U-Aveng ubhekane nesikhwama sika-Tirisano ngezinkokhelo zonyakaIqembu lezokwakha nobunjiniyela esohlwini lwe-JSE i-Aveng seliphonse ithawula kuhulumeni ngokwehluleka kwaleli qembu iminyaka emithathu ilandelana ukukhokha imali yalo yonyaka eSikhwameni Sokwakha iTirisano (TCF).

I-TCF ivele yafaka amacala ngokumelene ne-Aveng ukuze iphoqelele ukuthotshelwa.

Kodwa u-Aveng uthe ngesonto eledlule uyaluvikela lolu daba.

Ibhodi le-TFC lithe liphendula umbuzo we-Moneyweb okwalandela ophenyweni lweKhomishana Yezokuncintisana mayelana nokusebenzisana embonini yezokwakha, izinkampani eziningi zokwakha zenze isivumelwano nohulumeni – isivumelwano sokunxeshezelwa kweVoluntary Rebuilding Programme (VRP) – ukuze zinikele ekuxazululeni le nkinga. uguquko embonini yezokwakha.

FUNDA FUTHI: Ubusika bokunganeliseki buyasondela njengoba u-Eskom egijima ngesikhathi

Ibhodi lithe lesi sikhwama sakhiwe ukuze kube lula nokusebenzisa lesi sivumelwano futhi sesithathe izinyathelo eziningi ukufeza le nhloso.

“I-Aveng ayizange ihambisane nemibandela yesivumelwano futhi inkantolo ivulelwe u-Aveng ukuze kutholwe ukulandelwa komthetho. Amaphepha asenkantolo ayirekhodi lomphakathi,” kwengeza i-TCF.

“Okwamanje emacaleni akufanelekile ukuthi kuqhutshekwe nokuphawula mayelana nokuqulwa kwecala noma ukufaneleka kwezingxabano. Silindele ukuthi lolu daba lubekwe phansi ukuze luqulwe ngesikhathi esifanele,” usho kanje.

U-Aveng uthe ngoLwesine ukuqulwa kwamacala aqhubekayo kusingathwa ngendlela ejwayelekile futhi ngeke kulunge ukuthi kukhulunywe ngobuqili bengxabano kanye namacala ahlobene nawo kwabezindaba.

Umbiko wakamuva wonyaka we-TFC uthe kusukela ngoJulayi 2021, i-Aveng isikhokhe u-R63.8 million kodwa yehluleka ukukhokha iminikelo yayo kaJulayi 2019, 2020 kanye no-2021.

U-Aveng uvumile ukuthi uzokhokha u-R21.25 million ngonyaka kwi-TCF ngesikhathi sesivumelwano.

Kodwa-ke, i-CEO ye-Aveng u-Sean Flanagan utshele i-Moneyweb ngenyanga edlule ngaphambi kokuba i-TCF ivule amacala ngokumelene neqembu ukuthi kube nohulumeni wezokuxhumana kulokhu kodwa “ngingaxwayisa ukusho ukuthi sihoxise ukukhokha noma sehlulekile ukukhokha”.

“Kunombango wokuthi uhulumeni ubelufeza ngempela uhlangothi lwakhe lwenkontileka noma cha, futhi yilokho okuzodingeka ukuthi kuxazululwe nanoma iyiphi indlela yokungaboni ngaso linye izinhlangothi ezinquma ukuxoxisana ngazo.

“Sizomelana ngokuqinile nanoma yisiphi isimangalo sikahulumeni kulokhu,” esho.

Ukuhamba komsebenzi okungaguquki

Ecelwa ukuthi andise ngokuthi usho ukuthini ngokwehluleka kukahulumeni ukufeza izibopho zabo ngokwesivumelwano, uFlanagan uthe ngaphambi kuka-2010, uhulumeni wathembisa ukuthi uma imboni yezokwakha itshala imali entsha futhi yethula iNdebe yoMhlaba, uzoqinisekisa ukuthi kukhona. kwakuwukugeleza komsebenzi okungaguquki.

“Nawe, njenganoma yisiphi isakhamuzi saseNingizimu Afrika, uyazi ukuthi uhulumeni uhlulekile ukutshala izimali zangempela kunoma iyiphi ingqalasizinda ezweni kusukela ngaleso sikhathi. [the World Cup],” kusho uFlanagan.

“Ngicabanga ukuthi utshalomali lokugcina olubalulekile yiMedupi noKusile [power stations]okwakungo-2007,” esho, engeza ngokuthi uhulumeni uphinde wathembisa ukuthi uzoqinisekisa ukuthi osonkontileka bayahola.

“Zonke lezi kwakuyizinto ezaziyingxenye yaleso sivumelwano, thina [Aveng] sasibambe iqhaza ngesikhathi sisengabanini be-Grinaker LTA, futhi abaningi esincintisana nabo bazizwa bephatheke kabi ngalokhu,” usho kanje.

