U-Boris Johnson ubekezelele ‘i-Partygate’ yokugcoba ephezulu engaqeda umsebenzi wakhe wezombusazwe


London
CNN

U-Boris Johnson uvumile ukuthi udukise abameli kodwa wathi lokho wakwenza engahlosile, njengoba undunankulu waseBrithani elwela ukusindisa umsebenzi wakhe wezepolitiki ngesikhathi sokuqulwa kwecala elishubile neliphikisanayo. “I-Partygate” ihlazo lokho kube nomthelela ekuweni kukahulumeni wakhe.

UJohnson, ephahlwe abameli egunjini lekomiti eligcwele phama, ugcwele abameli ngesikhathi i-grilling eshisiwe yamahora amathathu ezandleni zamalungu ephalamende (MPs) eKomidini Lamalungelo ngoLwesibili ntambama.

Uphikiswe ngamalungu ephaneli, ukuphenywa kwawo uJohnson kuthelevishini kuwumbukwane omkhulu wophenyo oluthathe izinyanga olungase lulahlekise ikusasa lalowo owayengundunankulu kwezombusazwe.

Emukela ukuthi izindlela zokuncishiswa kwezenhlalo zaphulwa, uJohnson wathi “bekungeke kwenzeke ukuthi kube nosayitsheni wokubhoboza okala ibanga phakathi kwethu amahora amaningi emini nasebusuku.”

Uvikele ukuba khona kwakhe ekushiyeleni iziphuzo kubasebenzi, egcizelela ukuthi imicimbi enjalo iyadingeka – ngisho nangesikhathi lapho abantu abaningi baseBrithani bengakwazi ukuvakashela abathandekayo babo esibhedlela njengoba uCovid-19 ebulala amakhulu abantu usuku ngalunye.

“Ukushiya emsebenzini kwawo wonke umuntu ezweni kwakungamukelekile ngaphansi kweziqondiso … pho kungani kwamukeleka futhi kudingekile ngezinjongo zomsebenzi kuNombolo 10?” kubuza uJohnson.

UNdunankulu kaJohnson wehla ngo-2022 ngemuva kokuthi kuvele ukuthi inqwaba yemibuthano yokuzijabulisa yaba khona ewashini lakhe – eminye yayo ayezihambela mathupha – ngesikhathi lapho amaBritons ayephila ngaphansi kwemithetho eqinile ngenxa yeCovid-19.

Kuthuse umphakathi ukuthi isikhathi esingaphezu konyaka umise izimpilo zawo, ungakwazi ukubona ozakwabo, abangani kanye nezihlobo ezifayo njengoba iBrithani ingena iphuma ezigabeni ezahlukene zokuvalwa.

UJohnson useke wazama ukwethula ukubuya kwezepolitiki. Kodwa uphenyo lokuthi waqamba amanga yini ePhalamende ngalawo maqembu lungase lubeke engcupheni umsebenzi wakhe; uma ikomiti liphakamisa ukuthi kumiswe isikhathi eside ePhalamende, angaphoqeleka ukuthi angenele ukhetho lokuchibiyela esifundeni sakhe okulwelwa kakhulu ngaso.

Ikomidi ngeke linikeze umbiko walo wokugcina okungenani inyanga. Uma ithola ukuthi uJohnson udukise abenzi bomthetho ngamabomu, isengakhetha ukuthola isijeziso esithambile – kungaba ukumiswa okwesikhashana, okungeke kudinge ukhetho lokuchibiyela, noma imfuneko yokuthi uJohnson axolise endlini.

UJohnson uqale ubufakazi bakhe ngoLwesithathu ngokuvuma ukuthi wadukisa iPhalamende ngokuba khona kwamaqembu, kodwa wathi wakwenza engazi. “Ngilapha ukuzosho kuwe, ngesandla ngenhliziyo, ukuthi angizange ngiqambe amanga kuNdlu,” kusho uJohnson ngesikhathi evula isitatimende sakhe. Uhlasele ubufakazi bowayengumeluleki wakhe omkhulu owaphenduka isitha sezepolitiki, uDominic Cummings, wathi “unazo zonke izinhloso zokuqamba amanga.”

