Izibhamu zeKhomishini Yokuncintisana ze-ChatGPT, ezinye izinkundla zemidiya yedijithali

Ikhomishana Yokuncintisana ishicilele imigomo yereferensi esalungiswa ye-Media and Digital Platforms Market Inquiry ngokusekelwe embonweni wayo wokuthi izinkundla zemidiya yedijithali ezisabalalisa okuqukethwe kwezindaba zingaba nezici zemakethe ezithiya, ezihlanekezela, noma ezikhawulele ukuncintisana futhi zibe nemithelela emibi ezindabeni. umkhakha wezindaba eNingizimu Afrika. Ikhomishana ithi lokhu kungalingani kungaba nomthelela ekukhokhweni okufanele kokuqukethwe kanye nokusimama kobuntatheli obuzimele. I-Media and Digital Platforms Market Inquiry (MDPMI) yasungulwa ngokweSigaba 43B(1)(a) soMthetho Wezokuncintisana futhi ngokwekhomishini isekelwe…