Lokhu kubhekiselwa ekuthengisweni kuka-Aveng ngo-2019 kwebhizinisi lakhe langaphambili lezokwakha nobunjiniyela laseNingizimu Afrika iGrinaker-LTA kunhlangano yabantu abamnyama futhi elawulwayo iLaula Consortium.

U-Aveng uthe ngoLwesine lokhu kuthengiselana bekuhambisana nezinjongo zoguquko ze-Aveng kanye nokwenza kusebenze izinhlinzeko nezinjongo ze-VRP.

I-mafia yokwakha

“Ngaleso sikhathi, ukuthengiselana kwanconywa njengenye yezinguquko ezibalulekile embonini yezokwakha nokwakha eNingizimu Afrika. Izinqubomgomo ezingezinhle, izinqubo kanye nezimo zemakethe, okuhlanganisa izici ezifana ne-mafia yezokwakha, kubangele ukuwohloka ngokushesha komkhakha wezokwakha nowokwakha eNingizimu Afrika.”

“Lokhu kucekelwa phansi komkhakha owake wathuthuka osekudonsele phambili izindaba,” kusho u-Aveng.

Izinkampani zokwakha eziyisikhombisa ngaleso sikhathi ezazisohlwini lwe-JSE zasayina isivumelwano sokunxeshezelwa kwe-VRP nohulumeni ngowezi-2017 njengengxenye yesivumelwano sokunikela ngokuhlanganyela u-R1.25 wezigidigidi eminyakeni eyi-12 ukuze zisekele i-TCF yokuthuthukisa inhlalakahle yezomnotho kanye nokwenza ezinye izinhlelo zokuguqula.

FUNDA: Amakhono obuchwepheshe adingekayo ukuze kubhekwane nenkinga yokungasebenzi kwentsha yaseNingizimu Afrika

Isivumelwano se-VRP sixazulule izicelo zokunxeshezelwa kwezakhamuzi zikahulumeni ezinkampanini eziyisikhombisa ezisukela ekwamukelweni kwezinkampani ezivumelwaneni zazo zokunxeshezelwa neKhomishana Yezokuncintisana ngokukhwabanisela amabhidi kanye nokusebenzisana kwezinhlelo zokwakha iNdebe Yomhlaba ye-Fifa ka-2010.

Eziningi zalezi zinkampani zisalele emuva ekukhokheni kwazo minyaka yonke futhi/noma ziphinde zaxoxisana ngosuku lokukhokha kuyilapho ezinye, njenge-Group Five kanye ne-Basil Read, zingene ezinqubweni zokuhlenga ibhizinisi.

I-WBHO kanye ne-Raubex yizona kuphela izinkampani ezisayine isivumelwano sokunxeshezelwa kwe-VRP esezihambisana nezinkokhelo zazo zonyaka ku-TCF.

Izinhlangano zemboni yezokwakha nazo ziyigxekile indlela i-TCF ephethwe ngayo kanye nezinhlelo zayo ezisetshenziswa ngayo.

IBlack Business Council for the Built Environment (BBCBE) ngonyaka odlule yafuna ukuthi kuphinde kuxoxiswane neVRP ngenxa yokungeneliseki okukhulu komkhandlu mayelana nendlela esisetshenziswe ngayo isivumelwano sokunxeshezelwa kweVRP.

I-BBCBE ithe izinkampani zokwakha zabamnyama azikaze zihlomule ku-VRP.

I-Master Builders South Africa (MBSA) kanye ne-SA Forum of Civil Engineering Contractors (Safcec) bobabili bebegxeka indlela imboni enikela ngayo ku-TCF esetshenziswe ngayo, ikakhulukazi izinzuzo ezilinganiselwe eziphuma esikhwameni ziya kosonkontileka abasafufusa.

Lokhu kugxekwa kube umphumela wokwabiwa kwezinhlelo zokuthuthukisa amabhizinisi eziqondiswe kosonkontileka abamnyama abafinyelela ku-23.8% kuphela wesamba sezimali ezenziwe yi-TCF kusukela yasungulwa kuze kube kuNdasa wezi-2021 kanye no-51.36% noma ngaphezudlwana kuka-R148 million wesamba sesamba sika-R288.25 million esenziwe ngalesi sikhathi. eyabelwe izinhlelo zengqalasizinda yomphakathi.

Kodwa-ke, izibopho ze-TCF ezinhlelweni zokuthuthukisa amabhizinisi zikhuphuke zafinyelela ezigidini ezi-R142.5 kusukela ekuqaleni kwaze kwaba sekupheleni kukaNdasa wezi-2022 kanti izibopho zengqalasizinda yezenhlalakahle ngesikhathi esifanayo zaba izigidi eziyi-R134.4.

Lesi sihloko savela okokuqala ku-Moneyweb futhi saphinde sashicilelwa ngemvume.

Funda isihloko sokuqala lapha.

MANJE FUNDA: AbakwaSars bavala iGrand Azania kaBrian Shivambu, ngaphezu kuka-R11.5m wentela engakhokhiwe