UJohnson wenza isifungo ngeBhayibheli ngaphambi kokunikeza ubufakazi.

Isithwathwa siyaphambili nephaneli, lapho uJohnson ephakamisa izwi lakhe, wakhomba umunwe futhi ehlangene namalungu ekomidi amaningana, wavuselela i-saga eyashaqisa umphakathi waseBrithani futhi ekugcineni yadalula umholi obonakala ewubufakazi bokudonswa kwezepolitiki. amandla adonsela phansi.

Enhliziyweni yophenyo – ngaphansi kwemininingwane emincane yobufakazi bayo kanye namakhulu wamakhasi e-legalse ahanjiswe njengobufakazi – kukhona umbuzo olula: Ingabe uJohnson wayengazi ngempela iziqondiso zikahulumeni wakhe we-Covid-19 kangangokuthi akazange abone ukuthi wayephula. ngokuhambela amaphathi ngaphakathi kwe-Downing Street?

Lowo owayengundunankulu uyaphikisana nokuthi wayenjalo. UJohnson uyakwamukela ukuthi udukise iPhalamende, kodwa uthi akuzange kumfikele ngaleso sikhathi ukuthi imibuthano yayingafanele, ngakho akazange abadukise ngamabomu abameli ngesikhathi ebatshela ukuthi akukho mithetho ephuliwe.

UJohnson unciphise inani labantu abaphikisanayo ngezikhathi ezithile phakathi neseshini ethatha amahora amaningi, okuyivelakancane futhi ethobekile kulowo owayeyisikhulu esibhekene nokudingiswa ePhalamende.

Ukuzivikela kwakhe kwakuwuhlaka olubanzi; waphinde wathi eminye imibuthano yayifanele izinhloso zomsebenzi futhi wafuna ukususa icala elithile kubaluleki bakhe, athi, bamqinisekise ukuthi imithetho iyalandelwa.

Uphinde wakhomba amaphaseji “e-higgledy-piggledy” ngaphakathi kwe-Downing Street wabuza ukuthi kuzokwenzeka kanjani ukuthi amaphoyisa ancishwe umphakathi.

I-ITV News ikhombise lesi sithombe ngoMeyi 2022 sika-Boris Johnson ephakamisa ingilazi kwelinye lamaphathi ezivalekile e-Downing Street, ukuthi wenqabile ukuphula imithetho.

Kodwa izimpikiswano zakhe zaphenywa ngamandla ngamanye amalungu ePhalamende. Umbiko wakamuva waleli komiti mayelana nophenyo uthi ubufakazi “buphakamisa ngokuqinile ukuthi ukwephulwa kwesiqondiso bekungaba sobala kuMnu. Johnson ngesikhathi esemibuthanweni.”

“Kufanele ukuthi kwakusobala kuwe ngaleso sikhathi, futhi kwacaca nakakhulu uma ucabanga kamuva njengoba yonke le nto iyenzeka eduze kwakho, ukuthi yephula isiqondiso sasemsebenzini,” kusho ummeli uBernard Jenkins etshela uJohnson ngesinye isikhathi.

Kwezinye izikhathi wayecindezelwa ukuthi ayeke ukuphithizela. “Unikeza izimpendulo ezinde kakhulu, futhi kuthatha isikhathi eside kunalokho esikudingayo, futhi uyaziphindaphinda kakhulu – singavele siqhubeke nemibuzo ngicela?” wabuzwa.

Futhi lapho ebuzwa ukuthi ngabe ulithatha yini leli komiti “njengenkantolo ye-kangaroo,” njengoba abanye babambisene bakhe beye basikisela, uJohnson wenqabile ukweseka ngokugcwele ngemuva kwabanye abenzi bomthetho.

“Abantu bazozahlulela ngokwabo, ngobufakazi obuvelile, ukulunga kwaleli komiti. Nginokuzethemba ukuthi uzokhombisa ukuthi ungenzeleli,” kusho yena.

“Namuhla bekuphansi okusha ku-Boris Johnson,” kusho iqembu iCovid-19 Bereaved Families for Justice esitatimendeni ngenkathi owayengundunankulu enikeza ubufakazi.

