhundleni salo yafaka imephu yesikhashana edwetshwe yinkantolo evuna kakhulu amaDemocrats.

INkantolo Ephakeme wezwa izimpikiswano zomlomo esidlulisweni se-GOP saleso sinqumo ngoDisemba. Ezingqungqutheleni, ummeli wabashayamthetho wacela amajaji ukuba asebenzise ithiyori Yesishayamthetho Sikahulumeni Esizimele, futhi amanye amajaji abonakala esekela inguqulo ethile yemfundiso.

Kodwa ngemva kokuphikiswa kwaleli cala, nangaphambi kokuba amajaji akhiphe umbono, kwenzeka okusha eNorth Carolina.

Lokhu kungenxa yokuthi ngemva kokhetho olwedlule, iNkantolo Ephakeme yaseNorth Carolina yaphendulela iningi layo kumaRepublican. NgoFebhuwari, iNkantolo Ephakeme yesifunda esanda kwakhiwa yamemezela ukuthi ivotele ukuthatha isinyathelo esingajwayelekile futhi iphinde ilalele ingxabano emayelana namamephu.

Leso sigameko senza iNkantolo Ephakeme yase-United States yacela izinhlangothi zombili ukuba zichaze ukuthi amajaji asenalo yini igunya lokulalela leli cala noma kufanele lichithwe. Okubalulekile embuzweni ukuthi ingabe inkantolo yezwe isikhiphe “isinqumo sokugcina” ecaleni elivula indlela yokubuyekezwa kweNkantolo Ephakeme yase-US.

Ummeli Jikelele u-Elizbeth Prelogar utshele amajaji encwadini ngoMsombuluko ukuthi isinqumo se-NC sokuqulwa kwecala “senza kube nzima ukuphetha ngokuthi inkantolo yombuso isikhiphe isinqumo esingujuqu.”

Ngaso leso sikhathi, u-Prelogar uvumile ukuthi lolu hlelo ludale isimo esibucayi “esinoveli” futhi amajaji “angafinyelela esiphethweni esihlukile ngokunengqondo.”

Ummeli wesifundazwe saseNorth Carolina, naye ophikisana nokuma kwamalungu ePhalamende kuleli cala, uvumile ukuthi leli cala kumele lichithwe. USarah G. Boyce woMnyango Wezobulungiswa eNorth Carolina ugcizelele ukuthi iNkantolo Ephakeme yase-US ayikwazi ukungenelela manje ngoba, “kusasele ezinye izinqubo”.

Kodwa i-Common Cause, okuyiqembu eliphikisa abenzi bezomthetho be-GOP, alivumelani nesinqumo esithathwe uhlangothi lwalo futhi lanxusa amajaji ukuthi anqume icala.

U-Neal Katyal, ummeli waleli qembu, ugcizelele ukuthi inkantolo kufanele isebenzise icala laseNorth Carolina ukunquma ngemfundiso yesiShayamthetho Sesifunda Esizimele kunokuba ilinde ize ivele futhi ngenxa yesimo esiphuthumayo “phakathi nomjikelezo wokhetho lwango-2024.”

Futhi ophikisana naye, uDavid Thompson, ummeli wabenzi bezomthetho baseNorth Carolina Republican, uvumelene nalelo phuzu.

Encwadini yakhe waveza ukuthi amajaji asenamandla ngenxa yokuthi isinqumo seNkantolo Ephakeme yaseNorth Carolina besingujuqu, futhi umyalelo wokuqulwa kwecala uqondiswe ezinqumweni ezalandela ezathathwa yinkantolo ephakeme yezwe.

Ngakho-ke le nkantolo inegunya eligcwele lokunquma” icala, kubhala uThompson.

Uma iNkantolo Ephakeme yase-US ekugcineni inquma ukulichitha icala eNorth Carolina, cishe izocelwa maduzane ukuthi ithathe uhlobo olufanayo lwengxabano elethwa iqembu elihlukile. Ummeli-jikelele wase-Ohio, isibonelo, unesicelo esisalindile nenkantolo sokuthatha ingxabano efanayo.