I-Uganda iwuphasise kakhulu umthethosivivinywa ogunyaza isigwebo seminyaka engu-10 ejele kwabathandana nabobulili obufanayo

I-Uganda ibheke ukuvala izenzo zobungqingili ezweni lonke njengoba abenzi bomthetho bephasise umthethosivivinywa onquma ukubhadla ejele iminyaka efinyelela kweyi-10 kulabo asebenaye. ubudlelwano bobulili obufanayo.

Ubizo lwamagama lwayalelwa nguSomlomo ngaphambi kwendlu egcwele phama ePhalamende capital, Kampala, uphasise kalula umthethosivivinywa ngasekupheleni kukaLwesibili ngemva kwalokho. Cishe zonke izishayamthetho ezingama-389 ebezikhona ziwuseka lo mthethosivivinywa.

“Siyakuhalalisela,” kusho uSomlomo u-Anita Among. “Noma yini esiyenzayo, siyenzela abantu base-Uganda.”

Lo mthethosivivinywa usubheke edeskini likaMengameli uYoweri Museveni, naye osezwakalise ukuthi uyaweseka. Enkulumweni yakamuva, uMuseveni usole amazwe aseNtshonalanga “ngokuzama ukuphoqelela imikhuba yawo kwabanye abantu.”

INDODANA KAMENGAMELI WASE-UGANDA ONGAXHUMANE NAYO ITHUTHUMELA IZWE NGAMA-TWEET ABANGAPHUMELELA UBABA WAYO.

Ababaleki base-Uganda abayizitabane ababaleke ezweni labo baya kwamakhelwane iKenya, babuya ngemuva kokuthenga ukudla eNairobi, eKenya ngoJuni 11, 2020.

Ababaleki base-Uganda abayizitabane ababaleke ezweni labo baya kwamakhelwane iKenya, babuya ngemuva kokuthenga ukudla eNairobi, eKenya ngoJuni 11, 2020. (Isithombe se-AP/Brian Inganga)

Lo mthetho wethulwa okokuqala ngenyanga edlule ngabaxhasi bawo, owathi inhloso yakhe kwakuwukujezisa “ukukhushulwa, ukuqasha, nokuxhaswa” okuhlobene nemisebenzi ye-LGBTQ.

Lo mthethosivivinywa udala icala “lokuzama ubutabane,” elizojeziswa iminyaka engu-10 ejele.

Kuphinde kwakha icala elibizwa ngokuthi “ubungqingili obuthuthukisiwe,” elisebenza ebudlelwaneni bocansi phakathi kwalabo abangenwe i-HIV, izingane kanye nezinye izigaba. Isijeziso sayo asikacaci.

Imisebenzi yobulili obufanayo isivele inesijeziso sokuboshwa udilikajele ngaphansi komthetho oqondise “ulwazi lwenyama oluphikisana nokuhleleka kwemvelo.”

Futhi ubutabane abukho emthethweni emazweni angaphezu kuka-30 kwangu-54 ase-Afrika.

Ongqingili baseKenya nongqingili nabanye abasekela injongo yabo bagqoka imaski ukuze balondoloze ukungaziwa kwabo e-Nairobi, Kenya ngo-Feb. 10, 2014.

Ongqingili baseKenya nongqingili nabanye abasekela injongo yabo bagqoka imaski ukuze balondoloze ukungaziwa kwabo e-Nairobi, Kenya ngo-Feb. 10, 2014. (Isithombe se-AP/Ben Curtis)

Umthethosivivinywa wawuphikisana nawo.

UFox Odoi, oyilungu lezomthetho elimele abaphikisa, ukubize ngokuthi “akucatshangwa kahle” wathi kuphambene nomthethosisekelo ngoba “kugxeka abantu esikhundleni sokuziphatha.”

I-Human Rights Watch ichaze lo mthetho “njengenguqulo embi kakhulu” yomthetho ofanayo owaphasiswa ngo-2014, okwathi ngokuhamba kwesikhathi inkantolo yawuchitha ngezizathu zenqubo.

Uma kusayinwe emthethweni, “kungaphula amalungelo amaningi ayisisekelo, okuhlanganisa namalungelo enkululeko yokukhuluma nokuzihlanganisa, ubumfihlo, ukulingana, nokungacwasi,” ngokusho kweHuman Rights Watch.

Okungenani bangu-36 ABANTU ABABULAWE YIZINSUKA EZIxhunywe NEQEMBU EMPUMALANGA CONGO

U-Oryem Nyeko, ongumcwaningi weHuman Rights Watch e-Uganda naseTanzania, naye uwugxekile lo mthetho futhi wanxusa isishayamthetho ukuthi siyeke ukukhomba umphakathi we-LGBT.

“Esinye sezici ezimbi kakhulu zalo mthethosivivinywa omusha ukuthi wenza abantu babe yicala ngenxa nje yokuthi bayikho kanye nokwephulwa okwengeziwe kwamalungelo obumfihlo, nenkululeko yokukhuluma nokuzihlanganisa osekubekwe engcupheni e-Uganda,” kusho umcwaningi. ekuqaleni kwale nyanga. “Osopolitiki base-Uganda kufanele bagxile ekushayeni imithetho evikela abantu abambalwa abasengcupheni futhi iqinisekise amalungelo ayisisekelo futhi bayeke ukukhomba abantu be-LGBT ukuze bathole imali yezepolitiki.”

IZITHETHO EZINGU-3 ZASEKENYA, ABADILIKI ABANINGI ABABOSHWE NJENGOBA KUQHUBEKA IMIBHIKISHO Emelene Nohulumeni

Indoda yase-Uganda ibonakala ngesikhathi semigubho yesithathu Yonyaka Yokuzigqaja KwamaLesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) e-Entebbe, Uganda ngo-Aug. 9, 2014.

Indoda yase-Uganda ibonakala ngesikhathi semigubho yesithathu Yonyaka Yokuzigqaja KwamaLesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) e-Entebbe, Uganda ngo-Aug. 9, 2014. (Isithombe se-AP/Rebecca Vassie)

Isinqumo sakamuva se Church of England ukuqaphela nokuhlonipha imishado yabantu abathandana nobulili obufanayo nakho sekuvuse abantu abaningi ezweni.

CHOFOZA LAPHA NGOHLELO LOKUSEBENZA IZINDABA ZIKAMpungushe

“IBandla LaseSheshi selisukile enkolweni yaseSheshi futhi selingothisha bamanga,” kusho uMbhishobhi Omkhulu wase-Uganda uStephen Kaziimba ngenyanga edlule, echaza ukwanda kobudlelwane bobulili obufanayo “njengenkinga ekhona.”

Abaningi e-Uganda, njengomongameli, babona ubutabane busuka emazweni aseNtshonalanga.

I-Associated Press ibe nesandla kulo mbiko.