Uhulumeni ukhuphula isiphakamiso samaholo ezinyunyana

Abasebenzi bakahulumeni bamashela ePhalamende ngenxa yokuvalwa kwamaholo abasebenzi bakahulumeni.

Abasebenzi bakahulumeni bamashela ePhalamende ngenxa yokuvalwa kwamaholo abasebenzi bakahulumeni.

  • Uhulumeni usenyuse isiphakamiso sokunyusela izinyunyana ku-7.5%, kusho izinyunyana.
  • Izinyunyana zifuna igunya kumalungu ukuthi asayine yini.
  • Izinyunyana zemboni yomphakathi zisahlukene phakathi njengoba iningi lomfelandawonye manje selifuna ukudubula.
  • Ukuze uthole izindaba eziningi zezimali, vakashela ku- News24 Business ikhasi lokuqala.

Uhulumeni usesithuthukisile isiphakamiso samaholo kubasebenzi bakahulumeni safinyelela ku-7.5%, nokwandisa amathuba okuthi kusheshe kuxazululwe izingxoxo, kusho izinyunyana.

Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi ezakha iningi ku-Public Sector Coordinating Bargaining Council (PSCBC) ube nesithangami ngoLwesithathu. Izinyunyana zifuna igunya kumalungu azo ukuthi ziguqule isidingo sazo samaholo sibe ngu-7.5%. Kuhlanganisa zonke izinyunyana zikahulumeni ezingaphansi kweFederation of Trade Unions of SA (Fedusa) kanye neSA Democratic Teachers Union (Sadtu).

Izinyunyana bezivele zisilungisile isidingo sazo sokuqala sika-10% saya ku-8% ngesonto eledlule.

Lo mfelandawonye, ‚Äč‚Äčoneningi lama-53.9% egunjini, awubandakanyi izinyunyana eziqale isiteleka esingekho emthethweni ekuqaleni kwale nyanga. Isiteleka besimayelana nokungeneliseki ngezingxoxo zamaholo zangowezi-2022/23. Le ngxabano iphinde yaholela ekutheni izinyunyana ezitelekile zidube izingxoxo zangaphambili zezingxoxo zamaholo zika-2023/24.

UNobhala Jikelele weSadtu, uMnuz Mugwena Maluleke, uthe izinyunyana ezitelekile ziphinde zajoyina ikomiti ngesonto eledlule zazama ukuphazamisa umjikelezo omusha wezingxoxo. Wathi uMaluleke:

Kwakungenamsebenzi, kungenabungane futhi kungenabungane. Kodwa imizamo yokuvimba isethulo (ngomqashi) yehlulekile.

Isinqumo esithathwe umfelandawonye weningi sizobophezela kuzo zonke izingxenye zabasebenzi. Uma kwenzeka kufinyelelwa esivumelwaneni, izingxoxo, ezizohlanganisa iminyaka emithathu kusukela mhla lu-1 kuMbasa, zizobe seziqediwe ngesikhathi esirekhodiwe.

Izinyunyana ezitelekile zaqeda ukungaboni ngaso linye nohulumeni ngesonto eledlule, kodwa azizange zizuze ukwenyuswa ngo-3% owawuhlinzekwe ngaphambilini futhi waqala ukusebenza ngoNovemba odlule. Ukuze kuqedwe umbango izinyunyana ezitelekile okubalwa kuzo iNational Education and Health Workers Union (Nehawu), Police and Prisons Civil Rights Union (Popcru) neSA Police Workers Union (Sapu), bezinethemba lokuthi zizovula kabusha. Izingxoxo zamaholo zika-2022/23 zokuzuza izivumelwano ezintsha. Lokhu kwenqatshwa yibo bobabili umfelandawonye abaningi kanye nabaxoxisana nohulumeni.

FUNDA | Isiteleka somkhakha womphakathi siyaphela njengoba uhulumeni, izinyunyana sezifinyelela esivumelwaneni

U-7.5% ungaphezu kokwenyuswa kwamaholo ngo-4.5% okubhalwe esabelweni sezimali sikaFebhuwari, nokwenyusa ukukhathazeka ngokuthi izinhlelo ze-SA zokunciphisa ukushoda kwesabelomali zizophazamiseka. NgoFebhuwari, uNgqongqoshe wezeziMali, uMnuz Enoch Godongwana, wakubeka kwacaca ukuthi u-4.5% akusona isibalo esiwujuqu kodwa wafakwa ngepensela ukuze kugwenywe ukuthi kungazelelwe izingxoxo zamaholo.

Inhloko yehhovisi lesabelomali, u-Edgar Sishi, ekuqaleni kwale nyanga, ithe njengoba umthethosivivinywa wamaholo ezinkampani zikahulumeni udlula lokho okufinyelelekayo kuhulumeni, iminyango kahulumeni izodinga ukuthi ibambe iqhaza ekubalwani kwezisebenzi ezingabalulekile. USishi uthe amaholo ezinkampani zikahulumeni ahlala eyingozi enkulu kwezezimali kwisabelomali.