“Uthi ‘kwakuwumsebenzi wakhe’ ukuvalelisa kozakwabo, ukuthi ‘ubezodinga ucingo lukagesi’ olumzungezile ukuze abambelele emithethweni nokuthi ukuhlukaniswa nomphakathi kwakusebenza kuphela ‘uma kungenzeka’ … Ingabe noma yikuphi kwalokhu kusebenza lapho besingeke sibe nabathandekayo bethu amasonto amaningi njengoba behlupheka bodwa ezindlini ezinakekela izingane nasezibhedlela, noma babe khona lapho ukuze babambe izandla ngezikhathi zabo zokufa?”

Ukulalelwa kwangoLwesithathu, obekuhlakaza kabanzi izimo zomhlangano ngamunye, bekubukeka sengathi kwesinye isikhathi kususwe ngokusobala eqinisweni: Isinqumo somphakathi esibi nge-Partygate sasungulwa ngonyaka owedlule, futhi imizwa yamjikela uJohnson kangangoba wagcina ephoqeleke ukuthi asuke esikhundleni.

Kodwa lolu phenyo luphinde lube nemithelela ephilayo neyingozi kwezepolitiki kusopolitiki osekuphele iminyaka engaphezu kwamashumi amabili ethokozela igama losaziwayo futhi wabamba iqhaza elikhulu ekuletheni ukuhoxa kweBrithani ku-European Union.

I-Partygate kwakuyisici esisodwa esibaluleke kakhulu ekuweni kukaJohnson okusheshayo nokumangalisayo kwezombusazwe; owayengumholi washiya i-Downing Street okokugcina ezinsukwini eziyi-1,000 ncamashi ngemva kokuba enqobe ngamalengiso okhethweni olwasusa inkulumo-mpikiswano ngohlanga olusha lwezombusazwe.

Manje ngisho nekhono likaJohnson lokuhlala ePhalamende lisengcupheni. Uma uphenyo luphakamisa ukumiswa kwezinsuku eziyi-10 noma ngaphezulu, futhi leso sincomo sigunyazwe ivoti lamaLungu ePhalamende, uJohnson uzophoqeleka ukuthi alwe nokhetho lokuchibiyela e-Uxbridge naseSouth Ruislip, okuyisihlalo ebesilokhu sidonsela kwiLabour Party. eminyakeni yamuva futhi uqinile emibonweni yabaphikisayo.

Amaphoyisa aseLondon Metropolitan akhiphe izinhlawulo ezingaphezu kwe-100 kubantu abasebenza ku-Downing Street ngokwephula imithetho yobhubhane kwesinye isikhathi izwe lalingaphansi kwamazinga ahlukahlukene okuvalwa.

UJohnson wazitholela yona, ngokuhambela umhlangano lapho enikezwe khona ikhekhe lokuzalwa; Ushansela wakhe wangaleso sikhathi, owabe eyimbangi yezombusazwe noNdunankulu wamanje, uRishi Sunak, naye wahlawuliswa.

UJohnson ukhumbuze ikomiti ngalelo qiniso lapho ekhuluma ngeSunak obekungamukelekile ngaphakathi ku-Downing Street, ephakamisa ukuthi uma kusobala kuJohnson ukuthi kwephulwa imithetho, “kumele kube sobala nakwabanye ebhilidini, kubandakanya nesimanjemanje. Ungqongqoshe.”

Olunye uphenyo olwenziwe isisebenzi sikahulumeni uSue Gray ngonyaka odlule lwathola ukuthi “ubuholi obuphezulu esikhungweni” sokuphatha kukaJohnson “kumele buthwale umthwalo” isiko elalivumela amaqembu ukuba enzeka.

Wengeze ngokuthi “azikho izaba zokuziphatha” akuphenyile, okuhlanganisa “ukuphuza utshwala ngokweqile.” Amalogi okushintshana nge-imeyili nawo afakiwe, okuhlanganisa namanye lapho abasebenzi babexoxa ngokukhululekile ngokufihla amaphathi abo kwabezindaba.

Bangaphezu kuka-220,000 abantu asebeshonile e-United Kingdom ngenxa ye-Covid-19 selokhu kwaqala lolu bhubhane, ngokwezibalo zikahulumeni.